O nas
Kontakt

Nowe badanie pokazuje, że osoby wychodzące z depresji częściej skupiają się na negatywnych informacjach

Laura Kowalczyk

Nowe badanie pokazuje, że osoby wychodzące z depresji częściej skupiają się na negatywnych informacjach

Ponad połowa osób doświadczających pierwszego epizodu dużej depresji doświadczy nawrotu.

Nowe badanie wykazało, że osoby wychodzące z depresji spędzają więcej czasu na przetwarzaniu informacji negatywnych niż pozytywnych.

Naraża to ich na ryzyko nawrotu choroby po wyzdrowieniu z epizodu dużej depresji.

„Nasze odkrycia sugerują, że osoby, które w przeszłości cierpiały na depresję, spędzają więcej czasu na przetwarzaniu negatywnych informacji, takich jak smutne twarze, niż pozytywne informacje, takie jak szczęśliwe twarze, i że różnica ta jest większa w porównaniu ze zdrowymi osobami bez historii” – stwierdziła Alainna. Wen, doktorantka w Centrum Badań nad Lękiem i Depresją Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, w oświadczeniu.

„Ponieważ depresja charakteryzuje się bardziej negatywnym myśleniem i nastrojem, a mniej pozytywnym myśleniem i nastrojem, może to oznaczać, że u tych osób ryzyko wystąpienia kolejnego epizodu depresyjnego jest większe”.

Autorzy twierdzą, że odsetek nawrotów dużej depresji jest wysoki: u ponad 50 procent osób, u których epizod wystąpił po raz pierwszy, występuje wiele kolejnych epizodów.

Naukowcy przeanalizowali 44 badania z udziałem ponad 2000 osób, które w przeszłości cierpiały na duże zaburzenia depresyjne, i opublikowali swoje wnioski w czasopiśmie Journal of Psychopathology and Clinical Science.

Wśród badań znalazły się takie, w których uczestnicy musieli sortować słowa lub reagować na słowa pozytywne lub negatywne. Niektóre badania pokazywały uczestnikom szczęśliwe i smutne twarze i proszono ich o naciśnięcie innego przycisku w przypadku każdego z nich.

W porównaniu do osób zdrowych osoby, które przeszły epizod dużej depresji, miały mniejszą kontrolę nad przetwarzanymi informacjami i mogły mieć więcej negatywnych nastrojów i myśli. Reagowały także wolniej na bodźce niż osoby zdrowe.

Naukowcy twierdzą, że odkrycie może pomóc w skuteczniejszym leczeniu zaburzeń depresyjnych.

Ile osób w Europie cierpi na depresję?

Według najnowszych danych Eurostatu około 7,2 procent mieszkańców Unii Europejskiej cierpi na przewlekłą depresję.

Spośród krajów europejskich najwyższy odsetek populacji zgłaszającej przewlekłą depresję miał Portugalia, podczas gdy Rumunia miała najniższy odsetek osób zgłaszających depresję.

Odsetek osób w wieku 15 lat i starszych cierpiących na depresję w krajach UE był wyższy w przypadku kobiet niż mężczyzn.

Odsetek osób zgłaszających depresję w UE wzrastał wraz z wiekiem.