O nas
Kontakt

Czy ta szlafmyca jest tego warta? Oto, do ilu zgonów przyczynia się alkohol w Europie

Laura Kowalczyk

Czy ta szlafmyca jest tego warta?  Oto, do ilu zgonów przyczynia się alkohol w Europie

Eksperci ostrzegają, że nie ma bezpiecznego progu picia alkoholu pod względem zagrożeń dla zdrowia.

Relaks przy drinku w ciepłym letnim upale to powszechne doświadczenie dla większości Europejczyków, ale wielu nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu.

Szacuje się, że jest przyczyną ponad 200 chorób i urazów, szkody związane z alkoholem są uważane za główny problem zdrowia publicznego w Europie, która ma najwyższe wskaźniki spożycia alkoholu.

Niedawne badanie wykazało, że liczba zgonów związanych z alkoholem wzrosła zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet w Stanach Zjednoczonych. Oto spojrzenie na sytuację w Europie.

Liczba zgonów związanych z alkoholem pozostaje wysoka

Według wielu zbiorów danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i unijnej agencji statystycznej Eurostat liczba zgonów związanych z alkoholem utrzymuje się na wysokim poziomie we wszystkich krajach europejskich.

W Europie najwyższe wskaźniki zgonów związanych z alkoholem na 100 000 mają Rosja, Ukraina i Białoruś, zgodnie ze standaryzowanymi wiekowo danymi z najnowszego badania Global Burden of Disease Study.

Najwyższy wskaźnik zgonów związanych z alkoholem w UE odnotowano w Bułgarii, a najniższy na Malcie.

Europejskie biuro regionalne WHO oszacowało w 2019 r., że około 800 osób umiera w Europie codziennie z przyczyn związanych z alkoholem, a jeden na cztery zgony wśród młodych dorosłych jest spowodowany spożywaniem alkoholu.

Według danych Eurostatu z lat 2011-2020 dla 27 krajów UE cztery związane z alkoholem przyczyny zgonów, w tym nowotwory złośliwe, choroby wątroby i zaburzenia psychiczne, nieznacznie spadły w tym okresie.

Według WHO w latach 2010-2016 w UE odnotowano również niewielki spadek liczby zgonów związanych z alkoholem.

Według dr Cariny Ferreiry-Borges, regionalnej doradcy ds. zdrowia więziennego w Regionalnym Biurze WHO dla Europy.

W Europie Zachodniej poziomy pozostały na tym samym poziomie, przy czym konsumpcja w niektórych krajach wzrasta, aw innych spada.

Ferreira-Borges wyjaśniła, że ​​ogólne wskaźniki śmiertelności są powiązane z ogólną poprawą sytuacji gospodarczej i że wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w całym regionie śmiertelność nieznacznie spadła, w tym zgony związane z alkoholem.

„Ta sytuacja może się zmienić ze względu na skutki pandemii, wojen i innych czynników” – powiedziała, dodając, że różnie to wygląda w zależności od kraju.

Według danych Eurostatu w krajach UE przewlekła choroba wątroby, która jest spowodowana spożywaniem alkoholu, utrzymywała się na tym samym poziomie w latach 2011-2020, podczas gdy liczba zgonów z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych z używaniem alkoholu nieznacznie wzrosła.

„Picie kobiet staje się równoznaczne z piciem mężczyzn”

Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni mają wyższy wskaźnik spożycia i zgonów związanych z alkoholem niż kobiety, ale ostatnie badanie w USA wykazało, że wskaźnik umieralności związanej z alkoholem wzrastał szybciej w przypadku kobiet niż w przypadku mężczyzn.

Eksperci badający wzorce spożywania alkoholu stwierdzili, że odkrycie to nie jest zaskakujące ze względu na zmieniające się nawyki społeczne wśród kobiet.

„Już od jakiegoś czasu wiemy, że kobiety w średnim wieku (40-50 lat) piją więcej” — powiedziała Dorothy Newbury-Birch, profesor badań nad alkoholem i zdrowiem publicznym na Uniwersytecie Teesside w Wielkiej Brytanii.

Konsumpcja alkoholu stała się bardziej społecznie akceptowalna dla kobiet i istnieje kultura wyciszenia po pracy, powiedziała, dodając, że marketing branży alkoholowej również się do tego przyczynił.

Może to wynikać ze wzrostu „picia kobiet, które staje się bardziej podobne do picia mężczyzn” – powiedział Newbury-Birch.

Ale sytuacja jest inna w Stanach Zjednoczonych, gdzie poziom spożycia alkoholu i śmiertelność wzrosły w ciągu ostatnich 10 lat, według Ferreira-Borges.

