O nas
Kontakt

Z raportu wynika, że ​​lobbing podważa zobowiązania klimatyczne ponad połowy największych firm na świecie

Laura Kowalczyk

Z raportu wynika, że ​​lobbing podważa zobowiązania klimatyczne ponad połowy największych firm na świecie

Chociaż przedsiębiorstwa chętnie podejmują zobowiązania zerowe netto, ich działania mające wpływ na politykę często im zaprzeczają, jak wykazała nowa analiza.

Z badania opublikowanego w czwartek przez non-profit think tank InfluenceMap wynika, że ​​wiele dużych firm, w tym Glencore, ExxonMobil i Stellantis, lobbuje za polityką sprzeczną z ich własnymi zobowiązaniami do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W raporcie oceniono 293 firmy z listy Forbes 2000 i stwierdzono, że prawie 60 procent tych, które realizują zerową emisję netto lub mają podobne cele klimatyczne, jest narażonych na ryzyko „zero ekologicznego prania netto” w wyniku lobbingu.

InfluenceMap korzysta z wytycznych Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych (HLEG) „Integrity Matters” dotyczących zapobiegania „ekościemowi” i konieczności dostosowania lobbingu do zobowiązań klimatycznych.

Lobbing obejmuje działania mające bezpośredni wpływ na politykę przedsiębiorstw oraz ich stowarzyszeń branżowych.

„Pobudka alarmowa” dla przedsiębiorstw

Catherine McKenna, przewodnicząca grupy wysokiego szczebla ONZ ds. zobowiązań do zerowej emisji netto podmiotów niepaństwowych, stwierdziła, że ​​ustalenia powinny pobudzić przedsiębiorstwa do działania.

„Wiele firm nie tylko decyduje się podważać swoje własne zobowiązania klimatyczne poprzez lobbowanie przeciwko działaniom klimatycznym, ale ich zobowiązania dotyczące zerowej emisji netto są po prostu niewiarygodne” – stwierdziła.

InfluenceMap, założona w 2015 r. w celu zachęcania do działań mających na celu walkę z kryzysem klimatycznym, zwróciła uwagę na firmy najbardziej narażone na ryzyko „zero ekologicznego prania netto”. Jak stwierdziło, firmy te mają cele klimatyczne, ale opowiadają się za osłabieniem polityki klimatycznej lub rozwojem przemysłu paliw kopalnych.

Wiele przedsiębiorstw nie tylko decyduje się podważać swoje własne zobowiązania klimatyczne poprzez lobbowanie przeciwko działaniom klimatycznym, ale ich zobowiązania dotyczące zerowej emisji netto są po prostu niewiarygodne.

Katarzyna McKenna

Przewodniczący grupy wysokiego szczebla ONZ ds. zobowiązań do zerowej emisji netto podmiotów niepaństwowych

Glencore, jak stwierdził InfluenceMap, sprzeciwił się wprowadzeniu ciągłej polityki klimatycznej w Unii Europejskiej i proponowanemu projektowi australijskiej reformy mechanizmu ochronnego.

Glencore odmówił komentarza.

ExxonMobil sprzeciwił się zaproponowanym przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska przepisom dotyczącym elektrowni i nalegał na ekspansję złóż ropy i gazu w USA, twierdzi InfluenceMap.

Stellantis, który chce osiągnąć zero netto do 2038 r., sprzeciwił się zaproponowanemu przez UE celowi redukcji emisji dwutlenku węgla o 100% do 2035 r. w przypadku nowych samochodów osobowych i dostawczych. Według InfluenceMap poparła także wysiłki na rzecz osłabienia amerykańskich norm emisji dla pojazdów lekkich.

ExxonMobil i Stellantis nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Rozłącz komunikację i działanie

Dzięki dodatkowej analizie stron internetowych firm badacze odkryli poważny rozdźwięk pomiędzy tym, co korporacje informowały opinię publiczną na temat zera netto, a ich działaniami wpływającymi.

Nieco ponad 90 procent firm podawało na swoich stronach internetowych termin „zero netto” lub podobne. Jednak według InfluenceMap istnieje bardzo słaba korelacja między tą komunikacją a pozytywnym zaangażowaniem w politykę klimatyczną.

W ostatnich latach w obliczu podobnej krytyki różne firmy stwierdziły, że próbują jedynie zrównoważyć cele klimatyczne z potrzebami wielu zainteresowanych stron.

ONZ, która pod koniec tego miesiąca rozpoczyna szczyt klimatyczny COP28, stwierdziła, że ​​firmy muszą ujawnić swoje zaangażowanie w lobbing i politykę oraz dostosować je do swoich planów klimatycznych.

„Rządy nie rozwijają polityki klimatycznej w wymaganym tempie, a wpływy korporacji są kluczowym powodem” – powiedział Will Aitchison, główny autor badania.

„Jeśli przedsiębiorstwa nie dołączą do swoich zobowiązań klimatycznych ambitnego wsparcia dla działań politycznych kierowanych przez rząd, cele porozumienia paryskiego nie będą możliwe do osiągnięcia”.