O nas
Kontakt

Europoglądy. W rolnictwie techniki genomiczne nie mogą pozwolić sobie na powtórkę katastrofalnego odrzucenia GMO

Laura Kowalczyk

Scientists count corn sprouts in a field of test hybrids in a breeding nursery near Kihei, Hawaii, 2014

NGT dają nam szansę na naciśnięcie przycisku resetowania i przyjęcie technologii, która może uczynić rolnictwo bardziej świadomym klimatu, bardziej zrównoważonym i bardziej owocnym, piszą Onyaole Patience Koku i Diana Lenzi.

Prawie trzydziestu laureatów Nagrody Nobla dołączyło do ponad 1000 naukowców, wzywając członków Parlamentu Europejskiego do stosowania technologii edycji genów opartej na naukowych podstawach.

Nowe techniki genomiczne (NGT), jak piszą w petycji, „są ogromnie obiecujące dla zrównoważonego rolnictwa, większego bezpieczeństwa żywnościowego i innowacyjnych rozwiązań medycznych”.

Jako rolnicy martwiący się o przyszłość produkcji żywności w dobie zmian klimatycznych, dołączamy do tej wybitnej grupy, prosząc decydentów UE o otwarcie umysłów na niesamowity potencjał tej technologii.

Na pozór nie mamy ze sobą wiele wspólnego: jedno z nas uprawia kukurydzę w Nigerii, a drugie prowadzi ekologiczną winnicę i gaj oliwny we Włoszech. Mieszkamy w różnych miejscach, obsługujemy różnych klientów i stawiamy czoła różnym wyzwaniom.

Jednak jesteśmy zjednoczeni w naszym przekonaniu, że NGT stanowią ogromną szansę dla rolników w Afryce, Europie i na całym świecie, ponieważ staramy się uprawiać więcej żywności w bardziej zrównoważony sposób.

Nie możemy sobie pozwolić na powtórkę odrzucenia GMO

Propozycja UE dotycząca rozporządzenia w sprawie NGT, choć stanowi mile widziany krok naprzód w kierunku zrozumienia i zaakceptowania ogromnych korzyści, jakie rolnictwo i społeczeństwo obywatelskie mogłyby uzyskać dzięki wprowadzeniu technologii NGT do hodowli roślin, jest mylącym bałaganem z pewnymi szarymi obszarach, które mogą podważyć skuteczność nowego rozporządzenia.

Chociaż wielu europejskich rolników, zainteresowanych stron i organizacji pozarządowych jest zainteresowanych tą ważną innowacją i dostrzega jej ogromne zalety, inni pozostają sceptyczni.

Stawka jest ogromna. Na rynku globalnym niepowodzenie w wprowadzeniu NGT w Europie zaszkodzi nie tylko europejskim rolnikom, którzy starają się osiągnąć więcej za mniej i zwiększyć swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, ale także w sposób niezamierzony wpłynie na rolników afrykańskich, którzy są uzależnieni od handlu z Europą.

Absolutnie nie możemy sobie pozwolić na powtórkę katastrofalnego odrzucenia przez Europę GMO – bezpiecznej technologii, która zmieniła rolnictwo w obu Amerykach i dużej części Azji, gdzie umożliwiła rolnikom uprawę większej liczby podstawowych artykułów spożywczych, zwalczanie szkodników i chorób oraz budowanie klimatu odporność swoich upraw.

Rolnik sprawdza genetycznie zmodyfikowaną żółtą kukurydzę na swojej ziemi w Pordenone w północnych Włoszech, sierpień 2010 r.
Rolnik sprawdza genetycznie zmodyfikowaną żółtą kukurydzę na swojej ziemi w Pordenone w północnych Włoszech, sierpień 2010 r.

W swojej petycji naukowcy przedstawili sprawę bez ogródek, wzywając Europejczyków, aby „nawiązali kontakt z przeważającą większością rolników i prawdziwych ekspertów, a nie z reaktywnymi lobbystami antynaukowymi w brukselskiej bańce”.

