O nas
Kontakt

Polityka UE. Decyzja o nowych kompetencjach urzędu ds. znaków towarowych w zakresie patentów zostanie ustalona w następnej kadencji

Laura Kowalczyk

5G technologies will be subject to SEPs.

Ustawodawcy są gotowi na zielone światło dla przepisów patentowych, ale państwa członkowskie nie uzgodniły jeszcze swojego stanowiska.

Nowe przepisy wzmacniające uprawnienia Europejskiego Urzędu Własności Intelektualnej (EUIPO) mają zostać przyjęte na jutrzejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (28 lutego), ale ponieważ państwa członkowskie nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie tekstu, ostateczne porozumienie w sprawie podstawowych patentów standardowych ( SEP) mogą wejść w zakres mandatu nowej Komisji Europejskiej, potencjalnie w drugiej połowie 2024 r.

Rzecznik Rady UE, która organizuje spotkania ministerialne, powiedział TylkoGliwice, że państwa członkowskie prawdopodobnie poczynią postępy w pracach nad ustawodawstwem dotyczącym SEP, gdy tylko dostępna będzie inna dokumentacja powiązana z pakietu patentowego proponowanego przez Komisję, dotycząca tak zwanych licencji przymusowych.

Dyskusja na temat SEP – patentów niezbędnych dla standardów zaawansowanych technologii, takich jak Wi-Fi i 5G – zaplanowana jest na połowę marca wśród państw członkowskich. Oznacza to, że negocjacje trójstronne, czyli dyskusje międzyinstytucjonalne pomiędzy Komisją, parlamentem i 27 państwami członkowskimi UE, mogą zatem rozpocząć się dopiero po czerwcowych wyborach.

Komisja Prawna parlamentu (JURI) już w zeszłym miesiącu (24 stycznia) przyjęła wniosek Komisji w sprawie SEP 13 głosami za, przy 10 głosach wstrzymujących się.

Podczas dzisiejszej debaty w Strasburgu prawodawcy byli podzieleni w sprawie raportu JURI sporządzonego przez niemiecką chrześcijańską demokratkę Marion Walsmann (PPE).

Henna Virkkunen, fińska członkini tej samej grupy EPL, wyraziła zaniepokojenie wpływem na innowacje. „Proponowane przepisy mogą mieć negatywny wpływ na sieć 5G, w której SEP odgrywają kluczową rolę. Kompromis stwarza zbyt duże obciążenia regulacyjne dla posiadaczy SEP” – stwierdziła.

Walsmann broniła swojego sprawozdania, mówiąc, że nowe przepisy zagwarantują, że kraje trzecie nie będą mogły korzystać z obecnych fragmentarycznych przepisów UE. „Nasza propozycja pozwoli nam obniżyć koszty licencji i przyspieszyć negocjacje” – powiedziała.

Pakiet patentowy

Komisja zaproponowała pakiet patentowy w kwietniu 2023 r., aby zharmonizować fragmentaryczne podejścia do egzekwowania licencji SEP w całej UE i ułatwić przedsiębiorstwom opracowywanie nowych urządzeń z wykorzystaniem technologii objętych takimi patentami. SEP odgrywają kluczową rolę w rozwoju pojazdów połączonych z siecią, inteligentnych miast i technologii łagodzących zmiany klimatyczne.

Zgodnie z nowymi planami w EUIPO powstanie centrum kompetencyjne, które będzie administrować bazami danych, rejestrem SEP i monitorować arbitraż w sporach związanych z licencjonowaniem SEP. Centrum to przeprowadzi niewiążące kontrole istotności SEP.

W piątek (23 lutego) serwis TylkoGliwice poinformował, że do EUIPO wpływają skargi złożone do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF, dotyczące zarzutów oszustwa w procedurach rekrutacyjnych. W oświadczeniu rzecznika EUIPO stwierdzono, że agencja nie była świadoma żadnych skarg OLAF-u, w którym nalegano, aby procedury selekcji w agencji były otwarte, uczciwe i przejrzyste.

EUIPO, założone jakieś trzydzieści lat temu w Alicante w Hiszpanii, odpowiada za rejestrację unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, czyli dwóch praw własności intelektualnej uznawanych w Unii. Każdego roku rejestruje około 135 000 unijnych znaków towarowych i około 100 000 wzorów.

Walsmann powiedziała TylkoGliwice, że ona również nie była świadoma skarg. „Myślę, że ważne byłoby, aby Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF zbadał skargi wymienione w artykule” – stwierdziła, dodając: „My, prawodawcy, zostaniemy poinformowani o wyniku dochodzenia”.