O nas
Kontakt

Jak wygrać wybory europejskie

Laura Kowalczyk

Jak wygrać wybory europejskie

Parlament Europejski opublikował swoje ostatnie badanie Eurobarometr przed czerwcowymi wyborami, które odbyły się w środę.

Wyniki ankiety, obejmującej odpowiedzi z 26 411 bezpośrednich wywiadów przeprowadzonych między 7 lutego a 3 marca, zapewniają menedżerom kampanii przydatny obraz nastrojów społecznych na kilka tygodni przed wyborami.

Przeanalizowaliśmy liczby, aby stworzyć przewodnik krok po kroku, jak wygrać całość.

W całej UE, choć nie ma jednej „najważniejszej kwestii”, jako tematy, które należy potraktować priorytetowo podczas kampanii wyborczych, uznano walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zdrowie publiczne, wsparcie gospodarki i tworzenie miejsc pracy oraz obronność i bezpieczeństwo.

Zazwyczaj polaryzujące kwestie, takie jak równość płci, włączenie społeczne i różnorodność oraz pomoc humanitarna i pomoc rozwojowa, plasują się na samym dole, przy czym 2% i 3% respondentów uznało je za pożądane pierwsze priorytety kampanii. Podobnie suche tematy, takie jak prawa konsumentów czy cyfryzacja europejskiej gospodarki i społeczeństwa, nie poruszyły wyobraźni opinii publicznej.

Co ciekawe, temat migracji i azylu, choć znalazł się w pierwszej dziesiątce, nie wydawał się tak ważny, jak można było się spodziewać: tylko 8 procent uznało go za kwestię pierwszorzędną, a zaledwie niespełna jedna czwarta wymieniła go jako kwestię priorytetową. w ogóle priorytet.

Oczywiście na główne tematy kampanii duży wpływ mają uwarunkowania krajowe. Być może nie jest przypadkiem, że kraje na „frontie wschodnim” UE są najbardziej zainteresowane obronnością i bezpieczeństwem bloku. Podobnie fakt, że migracja i azyl są kluczową kwestią na Cyprze i Malcie, odzwierciedla widoczność tej kwestii w tych krajach.

Ponadto priorytetowe tematy kampanii różnią się w zależności od pokolenia: dla pokolenia X, wyżu demograficznego i osób urodzonych przed 1946 r. obrona i bezpieczeństwo UE są priorytetem. Z drugiej strony milenialsi priorytetowo traktują wspieranie gospodarki i tworzenie miejsc pracy, a pokolenie Z koncentruje się na walce ze zmianami klimatycznymi.

Dobre wieści! Dane Eurobarometru pokazują, że co najmniej 60 procent Europejczyków zainteresowany w nadchodzących wyborach. Może to brzmieć, jakby poprzeczka była nisko osadzona, i rzeczywiście tak jest – według badania Eurobarometru poprzedzającego wybory w 2019 r. odsetek zgłoszonych odsetek wynosił niewiele ponad 50%.

Poza tym jest to pierwsze badanie Eurobarometr od 2011 r., w którym więcej obywateli UE ma pozytywny obraz Parlamentu Europejskiego niż neutralny, więc stąd wynik może tylko wzrosnąć.

71 procent Europejczyków twierdzi, że prawdopodobnie będzie głosować w czerwcu, czyli o 10 punktów procentowych więcej niż respondenci, którzy zadeklarowali, że zrobią to w 2019 r. (chociaż zdecydowało się na to tylko 51 procent).

Pomimo niskiej frekwencji (choć w ostatnich latach rośnie) przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola przyjęła optymistyczną opinię, że „Europejczycy są świadomi, że stawka przy urnie wyborczej jest wysoka. 8 na 10 Europejczyków twierdzi, że głosowanie jest jeszcze ważniejsze, biorąc pod uwagę kontekst”.

Mając na uwadze, że dane z badania pochodzą głównie z lutego, trwające kryzysy światowe mogą w dalszym ciągu sprawić, że wybory będą miały większy wpływ na mapę niż w poprzednich latach.