Absolutnie nie możemy sobie pozwolić na powtórkę katastrofalnego odrzucenia przez Europę GMO – bezpiecznej technologii, która zmieniła rolnictwo w obu Amerykach i dużej części Azji, gdzie umożliwiła rolnikom uprawę większej liczby podstawowych artykułów spożywczych, zwalczanie szkodników i chorób oraz budowanie klimatu odporność swoich upraw.

Jednakże NGT oferują niezwykłą, opartą na nauce możliwość wyjścia poza ten stary spór.

Technologia, która może zaangażować każdego

Dzięki NGT naukowcy zajmujący się uprawami mogą przyspieszyć powolny proces tradycyjnej hodowli, z której rolnicy korzystali od narodzin rolnictwa w odległej przeszłości. Szybko uzyskują wyniki, kierując istniejące geny w przydatnych kierunkach, pomijając przestarzałe eksperymenty metodą prób i błędów, których ukończenie może zająć pokolenia.

NGT mogą pomóc rolnikom w walce ze zmianami klimatycznymi, wyposażając uprawy w odporność na ekstremalne upały i zimno, a także susze, powodzie i choroby. Mogą nam pomóc zmniejszyć naszą zależność od herbicydów i pestycydów. Mogą także pomóc nam zwiększyć nasze plony i wyżywić rozwijającą się planetę.

W technologię tę mogą zaangażować się wszyscy, od dużych producentów głównych towarów po rolników takich jak my.

W Afryce, gdzie wydajność rolnictwa dorównuje reszcie świata, NGT mogą pomóc rolnikom w uprawie lepszych plonów, które pozwolą uzyskać więcej żywności, wyżywić naszych sąsiadów i popchnąć nas w stronę samowystarczalności gospodarczej.

Rolnik ścina bananowca na swoim gospodarstwie w wiosce Kiwenda, Busukuma, Uganda, 2023
Rolnik ścina bananowca na swoim gospodarstwie w wiosce Kiwenda, Busukuma, Uganda, 2023

We Włoszech NGT mogłyby pomóc rolnikom przezwyciężyć niszczycielskie skutki zmiany klimatu oraz rozprzestrzenianie się niekontrolowanych szkodników i grzybów, których tradycyjne metody kontroli i kontrastu nie są już w stanie pokonać.

Mogą także ułatwić rolnikom ekologicznym produkcję żywności po przystępnej cenie i konkurowanie na rynku, pozostając wiernym swoim podstawowym zasadom.

W Afryce, gdzie wydajność rolnictwa dorównuje reszcie świata, NGT mogą pomóc rolnikom w uprawie lepszych plonów, które pozwolą uzyskać więcej żywności, wyżywić naszych sąsiadów i popchnąć nas w stronę samowystarczalności gospodarczej. NGT doprowadzą także do nowej serii zdumiewających przełomów w medycynie.

Nic z tego nie stanie się bez przywództwa politycznego i naukowego Europy.

Szansa na naciśnięcie przycisku resetowania

W ostatnich miesiącach różne organy biurokracji politycznej UE rozważały możliwość wprowadzenia NGT, ale ich obrady w większości dostarczyły niepewności.

W 2024 roku muszą dążyć do wypracowania spójnego i opartego na dowodach podejścia, które zacznie rozstrzygać sprawę na korzyść tej doskonałej technologii.

Nadszedł jednak także czas, aby rządy krajowe wykazały swoje poparcie dla tego rozporządzenia.

Wniosek znajduje się obecnie w rękach Rady i to od niego zależy wsparcie lub odrzucenie przywódców Europy, którzy zadecydują, czy chcemy, aby nauka była światłem przewodnim w przejściu Europy na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe.

Polityka UE określa oczywiście zasady rządzące jej krajami członkowskimi, ale jej wpływ sięga daleko poza ich granice.

Kiedy na przełomie wieków UE stawiała opór GMO, większość krajów rozwijających się poszła za jej przykładem, a następnie z zazdrością patrzyła, jak rolnicy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie i Brazylii przyjęli biotechnologię i osiągnęli największe plony w historii rolnictwa kiedykolwiek widziane.

NGT dają nam szansę na naciśnięcie przycisku resetowania i przyjęcie technologii, która może sprawić, że rolnictwo będzie bardziej świadome klimatu, bardziej zrównoważone i bardziej owocne.