O nas
Kontakt

Działania na rzecz klimatu ponownie w priorytetach polityki UE na następną kadencję – przeciek

Laura Kowalczyk

Czarek Sokolowski / AP

Pomysł porzucenia priorytetów ekologicznych, ujawniony w poprzednim przecieku, wywołał negatywną reakcję ze strony ekologów i prawodawców, ale nowy przeciek na temat Agendy Strategicznej ujawnia, że ​​przywódcy UE zamierzają nadal naciskać na działania UE w dziedzinie klimatu.

Według ujawnionej Agendy Strategicznej, do której dotarł TylkoGliwice, dokumentu określającego politykę UE wysokiego szczebla, który ma zostać uzgodniony podczas rozpoczynającego się dziś (27 czerwca) w Brukseli szczytu przywódców UE, odbudowa przyrody, ochrona wód i wspieranie odnawialnych źródeł energii prawdopodobnie pozostaną wśród priorytetów politycznych kolejnego cyklu instytucjonalnego UE.

Poprzednie przecieki z dokumentu przewodniego przywódców UE sugerowały, że odniesienia do działań na rzecz klimatu zostały niemal całkowicie usunięte, co wskazuje na zmianę głównych celów Europejskiego Zielonego Ładu. Jednak najnowszy projekt dokumentu, który widziała stacja TylkoGliwice, zobowiązuje do „dalszej ochrony przyrody” i „odwrócenia degradacji ekosystemów”.

„Wzmocnimy odporność wodną w całej UE… Będziemy wspierać dynamiczne społeczności wiejskie i wzmacniać pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności” – głosił dokument.

W dokumencie zasygnalizowano również zamiar „przyspieszenia transformacji energetycznej” i „zabezpieczenia dostaw obfitej, niedrogiej i czystej energii”.

Oczekuje się, że przywódcy UE przyjmą Agendę Strategiczną na najbliższe pięć lat podczas szczytu UE, który rozpoczął się dziś i potrwa do jutra w Brukseli, aby ostatecznie podjąć decyzje dotyczące najwyższych stanowisk w UE, po wstępnej próbie podjętej podczas nieformalnego spotkania 17 czerwca.

Ekolodzy i ustawodawcy byli oburzeni w kwietniu pierwszymi przeciekami na temat Agendy Strategicznej, w której stwierdzono, że przywódcy UE zamierzają skupić się niemal wyłącznie na obronie, bezpieczeństwie i konkurencyjności. Dokument odzwierciedlał nastroje przedwyborcze, ponieważ europosłowie Europejskiej Partii Ludowej szczególnie odchodzili od polityki ekologicznej pośród sprzeciwu rolników i powtarzających się protestów rozprzestrzeniających się w Brukseli przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniach 6–9 czerwca.

Konkurencyjność pozostaje jednak centralną zasadą najnowszego projektu dokumentu, w którym przywódcy UE zobowiązują się do „zapewnienia stabilnych i przewidywalnych ram (biznesowych)” oraz „stworzenia bardziej sprzyjającego środowiska dla zwiększania zdolności produkcyjnych w zakresie technologii i produktów o zerowej emisji netto” w całym bloku.

„Będziemy inwestować w szeroką infrastrukturę transgraniczną w zakresie energii, wody, transportu i komunikacji… Będziemy dążyć do sprawiedliwej i uczciwej transformacji klimatycznej, mając na celu zachowanie konkurencyjności w skali globalnej i zwiększenie naszej suwerenności energetycznej” – zgodnie z wyciekłym dokumentem.

Aby to osiągnąć, zgodnie z dokumentem przywódcy UE skierują inwestycje w ambitną elektryfikację, wykorzystując wszystkie rozwiązania o zerowej emisji netto i niskiej emisji dwutlenku węgla, a także w inwestycje w sieci, magazynowanie i połączenia międzysystemowe.

Według opublikowanego dziś opracowania, badacze z brukselskiego think tanku Bruegel są przekonani, że cele dekarbonizacji, konkurencyjność i strategiczna autonomia będą stanowić podstawę wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w cyklu instytucjonalnym UE 2024–2029.

„Aby znaleźć właściwą równowagę między tymi czasami sprzecznymi celami, decydenci UE powinni skupić się zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych aspektach Zielonego Ładu” – zalecają badacze Bruegla.

Naukowcy stwierdzili, że przywódcy UE muszą zapewnić wdrożenie uzgodnionego planu klimatycznego w kraju, unikając bezczynności lub opóźnień, podczas gdy za granicą sugerują ustanowienie „nowej strategii zielonej dyplomacji i partnerstw” w celu wsparcia globalnej dekarbonizacji, przy jednoczesnym „rozwiązywaniu problemów związanych z konkurencyjnością i strategiczną autonomią”.