O nas
Kontakt

Zanieczyszczenie powietrza w tej azjatyckiej stolicy jest tak duże, że loty są przekierowywane ze względu na słabą widoczność

Laura Kowalczyk

Flights had to be diverted in Hanoi on Friday due to thick smog.

Dziś rano ponad 100 lotów zostało przekierowanych lub opóźnionych z powodu smogu, który spowił stolicę Wietnamu.

Gęsty smog w stolicy Wietnamu zmusił w piątek rano do zmiany kierunku lub opóźnienia wszystkich lotów na lotnisku w Hanoi.

Samoloty nie mogły startować i lądować na lotnisku Noi Bai, co tymczasowo wstrzymało przyloty o 4:30. Władze stwierdziły, że lądowanie samolotów nie było bezpieczne ze względu na słabą widoczność. Część została skierowana na inne lotniska, takie jak Cat Bi w Hai Phong, 125 km na wschód od Hanoi. W sumie problem dotyczył prawie 100 lotów.

Trzy inne lotniska – Tho Xuan w Thanh Hoa, Vinh w Nghe An i Phu Bai w Hue – również doświadczyły zakłóceń z powodu smogu.

Według ośrodka monitorującego jakość powietrza IQAir, stężenie drobnego pyłu zawieszonego (PM 2,5) w Hanoi było ponad 11 razy wyższe od bezpiecznego poziomu określonego przez WHO w piątek rano.

W tych niezdrowych warunkach zaleca się noszenie maski na świeżym powietrzu, unikanie ćwiczeń na świeżym powietrzu, zamykanie okien i uruchamianie oczyszczacza powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.

Dlaczego jakość powietrza w północnym Wietnamie jest tak zła?

Zanieczyszczenie powietrza jest częstym problemem w Wietnamie – WHO szacuje, że w 2016 r. było ono powiązane z ponad 60 000 przedwczesnych zgonów w kraju rocznie. Problem ma wiele źródeł, w tym budownictwo, duży ruch uliczny, produkcję stali i cementu, i elektrownie węglowe.

Według raportu Banku Światowego z 2020 r. w Hanoi prawie 35% PM 2,5 pochodzi z przemysłu, w tym z dużych elektrowni i zakładów przemysłowych w całym mieście. Około 25 procent pochodzi z transportu – w Hanoi zarejestrowanych jest prawie 8 milionów pojazdów.

Emisje amoniaku pochodzące z hodowli zwierząt i stosowania nawozów stanowią 20% PM 2,5, 10% pochodzi ze źródeł mieszkaniowych, takich jak gotowanie na węglu drzewnym, a około 7% pochodzi ze spalania odpadów rolniczych.

Po zbiorach na północy kraju tworzy się gęsty smog, gdy rolnicy spalają pozostałości pożniwne, aby przygotować pola na następny sezon wegetacyjny. Chociaż praktyka ta została zakazana, jest ona nadal powszechna ze względu na słabo wdrażane przepisy i niewiele zachęt do zaprzestania stosowania środka oszczędzającego czas i koszty.

Sytuację pogarsza spalanie śmieci w mieście i jego okolicach.

Niskie opady zimą dodatkowo pogarszają jakość powietrza w Hanoi, a inwersje temperatur od stycznia do marca zatrzymują zanieczyszczenia blisko ziemi.

Stwierdzono również, że wiatry w grudniu i styczniu przenoszą zanieczyszczenia z megamiast południowych Chin do Hanoi.

Co Hanoi robi, aby walczyć z zanieczyszczeniem powietrza?

Z powodu braku przepisów zanieczyszczenie w Hanoi było na dobrej drodze do pogłębienia się. Jednak niedawno rząd Wietnamu przedstawił plany dekarbonizacji.

W maju ubiegłego roku ogłosił, że po 2030 r. kraj nie będzie budował nowych elektrowni węglowych, choć w 2020 r. planowano wybudować do końca dekady 10 nowych elektrowni w regionie północnym.

Zgodnie z nowym planem do 2030 r. węgiel będzie stanowić 20% krajowego miksu energetycznego, w porównaniu z obecnymi 50%. Fundusze o wartości 15,5 miliarda dolarów (14,25 miliarda euro) z międzyrządowego partnerstwa na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej – pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i UE – pomogą w zielonej transformacji Wietnamu.

Energia wodna jest drugim co do wielkości źródłem energii w kraju, choć susza w 2023 r. poważnie ograniczyła jej produkcję.

Hanoi otrzymuje wsparcie od Banku Światowego na przystosowanie się do zmian klimatycznych i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Międzynarodowa instytucja finansowa zaleciła środki mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, takie jak odejście od energii węglowej, zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, zmniejszenie emisji pochodzących z transportu oraz poprawa praktyk rolniczych i hodowlanych.

Departament Zasobów Naturalnych i Środowiska Hanoi również niedawno ogłosił, że pracuje nad polityką mającą na celu przeszkolenie rolników uprawiających ryż w zakresie ograniczania ilości odpadów i ponownego ich wykorzystania zamiast ich spalania.

Chociaż udział Wietnamu w globalnej emisji gazów cieplarnianych jest niewielki i wynosi 0,8 procent, jego tempo przyspiesza w jednym z najszybszych na świecie. Według Banku Światowego emisje CO2e na mieszkańca wzrosły czterokrotnie z 0,79 ton w 2000 r. do 3,81 ton w 2018 r.