O nas
Kontakt

Polityka UE. Zablokuj grupę ekspertów, aby powstrzymać szkodniki roślin przed przekraczaniem granic

Laura Kowalczyk

An olive tree plagued by Xylella pathogen is cut down in Oria, near Brindisi, southern Italy.

Ustawodawcy dokonujący przeglądu unijnych ram dotyczących zdrowia roślin zgadzają się na utworzenie zespołu ratunkowego, który zajmie się importem zagranicznych szkodników.

Na początku tego tygodnia europosłowie i Rada UE osiągnęli porozumienie w sprawie zmiany wysoce technicznych przepisów mających zapobiegać wprowadzaniu nowych agrofagów roślin do Europy i ograniczać rozprzestrzenianie się tych, które już przybyły.

W ostatnich dziesięcioleciach europejscy rolnicy nękali nierodzime szkodniki, takie jak pogromca drzew oliwnych Xylella fastidiosaktóry przypadkowo przedostał się do Europy w pierwszej dekadzie XXI wieku i pochodził z rośliny kawy.

Nie udało się wyeliminować infekcji spowodowanej przez Xylella Z najnowszego badania wynika, że ​​patogen będzie kosztować ponad 20 miliardów euro w ciągu najbliższych 50 lat.

Pochodząca z Afryki Subsaharyjskiej ćma dorszowa rozprzestrzeniła się niedawno na hiszpańskie uprawy cytrusów, podczas gdy azjatycki chrząszcz długorogi występuje we Francji, Niemczech i Włoszech.

Podczas rozmów, które odbyły się 5 marca, prawodawcy zgodzili się na utworzenie unijnego zespołu ds. nadzwyczajnych ds. zdrowia roślin, który pierwotnie nie był uwzględniony we wniosku legislacyjnym Komisji przedstawionym w październiku ubiegłego roku.

„Jego zadaniem będzie pomoc państwom członkowskim, na ich prośbę, w przypadku wystąpienia szkodnika przekraczającego środki kontroli i zwalczania” – powiedziała TylkoGliwice negocjatorka Parlamentu Europejskiego Clara Aguilera (Hiszpania/S&D).

Grupa zadaniowa wzorowana jest na grupie zadaniowej już wykorzystywanej do spraw zdrowia zwierząt, która w przeszłości zapewniała krajom UE pilną pomoc.

Zespół nadzwyczajny mógłby również, na ich wniosek, wspierać państwa trzecie w celu ochrony terytorium UE przed możliwymi ogniskami choroby pochodzącymi z krajów sąsiadujących.

Członkowie zespołu zostaną mianowani przez komisję po ich zaproponowaniu przez zainteresowane państwa członkowskie lub kraje trzecie.

Nowe przepisy uproszczą również obowiązki sprawozdawcze poprzez cyfrowe przesyłanie powiadomień w następstwie niedawnego nacisku szefowej Komisji Ursuli von der Leyen na rzecz ograniczenia biurokracji dla rolników.

„To z kolei zmniejszy obciążenia administracyjne zarówno dla operatorów, jak i władz krajowych”, powiedział drugi negocjator w tej sprawie, belgijski minister rolnictwa David Clarinval.

Porozumienie polityczne musi teraz zostać formalnie zatwierdzone zarówno przez sesję plenarną parlamentu, jak i przez ministrów rolnictwa UE w nadchodzących tygodniach, przed końcem kadencji legislacyjnej.

Zapisz się tutaj, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w polityce UE dzięki naszemu cotygodniowemu biuletynowi „The Policy Briefing”. Twój cotygodniowy wgląd w europejskie stanowienie przepisów, kwestie polityczne, kluczowe wydarzenia i trendy w danych.