O nas
Kontakt

Polityka UE. Komisja jest otwarta na ponowne rozważenie decyzji w sprawie glifosatu w oczekiwaniu na badania

Laura Kowalczyk

Ekō /  Emily Whitfield-Wicks

Nadchodzące dowody naukowe mogą zmienić decyzję organu wykonawczego UE.

Komisja Europejska jest otwarta na ponowną ocenę swojej decyzji o przedłużeniu zezwolenia na glifosat na kolejne dziesięć lat na podstawie świeżych badań naukowych, które mają zostać poddane wzajemnej ocenie w tym roku, rzecznik powiedział TylkoGliwice.

28 listopada ubiegłego roku organ wykonawczy UE odnowił zatwierdzenie tego osławionego środka chwastobójczego, twierdząc, że ocena naukowa przeprowadzona przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) „nie wskazała krytycznych obszarów budzących obawy”.

Decyzja ta została zaskarżona 25 stycznia przez sześć organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska pod przewodnictwem Europejskiej Sieci Akcji Pesticide (PAN), które zwróciły się do Komisji o wycofanie decyzji, argumentując, że podczas oceny UE pominięto kluczowe badania naukowe.

W szczególności organizacje pozarządowe twierdziły, że w ocenie komisji nie poświęcono należytej uwagi badaniu przeprowadzonemu przez włoski Instytut Ramazziniego na temat białaczki.

Angeliki Lysimachou, dyrektor ds. nauki i polityki PAN Europe, twierdzi, że badanie Ramazziniego ujawnia, że ​​„narażenie na niskie stężenia sprzedawanego w UE preparatu Roundup Bioflow spowodowało wzrost liczby zgonów z powodu białaczki u szczurów, począwszy od młodszego wieku”.

Lysimachou powiedziała TylkoGliwice, że „jednym z licznych twierdzeń” sześciu organizacji pozarządowych było to, że władza wykonawcza UE ponownie zatwierdziła glifosat „mimo że EFSA i Komisja były świadome badania (Instytutu Ramazzini)”.

Dla Lysimachou badanie to jest szczególnie istotne, ponieważ jest „jedynym długoterminowym badaniem, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na reprezentatywnej preparacie lub jakimkolwiek preparacie (glifosatu)”.

Stefan De Keersmaecker, rzecznik Komisji ds. bezpieczeństwa żywności, powiedział portalowi TylkoGliwice, że dyrektor UE, EFSA i ECHA „wiedzą” o badaniu Instytutu Ramazzini, ale stwierdził, że w momencie podejmowania decyzji jego wyniki nie były recenzowane ani publikowane.

Daniele Mandrioli, dyrektor Centrum Badań nad Rakiem w Instytucie Ramazzini w Bolonii, powiedział, że pierwsze wyniki dotyczące białaczki zostały już opublikowane i oczekuje się, że zostaną poddane ocenie w tym roku, chociaż nie jest w stanie przewidzieć, kiedy to nastąpi.

„Jeśli w świetle nowych danych ECHA lub EFSA potwierdzą, że glifosat nie spełnia już kryteriów zatwierdzenia, Komisja niezwłocznie podejmie działania, aby wycofać zatwierdzenie” – powiedział De Keersmaecker TylkoGliwice.

Mandrioli zauważył, że w ramach badania Ramazzini trwają dalsze oceny, zauważając, że wyniki pozwolą na ocenę pełnego potencjału rakotwórczego glifosatu.