O nas
Kontakt

Zakłócenia w łańcuchu dostaw: czy obawy związane z nowym rozporządzeniem UE w sprawie wylesiania są uzasadnione?

Laura Kowalczyk

The European Commission - Euronews is responsible for the content of this programme

Choć wiele osób uważa nowe prawo UE dotyczące wylesiania za kamień milowy, inni zadają pytania. W tym objaśnieniu przyglądamy się przepisom prawa i największym obawom.

Rolnictwo odpowiada za 90% wylesiania na świecie. Co dwie sekundy traci się powierzchnię odpowiadającą wielkości boiska do piłki nożnej.

Wylesianie to problem globalny, powiązany przede wszystkim z popytem i produkcją towarów, takich jak kakao i kawa. Unia Europejska jest jednym z głównych autorów tego problemu.

„UE jest zasadniczo drugim co do wielkości importerem wylesiania na świecie, ustępując jedynie Chinom, które mają znacznie większą populację” – mówi Michael Rice, łańcuch wartości, kierownik ds. handlu i inwestycji w ClientEarth.

Komisja Europejska wprowadziła zatem nowe rozporządzenie mające na celu ograniczenie produktów związanych z wylesianiem.

„Ochrona pozostałych lasów na świecie to jeden z najłatwiejszych, najtańszych i najskuteczniejszych sposobów walki ze zmianami klimatycznymi i utratą różnorodności biologicznej” – mówi Rice.

UE ustaliła listę produktów ściśle kojarzonych z wylesianiem: kakao, kawa, kauczuk, olej palmowy, soja, wołowina i drewno.

Od grudnia 2024 r. importerzy i eksporterzy prowadzący handel z UE muszą udowodnić, że te towary lub produkty z nich pochodzące nie pochodzą z obszarów niedawno wylesionych ani nie powodują degradacji lasów.

„Wszyscy mogą się zgodzić, że w naszym wspólnym interesie leży ochrona i utrzymanie lasów” – mówi Christophe Eberhart, dyrektor generalny zrównoważonej firmy Ethiquable.

Niezastosowanie się do tego może skutkować znacznymi karami finansowymi, konfiskatą produktów lub dochodów, a w najpoważniejszych przypadkach zakazem stosowania produktów na rynku UE.

„To nowe prawo UE tak naprawdę o to chodzi: UE bierze odpowiedzialność za swój wpływ na lasy na całym świecie” – mówi Rice.

Choć wielu postrzega to prawo jako kamień milowy w kierunku tworzenia bardziej zrównoważonych produktów i możliwości biznesowych, inni wyrazili obawy co do jego skuteczności i potencjalnych skutków.

Czy nowe rozporządzenie rzeczywiście coś zmieni? Czy zagraża to handlowi?

W tym objaśnieniu wideo zagłębiamy się w szczegóły rozporządzenia i analizujemy największe wątpliwości z nim związane.