O nas
Kontakt

Przemoc ze względu na płeć jest głównym tematem programu W20 przed szczytem G20 w Brazylii

Laura Kowalczyk

uuu

Przedstawicielki grupy angażującej Women 20 zostały w tym tygodniu zaproszone do Rzymu, aby wziąć udział w rozmowach na temat przemocy wobec kobiet.

Brak standardowej definicji gwałtu w pierwszym w historii europejskim prawie dotyczącym przemocy wobec kobiet znalazł się w centrum rozmów przed wyjazdem delegacji Women 20 na szczyt Grupy 20 do Brazylii pod koniec tego roku.

„W20 publikuje apel o odrzucenie dyrektywy UE, która zostanie poddana pod głosowanie w parlamencie w kwietniu” – powiedziała Linda Laura Sabbadini, która pełniła funkcję przewodniczącej W20 w 2021 r. „Chcemy, aby została ona odrzucona, ponieważ tak się nie dzieje nie obejmuje gwałtu i molestowania seksualnego w miejscu pracy, zatem nie spełnia wymogów Konwencji Stambulskiej.”

We Włoszech co najmniej 31,5 procent kobiet w wieku od 16 do 70 lat doświadczyło jakiejś formy przemocy fizycznej lub seksualnej. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych między styczniem a listopadem 2023 r. we Włoszech zginęło 106 kobiet.

Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ustaliło, że za 55 z tych spraw odpowiedzialni byli partnerzy lub byli partnerzy.

Chociaż UE nie uzgodniła definicji kobietobójstwa, ogólnie rozumiana jest jako oznaczająca zabijanie kobiet lub dziewcząt ze względu na płeć.

Podstawowym celem W20 jest zapewnienie, że dyskusje na temat równości płci znajdą się w porządku obrad G20 na corocznym szczycie.

Grupa angażująca W20, złożona z delegatów-wolontariuszy każdego z członków G20, aktywnie uczestniczy w rozmowach i zaleca polityki sprzyjające wzmocnieniu pozycji ekonomicznej kobiet, tak aby można je było wdrożyć na poziomie krajowym.