O nas
Kontakt

Parlament UE głosuje za ochroną wolności mediów i ograniczeniem szpiegowania reporterów

Laura Kowalczyk

Věra Jourová speaks during the European Parliament debate on the Media Freedom Act, 13 March 2024.

Przełomowe nowe przepisy UE mające na celu ochronę niezależności redakcji otrzymały w środę ostateczną akceptację Parlamentu Europejskiego.

Ustawa o wolności mediów – zaproponowana po raz pierwszy przez władzę wykonawczą UE we wrześniu 2022 r. – została przyjęta w środę większością 464 głosów za, przy 92 głosach przeciw i 65 wstrzymujących się.

Ustawa zobowiąże rządy UE do lepszej ochrony mediów przed złośliwymi ingerencjami i ograniczenia stosowania oprogramowania szpiegującego przeciwko dziennikarzom. Placówki będą również musiały w przejrzysty sposób ujawniać informacje na temat własności, finansowania i reklam państwowych.

W celu nadzorowania wdrażania przepisów zostanie powołany specjalny organ UE, zwany Europejską Radą ds. Usług Medialnych.

Powszechna dezinformacja, brak przejrzystości w zakresie własności mediów i rosnąca presja na dziennikarzy skłoniły blok do interwencji w sprawie wprowadzenia nowych, szeroko zakrojonych przepisów. Jest to pierwsze w historii rozporządzenie UE chroniące wolną prasę, uważaną za kamień węgielny europejskiej demokracji.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola stwierdziła, że ​​parlament „przeszedł do historii”, przyjmując tę ​​ustawę, i uczcił pamięć takich dziennikarzy, jak Daphne Caruana Galizia z Malty i Ján Kuciak ze Słowacji, obaj zamordowani za mówienie władzy prawdy.

Organizacja pozarządowa Reporterzy bez Granic określiła to posunięcie jako „ważny krok naprzód w kierunku prawa do informacji w Unii Europejskiej”.

Věra Jourová, europejska komisarz ds. wartości i przejrzystości, powiedziała we wtorek parlamentowi, że ustawa wyśle ​​„jasny sygnał tym, którzy chcą osłabić demokrację”.

„To zagrożenie dla tych, którzy chcą wykorzystać władzę państwa, także finansową, aby uzależnić od siebie media” – dodała Jourová.

Sabine Verheyen (Niemcy, EPP), główna legislatorka w tej sprawie, powiedziała na krótko przed głosowaniem, że ustawa umożliwi mediom uniezależnienie się od wpływów władz państwowych w obliczu obaw przed pogorszeniem się wolności prasy w kilku państwach członkowskich.

Podczas gdy kilka północnych krajów UE, w tym Irlandia, Finlandia i Szwecja, znajduje się w pierwszej piątce krajów na świecie pod względem niezależności mediów, inne kraje pozostają w tyle. Grecja zajmuje zaledwie 107. miejsce na świecie.

Verheyen powiedział, że nowa Rada Europejska będzie mogła pociągać do odpowiedzialności zarówno rządy, jak i służby medialne, sporządzając niezależne opinie i mediując w sporach. Parlament wezwał do niezależnego powołania sekretariatu Rady, aby zapewnić niezależność od Komisji, ale nie było to możliwe ze względu na „struktury prawne” – stwierdziła.

Kraje UE przyznają zwolnienie dotyczące oprogramowania szpiegującego

Parlament miał nadzieję, że ustawa wprowadzi całkowity zakaz używania oprogramowania szpiegującego wobec reporterów w odpowiedzi na doniesienia o używaniu oprogramowania takiego jak Pegasus i Predator do hakowania sprzętu reporterów w Grecji, na Węgrzech, w Polsce i Hiszpanii.

„Wolelibyśmy jaśniejsze sformułowania w odniesieniu do oprogramowania szpiegującego, ale nie mogliśmy tego osiągnąć” – przyznał Verheyen.

Jednak kilka państw członkowskich – w tym Francja, Włochy, Malta, Grecja, Cypr, Szwecja i Finlandia – nalegało na wyjątek umożliwiający rządom podsłuchiwanie rozmów między reporterami a ich źródłami w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.

Verheyen wyjaśnił, że zgodnie z nowymi przepisami rządy UE będą mogły wykorzystywać oprogramowanie szpiegowskie przeciwko reporterom jedynie w ostateczności, gdy będzie to uzasadnione względami prawnymi.

Dziennikarze, do których sprzętu włamano się ze względów bezpieczeństwa narodowego, również będą musieli zostać w pełni poinformowani o krokach podjętych przeciwko nim – dodała, zapewniając jednak, że „nie będzie żadnych ograniczeń w pracy dochodzeniowej prowadzonej przez dziennikarzy”.

Holenderska eurodeputowana Sophie in 't Veld z centrowej grupy Renew z zadowoleniem przyjęła nowe ograniczenia dotyczące oprogramowania szpiegującego, ale ostrzegła Komisję Europejską, aby nie pozwalała rządom UE na dalsze naruszanie wolności mediów i praw dziennikarzy.

„W Unii Europejskiej jest wiele rządów, które nie lubią być kontrolowane” – powiedziała we wtorek parlamentowi, prosząc Komisję o zdecydowane egzekwowanie nowych przepisów i zapobieganie lekceważeniu przez państwa członkowskie swoich obowiązków.

W odpowiedzi na jej obawy Jourová powiedziała; „Będziemy obserwować, jak państwa członkowskie radzą sobie z jasnym zadaniem powołania prawdziwie niezależnych organów wykonawczych”.

Przechodząc na rodzimy język czeski, Jourová wycelowała także w słowacki rząd pod przewodnictwem premiera Roberta Fico w związku z planowanymi zmianami w krajowym nadawcy publicznym RTVS.

„Zmiana sposobu działania telewizji publicznej to jedna z rzeczy, która moim zdaniem zasługuje na uwagę” – stwierdziła.

„Nie tylko Komisja, ale każdy, kto rozumie, że w każdym kraju powinny istnieć naprawdę silne media publiczne, a nie media, które będą rzecznikami partii i rządu”.

Ustawa o wolności mediów wróci teraz do Rady, zanim będzie mogła zostać formalnie przyjęta.