O nas
Kontakt

Europejski Bank Centralny nakłada na Crédit Mutuel karę w wysokości 3,5 mln euro

Laura Kowalczyk

The European Central Bank (ECB) is pictured in Frankfurt, Germany, Tuesday, May 23, 2023.

Bank zastosował metodę, która doprowadziła do niedoszacowania swojego zaangażowania w portfele kredytowe.

Za zastosowanie metody prowadzącej do zaniżenia ryzyka kredytowego niektórych pożyczek „Europejski Bank Centralny (EBC) nałożył dwie sankcje administracyjne na łączną kwotę 3,54 mln euro na Confédération Nationale du Crédit Mutuel” – podał EBC w czwartkowym oświadczeniu.

Według EBC, który nadzoruje 113 największych banków w Europie, Crédit Mutuel nie stosował w okresie od maja do maja pewnych wymogów, tzw. „dolnych poziomów”, określonych przez zasady banku centralnego, gdy pożyczkodawca obliczał ryzyko niektórych portfeli kredytowych za pomocą swoich modeli wewnętrznych 2021 i kwiecień 2022.

W efekcie bank opublikował wprowadzające w błąd informacje na temat siły bazy kapitałowej i zdolności do absorpcji strat.

„Jest to rażące zaniedbanie, ponieważ wspomniane minimalne progi zostały wyraźnie określone w odpowiednich decyzjach EBC, a bank nie podjął oczywistych działań w celu uniknięcia naruszeń. Uniemożliwiło to również EBC całościowy pogląd na profil ryzyka banku, ” – napisano w oświadczeniu.

Według S&P Global grupa Crédit Mutuel z siedzibą we Francji była dziesiątym co do wielkości bankiem w Europie pod względem aktywów w 2023 roku.

Bank może zaskarżyć decyzję EBC przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W oświadczeniu dla AFP bank wskazał, że „przyjmuje do wiadomości decyzję EBC, która dotyczy starych akt i nie przewiduje żadnej dodatkowej procedury”.