O nas
Kontakt

EBC ogłasza „jastrzębią” obniżkę stóp, Lagarde podkreśla swoje uzależnienie od danych

Laura Kowalczyk

President of European Central Bank Christine Lagarde attends a press conference after a meeting of the ECB

EBC obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych, sygnalizując złagodzenie ograniczeń polityki pieniężnej. Frankfurt jednak również skorygował w górę swoje projekcje inflacji, oczekując obecnie średniej inflacji zasadniczej na poziomie 2,5% w 2024 r. i 2,2% w 2025 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) na swoim czerwcowym posiedzeniu obniżył stopy procentowe o 25 punktów bazowych, co było posunięciem szeroko oczekiwanym przez uczestników rynku po wcześniejszych komunikatach decydentów we Frankfurcie w zeszłym miesiącu.

W swoim oświadczeniu EBC stwierdził, że po dziewięciu miesiącach utrzymywania stóp na stabilnym poziomie należy złagodzić stopień zacieśnienia polityki pieniężnej. Nowe stopy procentowe ustalono na poziomie 4,25% dla podstawowych operacji refinansujących, 4,5% dla kredytu w banku centralnym i 3,75% dla depozytu.

„Zdecydowaliśmy się ograniczyć wydatki, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich miesiącach wzrosło nasze zaufanie co do przyszłej ścieżki” – powiedziała prezydent Christine Lagarde na konferencji prasowej.

Lagarde podkreśliła, że ​​decyzja EBC była jednomyślna, z wyjątkiem jednego prezesa. Prezes EBC podkreślił, że nie jest to jeszcze faza „obniżki” stóp procentowych, a raczej „umiarkowania poziomu obostrzeń”, podkreślając potrzebę posiadania większej ilości danych i analiz potwierdzających trajektorię dezinflacji.

„Będą przeszkody na drodze do celu inflacyjnego na poziomie 2%” – stwierdziła Lagarde.

Zapytana o oczekiwania rynkowe dotyczące dalszych obniżek stóp procentowych EBC do końca roku, Lagarde odpowiedziała: „Rynki robią, co muszą, a my robimy to, co musimy zrobić”.

Odnosząc się do możliwości obniżki stóp w lipcu, Lagarde udzieliła subtelnej odpowiedzi: „Więcej danych będziemy mieli na spotkaniach projekcyjnych”, dając do zrozumienia, że ​​wrzesień może być kolejnym ważnym spotkaniem, na którym zostaną podjęte decyzje w sprawie stóp procentowych.

EBC ponownie potwierdził swoje zaangażowanie w utrzymanie wystarczająco restrykcyjnych stóp procentowych tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2%, stwierdzając, że przyszłe decyzje polityczne będą zależały od danych, przy zastosowaniu podejścia „spotkanie po spotkaniu”.

„Rada Prezesów nie zobowiązuje się z góry do przyjęcia określonej trajektorii stóp procentowych” – zauważył EBC w komunikacie prasowym.

„Dzikie” rewizje projekcji inflacji

Z komunikatu prasowego EBC wynika, że ​​od września 2023 inflacja ogółem spadła o 2,5 punktu procentowego i że „perspektywy uległy znacznej poprawie”.

Jednakże Frankfurt ostrzegł, że pomimo tej poprawy „krajowa presja cenowa pozostaje silna, podczas gdy wzrost płac jest wysoki i oczekuje się, że inflacja utrzyma się powyżej celu przez długi czas w przyszłym roku”.

W czerwcowych projekcjach makroekonomicznych EBC skorygował w górę prognozy inflacji na lata 2024 i 2025.

Obecnie oczekuje się, że inflacja zasadnicza wyniesie średnio 2,5% w 2024 r. (wzrost o 0,2 pkt. proc. w stosunku do marca), 2,2% w 2025 r. (wzrost o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z marcem) i 1,9% w 2026 r. (bez zmian w porównaniu z marcem).

Projekcje inflacji bazowej również zostały zrewidowane w górę o 0,2 pkt. proc. do 2,8% na ten rok. Projekcje na 2025 r. podniesiono o 0,1 pkt. proc. do 2,1%, natomiast na 2026 r. pozostały na niezmienionym poziomie 2,0%.

Oczekuje się przyspieszenia wzrostu gospodarczego

Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w strefie euro w 2024 r. wyniesie średnio 0,9% (wobec 0,6% w marcu), 1,4% w 2025 r. (wobec 1,5% wcześniej) i 1,6% w 2026 r. (bez zmian).

„Po pięciu kwartałach stagnacji, w pierwszym kwartale 2024 r. gospodarka strefy euro wzrosła o 0,3%” – stwierdziła pani Lagarde.

Sektor usług rozwija się, a sektor produkcyjny wykazuje oznaki stabilizacji na niskim poziomie.

EBC spodziewa się dalszego ożywienia gospodarczego, w miarę wzrostu płac i poprawy warunków handlu podnoszących dochody realne. Oczekuje się, że silniejszy eksport będzie również wspierać wzrost w nadchodzących kwartałach wraz ze wzrostem światowego popytu na towary i usługi.

Ponadto polityka pieniężna powinna mieć mniejsze znaczenie w przypadku popytu.

Lagarde podkreśliła, że ​​„skuteczna, szybka i kompleksowa realizacja programu UE Next Generation, postęp na drodze do unii rynków kapitałowych, dokończenie unii bankowej i wzmocnienie jednolitego rynku przyczyniłyby się do wspierania innowacji i zwiększenia inwestycji w zieloną gospodarkę i transformacja cyfrowa. »

Reakcje rynku

Euro umocniło się po decyzji EBC, a kurs EUR/USD wzrósł do 1,0880, czemu sprzyjała także publikacja wyższego niż oczekiwano wzrostu liczby bezrobotnych w USA w zeszłym tygodniu.

Rentowność obligacji skarbowych strefy euro ogółem wzrosła o około 4 punkty bazowe, a rentowność Bundu wzrosła do 2,55%, co może zakończyć passę trzech sesji spadków.

Szerszy indeks Euro Stoxx 600 osiągnął podczas porannej sesji nowe rekordy, jednak europejskie giełdy nieznacznie odrobiły sesyjne wzrosty po decyzji EBC. Entuzjazm inwestorów związany z obniżką stóp został ostudzony przez wyższe prognozy inflacji.

Madryt i Mediolan osiągnęły lepsze wyniki niż pozostałe rynki, każdy z nich wzrósł o 0,6% o 15:50 czasu środkowoeuropejskiego, podczas gdy Paryż i Frankfurt wzrosły o 0,1%.

Wśród spółek dużych spółek największe dzienne zyski zyskały SAP (wzrost o 4,1%), Fresenius (wzrost o 2,4%) i UniCredit (wzrost o 1,9%).