O nas
Kontakt

Polityka UE. Działania klimatyczne zwiększą bezpieczeństwo energetyczne w Europie o 8% do 2030 r., twierdzi MFW

Laura Kowalczyk

International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a news conference at the World Bank/IMF Spring Meetings at the International Monetary Fund.

Badanie MFW koncentruje się na bezpieczeństwie dostaw i odporności gospodarek krajów.

Wysiłki podejmowane przez przemysł i obywateli na rzecz osiągnięcia europejskich celów w zakresie redukcji emisji opłaciły się, jak wynika z analizy opublikowanej dzisiaj (29 maja) przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), w której szacuje się, że do 2030 r. kontynent mógłby poprawić bezpieczeństwo energetyczne o 8%.

Wyższe ceny emisji dwutlenku węgla, efektywność energetyczna i przyspieszone wydawanie pozwoleń na odnawialne źródła energii to kluczowe obszary polityki wskazane przez MFW z siedzibą w Waszyngtonie w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego Europy.

„Ilustracyjny pakiet polityki ograniczający emisje o 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. poprawiłby oba wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego o prawie 8% do 2030 r. dla całej Europy” – czytamy w oświadczeniu prasowym MFW, odnoszącym się do połączenia zidentyfikowanych polityk obszary.

W przypadku UE analiza przewiduje odwrócenie trwającego od 13 lat pogorszenia odporności gospodarki na zakłócenia w dostawach energii i ośmioletniego spadku bezpieczeństwa dostaw energii w związku z dziesięcioleciami zależności od rosyjskiej energii.

Uzasadnienie badania opiera się przede wszystkim na koncepcji ograniczenia importu energii poprzez zastąpienie importu paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii produkowanymi w kraju, co pomogłoby krajom odejść od dostawców spoza Europy i zwiększyć elektryfikację pojazdów napędzających pojazdy i systemy ogrzewania domów.

Artykuł MFW uwzględnia wpływ działań klimatycznych na bezpieczeństwo energetyczne i symuluje wpływ polityk klimatycznych mających na celu redukcję emisji na dwa środki bezpieczeństwa: bezpieczeństwo dostaw i odporność gospodarki danego kraju.

Autorzy ocenili ryzyko zakłóceń w dostawach energii, łącząc stopień uzależnienia kraju od importu w zakresie zużycia energii ze stopniem zróżnicowania tego importu energii. Po drugie, przeanalizowali stopień przygotowania danego kraju do poradzenia sobie z zakłóceniami w dostawach energii, na podstawie udziału w produkcie krajowym brutto (PKB) wydatkowanego na energię.

Dzisiejszy artykuł jest sprzeczny z konserwatystami i prawicowymi prawodawcami w Parlamencie Europejskim, którzy odrzucili kilka dokumentów legislacyjnych dotyczących klimatu, twierdząc, że polityka w ramach unijnego planu osiągnięcia neutralności sieci do 2050 r., czyli Europejskiego Zielonego Ładu, nie jest „wiarygodna i osiągalny”.

Grupy polityczne Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) oraz Tożsamość i Demokracja (ID) mogą zdobyć znaczną liczbę mandatów w nadchodzących wyborach europejskich odbywających się w dniach 6–9 czerwca, co grozi rozwikłaniem pięcioletniego prawodawstwa klimatycznego.