O nas
Kontakt

Polityka UE. Ministrowie torują drogę do ponownego otwarcia WPR i uczynienia jej mniej ekologiczną

Laura Kowalczyk

EU Agriculture Commissioner Janusz Wojciechowski and Belgium

Ministrowie rolnictwa zebrani dziś w Brukseli (26 lutego) poparli pomysł ponownego otwarcia unijnego programu dotacji dla rolnictwa, zaczynając od likwidacji zielonej architektury.

Ministrowie z zadowoleniem przyjęli pakiet zaproponowany przez władzę wykonawczą UE mający rozwiać obawy społeczności rolniczej, obejmujący poluzowanie elementów ekologicznych we wspólnej polityce rolnej (WPR) i ograniczenie kontroli w gospodarstwach rolnych.

„Te środki będą pierwszym konkretnym krokiem we właściwym kierunku. Rada UE uważa jednak, że to nie wystarczy” – powiedział belgijski minister rolnictwa David Clarinval, reprezentujący rotacyjną prezydencję Rady.

Ministrowie UE zwrócili się do Komisji o wzmocnienie pakietu środków o nowe i bardziej ambitne pomysły obejmujące jeszcze bardziej elastyczne wdrażanie ekologicznych uwarunkowań i prostszą koordynację kontroli.

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że władza wykonawcza UE rozważy ograniczenie środków obowiązkowych wymaganych do otrzymania pomocy w ramach kwestionowanej zielonej architektury WPR – obejmującej środki dotyczące odłogowania, trwałych użytków zielonych i pokrywy glebowej – i przekształcenie ich w kryteria dobrowolne.

„Zachęty są zawsze lepsze niż zmuszanie rolników do stosowania bardziej ekologicznych praktyk” – stwierdził Wojciechowski.

Zdaniem polskiego komisarza takie posunięcie nie podważa celów klimatycznych UE. „Myślę, że wielu rolników zrobi to dobrowolnie, jeśli otrzymają pewne zachęty finansowe” – stwierdził, dodając, że niektóre z tych tak zwanych ekoprogramów okazały się już dość popularne wśród rolników.

Prawdopodobnie doprowadziłoby to do ponownego otwarcia podstawowego aktu krajowych planów strategicznych WPR, uzgodnionego przez prawodawców w 2021 r.

„Myślę, że głos był naprawdę mocny i większość jest za tym pomysłem (otwarciem WPR)” – powiedział Wojciechowski.

Zdaniem Komisji złożone już przez nią propozycje krótkoterminowe mogą uzyskać poparcie parlamentu w trakcie tej kadencji.