Mimo to, chociaż kobiety doświadczałyby takich samych skutków zdrowotnych jak mężczyźni z powodu spożywania alkoholu, w szczególności dla kobiet, „wzrost spożycia alkoholu oznaczałby również wzrost zachorowań na raka piersi” – powiedziała Ferreira-Borges.

„Ważne jest, aby zauważyć, że takie wzrosty nie byłyby obserwowane natychmiast, ponieważ rozwój raka wymaga czasu, ale w następnej dekadzie” – powiedziała.

Newbury-Birch dodała, że ​​ważne jest, aby nie piętnować ludzi z powodu picia.

„Chociaż zjawisko to rośnie w pewnych grupach wiekowych i kulturowych, nie wszyscy w tej grupie to robią. Nie każda kobieta w średnim wieku pije za dużo” – powiedziała.

„Po prostu nie jest w porządku stygmatyzowanie określonej grupy, gdy tak naprawdę problemem nie jest to, co pijemy. To presja na nas, abyśmy pili”.

„Brak bezpiecznego poziomu alkoholu”

Naukowcom nie udało się określić bezpiecznego progu picia alkoholu, poniżej którego nie ma zagrożenia dla zdrowia – poinformowała WHO w styczniu br.

Spożywanie alkoholu znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka, powodując co najmniej siedem rodzajów raka, podała agencja.

„Nie możemy mówić o tzw. bezpiecznym poziomie spożycia alkoholu. Nie ma znaczenia, ile pijesz – ryzyko dla zdrowia pijącego zaczyna się od pierwszej kropli jakiegokolwiek napoju alkoholowego” – powiedziała Ferreira-Borges we wcześniejszym oświadczeniu.

Stwierdzono to również w analizie globalnej opublikowanej w Lancet w 2018 roku.

Ustalono, że spożywanie alkoholu było siódmym wiodącym czynnikiem ryzyka zgonów w 2016 roku i odpowiadało za 2,2 procent zgonów kobiet i 6,8 procent zgonów mężczyzn.

Region europejski, będący największym konsumentem alkoholu na świecie, odnotowuje również najwięcej zgonów związanych z alkoholem.

Jak można zapobiegać zgonom związanym z alkoholem?

Rządy powinny myśleć bardziej długofalowo o swoich politykach dotyczących alkoholu, powiedzieli eksperci TylkoGliwice Next.

Niedawny raport we Francji wykazał, że rząd traci więcej pieniędzy z powodu ofiar śmiertelnych i wydatków na zapobieganie używaniu alkoholu i tytoniu, niż zarabia na podatkach od tych produktów.

Pomysł, że legalne narkotyki, tytoń i alkohol przynoszą korzyści państwu, jest zatem „bezpodstawny” – stwierdziła analiza francuskiego Obserwatorium Trendów Narkotyków i Uzależnień (OFDT).

Według Newbury-Birch rządy mogłyby wprowadzić minimalny koszt jednostkowy alkoholu.

„To naprawdę interesujące, że tam, gdzie alkohol jest tańszy, ludzie piją więcej. Nie ma co do tego wątpliwości. Im taniej, tym więcej ludzi będzie pić, im drożej, tym mniej ludzi będzie pić” – powiedziała.

Badanie opublikowane w 2020 roku wykazało, że minimalne ceny jednostkowe alkoholu znacznie zmniejszyły liczbę zgonów i hospitalizacji związanych z używaniem alkoholu, wykorzystując kanadyjskie prowincje do porównania danych.

Okazało się, że wprowadzenie ceny minimalnej 1,5 dolara kanadyjskiego (1,02 euro) za jednostkę alkoholu zmniejszyło spożycie o 4,4 procent i zmniejszyło liczbę zgonów związanych z alkoholem o 5,9 procent.

Ważne jest również skupienie się na profilaktyce pierwotnej i wtórnej, w tym na krótkich interwencjach lekarzy ogólnych lub w szpitalach.

„Ludzie są zaskoczeni, że wchodzą w zakres, który może być ryzykowny lub szkodliwy, ponieważ nie postrzegają siebie jako… uzależnionych od alkoholu” – dodała.

WHO zidentyfikowała trzy strategie interwencyjne mające na celu poprawę sytuacji, w tym podniesienie podatków od alkoholu, ograniczenie jego dostępności i zakazanie jego marketingu.

„Pochwalamy wysiłki krajów, które już przyjęły politykę alkoholową popartą dowodami, co przyniosło zachęcający postęp” – powiedziała Ferreira-Borges.

„Kluczowe jest jednak unikanie poczucia samozadowolenia i kontynuowanie pracy nad bezpieczeństwem regionu europejskiego przed szkodami spowodowanymi przez alkohol”.