O nas
Kontakt

Eksperci twierdzą, że wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii należy podnieść ze względu na gospodarkę

Laura Kowalczyk

A older woman pushes a trolley decorated with Union Jack flags in Windsor. May 5, 2023.

Badania pokazują, że stosunek emerytów do pracowników w Wielkiej Brytanii staje się niemożliwy do utrzymania w miarę starzenia się społeczeństwa i spadku liczby urodzeń.

Z nowego raportu Centrum Długowieczności wynika, że ​​osoby urodzone w Wielkiej Brytanii po kwietniu 1970 r. mogą pracować do 71. roku życia.

Obecny próg wiekowy uprawniający do emerytury państwowej wynosi 66 lat, ale oczekuje się, że do 2044 r. ten wiek wzrośnie do 68 lat.

Eksperci uważają, że aby utrzymać status quo stałej liczby pracowników przypadającej na emeryta państwowego, konieczne jest stopniowe podwyższanie.

Z raportu wynika, że ​​jeśli stosunek emerytów do pracowników wzrośnie, prawdopodobnie zabraknie pracowników, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów.

Nierówności w zatrudnieniu są bardziej palącym problemem w Wielkiej Brytanii niż w krajach słabiej rozwiniętych ze względu na długą średnią długość życia i spadający wskaźnik urodzeń.

Pandemia w połączeniu z latami polityki oszczędnościowej w Wielkiej Brytanii i rosnącą liczbą zgonów doprowadziła do tymczasowego złagodzenia presji na budżety emerytalne.

Covid-19 doprowadził jednak do okresów braku aktywności, osłabiając motywację starszych obywateli do powrotu na rynek pracy po blokadach.

Jeśli chodzi o osoby przechodzące na wcześniejszą emeryturę, Centrum Długowieczności odnotowało również, że wielu pracowników w Wielkiej Brytanii przedwcześnie odchodzi z rynku pracy ze względu na możliwe do uniknięcia problemy zdrowotne.

W wieku 70 lat jedynie 50% dorosłych w Anglii i Walii nie jest obecnie niepełnosprawnych i zdolnych do pracy.

Zdaniem Centrum Długowieczności zapewnienie pracownikom zdrowia, zanim ulegnie pogorszeniu, powinno być zatem priorytetem dla rządów.

„Decydenci nie mogą już ignorować wpływu złego stanu zdrowia na społeczeństwo jako całość, a to jedynie sprawiłoby, że szersza polityka dotycząca pracy lub emerytur stałaby się nieskuteczna” – czytamy w raporcie.

Dane opublikowane w zeszłym tygodniu przez Office for National Statistics (ONS) pokazują, że populacja Wielkiej Brytanii ma wzrosnąć z około 67 milionów w połowie 2021 r. do 73,7 miliona w połowie 2036 r.

Oczekuje się, że wydatki na świadczenia emerytalne będą kosztować Wielką Brytanię 138 miliardów funtów w latach 2023–2024.

Z tej kwoty 125 miliardów funtów zostanie wydane na emerytury państwowe, a część na świadczenia mieszkaniowe dla emerytów i dodatki emerytalne dla osób o niskich dochodach.