O nas
Kontakt

Nowe badania pokazują, że zanieczyszczenie powietrza jest bardziej śmiercionośne niż palenie

Laura Kowalczyk

Nowe badania pokazują, że zanieczyszczenie powietrza jest bardziej śmiercionośne niż palenie

Zanieczyszczenie powietrza stanowi większe zagrożenie dla zdrowia świata niż palenie, alkohol, brudna woda czy nawet niedożywienie dzieci.

Z opublikowanego dzisiaj badania wynika, że ​​zanieczyszczenie powietrza jest bardziej niebezpieczne niż tytoń i alkohol w niektórych regionach świata, w tym w Azji i Afryce.

„Zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi pozostaje największym zewnętrznym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego na świecie” – stwierdza raport wydany przez Instytut Polityki Energetycznej Uniwersytetu w Chicago (EPIC).

Mimo to środki przeznaczane na walkę z zanieczyszczeniem powietrza stanowią zaledwie ułamek środków przeznaczanych na przykład na choroby zakaźne.

Drobne cząstki stałe powstają w wyniku pożarów, działalności przemysłowej i pojazdów mechanicznych. Są rakotwórcze i zwiększają ryzyko chorób płuc, serca i udarów mózgu.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z tymi emisjami ma związek 36% przypadków raka płuc, 34% udarów i 27% chorób serca.

Zgodność z progiem WHO dotyczącym narażenia na drobne cząstki zwiększyłaby średnią długość życia na świecie o 2,3 roku, szacuje EPIC na podstawie danych zebranych w 2021 r.

Europa Wschodnia jest bardziej narażona na zanieczyszczenia powietrza niż jej zachodni sąsiedzi

„98,4% Europy w dalszym ciągu nie spełnia nowych wytycznych WHO wynoszących 5 μg/m3” – stwierdza raport.

Ogólnie rzecz biorąc, jakość powietrza w Europie poprawiła się w ciągu ostatnich kilku dekad. Jednak wszystkim tym wysiłkom zagraża między innymi rosnąca liczba pożarów lasów na całym świecie – spowodowanych rosnącymi temperaturami i częstszymi suszami związanymi ze zmianami klimatycznymi – które powodują szczytowe zanieczyszczenie powietrza.

Obraz jest jednak różny w poszczególnych krajach Europy: „Mieszkańcy Europy Wschodniej żyją o 7,2 miesiąca krócej niż ich zachodni sąsiedzi z powodu brudniejszego powietrza” – twierdzą naukowcy z EPIC.

Dolina Padu w północnych Włoszech jest przykładem obszaru silnie zanieczyszczonego. Oczekiwana długość życia mieszkańców mogłaby wydłużyć się o 1,6 roku, gdyby poziom zanieczyszczeń spełniał wytyczne WHO.

Bośnia i Hercegowina pozostaje najbardziej zanieczyszczonym krajem w Europie, w którym ludzie tracą 1,8 roku życia.

Dane sporządzone przez wskaźnik jakości życia powietrza (AQLI) na potrzeby arkusza informacyjnego dotyczącego Europy.
Potencjalny wzrost średniej długości życia dzięki trwałemu zmniejszeniu stężenia PM2,5 z 2021 r. zgodnie z wytycznymi WHO, porównując Europę Wschodnią z Europą Zachodnią.

Sześć krajów pochłania trzy czwarte światowego wpływu zanieczyszczeń powietrza.

Najbardziej dotkniętymi krajami są Bangladesz, Indie, Pakistan, Chiny, Nigeria i Indonezja. Ich mieszkańcy „tracą od jednego do ponad sześciu lat życia z powodu powietrza, którym oddychają” – wyjaśnia raport.

New Delhi pozostaje najbardziej zanieczyszczonym megamiastem na świecie, w którym średni roczny poziom drobnych cząstek stałych przekracza 126,5 μg/m3. WHO zaleca utrzymywanie jakości powietrza poniżej 5 μg/m3.

Z kolei Chiny pracują nad jakością powietrza. W latach 2013–2021 obniżyło to średnie zanieczyszczenie o 42,3%. „Przeciętny obywatel Chin może spodziewać się, że będzie żył o 2,2 roku dłużej, pod warunkiem utrzymania redukcji. Jednak zanieczyszczenie w Chinach jest nadal sześciokrotnie wyższe niż wytyczne WHO” – mówi. raport EPIC.

Niewiele międzynarodowych środków walki z zanieczyszczeniem powietrza

Zdaniem naukowców z EPIC sytuacji nie poprawia sytuację fakt, że w wielu zanieczyszczonych krajach brakuje podstawowej infrastruktury odpowiedzialnej za zanieczyszczenie powietrza.

Azja i Afryka „odpowiadają za 92,7% lat życia utraconych z powodu zanieczyszczeń, a jednak zaledwie 6,8 i 3,7% rządów, odpowiednio, w Azji i Afryce zapewnia swoim obywatelom w pełni otwarte dane na temat jakości powietrza”.

Chociaż Światowy Fundusz wydaje 3,7 miliarda euro na walkę z HIV, gruźlicą i malarią, nie ma takiego międzynarodowego planu walki z zanieczyszczeniem powietrza. A jednak zanieczyszczenie powietrza jest bardziej śmiertelne dla mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga czy Kamerunu niż HIV, malaria czy inne choroby.