O nas
Kontakt

EBC sygnalizuje „prawdopodobną” obniżkę stóp procentowych w czerwcu, gdy europejskie akcje osiągnęły rekordowe poziomy

Laura Kowalczyk

Christine Lagarde, right, President of the European Central Bank (ECB)

Najnowsze protokoły z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego wskazują, że szanse na poluzowanie polityki pieniężnej w czerwcu rosną. Chociaż większość popiera utrzymanie obecnych stóp procentowych, kilku członków opowiedziało się już za natychmiastowymi obniżkami w kwietniu.

Rachunki polityki pieniężnej z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego w kwietniu wykazały, że Rada Prezesów uważa za „prawdopodobne” rozpoczęcie łagodzenia ograniczeń polityki pieniężnej na następnym posiedzeniu w czerwcu.

Protokoły z kwietniowego spotkania wykazały, że rynki dobrze przetrawiły komunikaty EBC i przygotowały się ogólnie na możliwą obniżkę stóp procentowych w czerwcu, jeśli napływające dane potwierdzą bieżące projekcje gospodarcze.

Szeroki konsensus wśród członków podkreślał ostrożność w oczekiwaniu na kolejne posiedzenie w sprawie polityki pieniężnej. Umożliwiłoby to Radzie ocenę dodatkowych dowodów i budowanie zaufania co do szybkiego i trwałego powrotu inflacji do poziomów docelowych.

Tendencje głosowań wykazały zdecydowaną większość poparcia rekomendacji głównego ekonomisty Philipa Lane’a, aby utrzymać trzy główne stopy procentowe EBC na niezmienionym poziomie. Większość ta wyraziła rosnące zaufanie do prognoz gospodarczych, utwierdzając w przekonaniu, że tendencja dezinflacyjna się utrzymuje.

Jednak mniejszość członków była skłonna zgodzić się na obniżkę stóp procentowych już na bieżącym posiedzeniu, w związku z dalszym zwiększeniem skali zacieśnienia polityki w związku z niższą oczekiwaną inflacją.

Argumentowali, że ryzyko nieosiągnięcia celu inflacyjnego – co może później wymagać podjęcia zdecydowanych działań naprawczych – jest obecnie tak samo duże, jak ryzyko związane z przedwczesnym łagodzeniem polityki pieniężnej.

Pomimo tego poglądu mniejszości, nastroje panujące w Radzie Prezesów podkreślały korzyści płynące z opóźnienia jakiejkolwiek korekty stóp procentowych do czerwca. Takie podejście umożliwiłoby podjęcie bardziej świadomej decyzji w oparciu o nowe dowody lub pojawiające się zagrożenia, w tym wynikające z możliwej eskalacji napięć geopolitycznych.

Ostatnie komunikaty EBC wzmocniły oczekiwania rynku co do terminu pierwszej obniżki stóp procentowych. Jednakże niepewność co do przyszłych kierunków polityki pozostaje znacząca.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EBC Frank Elderson powiedział w piątek, że prawdopodobna jest obniżka stóp procentowych w czerwcu, pod warunkiem utrzymania stabilnych perspektyw gospodarczych. Podkreślił także brak zdecydowanych zobowiązań dotyczących dalszych dostosowań taryf po czerwcu.

Reakcje rynku na rachunki polityki pieniężnej EBC

W miarę jak uczestnicy rynku analizowali najnowsze protokoły Europejskiego Banku Centralnego, euro oscylowało wokół poziomu 1,0780 w stosunku do dolara amerykańskiego.

Na rynkach obligacji rentowności obligacji skarbowych głównych krajów strefy euro pozostały bez zmian. Rentowność 2-letniego niemieckiego Schatz pozostała stabilna na poziomie 2,95%, a 10-letniego Bunda pozostała na stałym poziomie 2,49%.

Europejskie giełdy odnotowały wyraźne wzrosty, kontynuując trend wzrostowy. Paneuropejskie indeksy Euro Stoxx 50 i Euro Stoxx 600 wzrosły odpowiednio o 0,8% i 0,9%, co oznacza szósty z rzędu dzień wzrostów. W szczególności indeks Euro Stoxx 600 osiągnął nowe maksima wszechczasów.

Niemiecki indeks DAX również odnotował znaczne ruchy, rosnąc o 0,7% i osiągając nowe maksima w historii. Po stronie korporacyjnej prym wiodą Fresenius Medical Care i Zalando, których ceny akcji wzrosły odpowiednio o 4,3% i 3,2%.

Francuski indeks CAC 40 wzrósł o 0,6%, również osiągając najwyższy w historii poziom 8240, dzięki szóstej z rzędu sesji wzrostów. Do głównych wykonawców zaliczały się Legrand, Tele Performance SE i Société Générale, ze wzrostem odpowiednio o 3%, 2,8% i 2,4%.

We Włoszech indeks FTSE Mib 100 wzrósł o 1,2%, osiągając najwyższy od pięciu tygodni poziom 34 720. Akcje spółek przemysłowych radziły sobie dobrze, a przodujące spółki Leonardo SpA i Grupa Iveco osiągnęły wzrosty o 4,3% i 4%.