O nas
Kontakt

Jedna czwarta rumuńskiej młodzieży dotknięta poważną deprywacją materialną i społeczną

Laura Kowalczyk

In this photo taken on Monday, Dec. 19, 2016, a homeless person talks with a social worker on the shower bus, run by the Greek Praksis, an NGO, in central Athens.

Rumunia ma również najwyższy odsetek młodych ludzi, którzy nie pracują ani się nie szkolą.

Według Eurostatu jedna czwarta rumuńskiej młodzieży (25,4%) cierpi z powodu poważnej deprywacji materialnej i społecznej.

To najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej i ponad czterokrotnie wyższy od średniej wynoszącej 6% dla całego bloku 27 krajów.

Poważną deprywację materialną i społeczną opisuje się jako wymuszony brak przedmiotów niezbędnych i pożądanych do prowadzenia odpowiedniego życia.

Uważa się, że cierpią na nią młodzi ludzie w wieku 15–29 lat, jeśli nie są w stanie spełnić siedmiu z 13 kryteriów, w tym zdolności do poniesienia niespodziewanych wydatków, utrzymania odpowiedniego ciepła w domu, wymiany zużytych mebli, ubrań lub butów, mieć dostęp do samochodu m.in. do użytku osobistego lub do połączenia z Internetem.

Socjolodzy twierdzą, że jest to spowodowane brakiem polityki społecznej i płatnych miejsc pracy. W 2022 r. w Rumunii był również najwyższy odsetek osób w wieku 15–29 lat, które nie pracowały, nie kształciły się ani nie szkoliły – 19,8%, czyli znacznie powyżej średniej UE wynoszącej 11,7%.

Bułgaria z poziomem 18,6% jest drugim co do wielkości wskaźnikiem w UE, a Grecja jest na trzecim miejscu ze wskaźnikiem 14,9%.

Z drugiej strony odsetek ten wyniósł mniej niż 3% w 12 krajach europejskich, np. Dla kontrastu wskaźnik ten wyniósł poniżej 3% w 12 krajach UE: Słowenii, Austrii, Luksemburgu, Chorwacji, Polsce, Czechach, Holandii, Estonii, Malcie , Cypr, Finlandia i Szwecja.