O nas
Kontakt

Europoglądy. Co dalej po europejskim „roku sztucznej inteligencji”?

Laura Kowalczyk

AI-powered android in Paris, illustration

Uświadomienie sobie potencjału gospodarczego i społecznego, jaki stwarza sztuczna inteligencja oraz utrzymanie wzrostu jej wykorzystania w Europie oznacza wyposażenie każdego w odpowiednie umiejętności, abyśmy wszyscy mogli wziąć udział w cyfrowej podróży Europy, pisze Tanuja Randery.

Rok 2023 był punktem zwrotnym dla sztucznej inteligencji. W całej Europie dostępność generatywnej sztucznej inteligencji spowodowała gwałtowny wzrost innowacji wśród konsumentów i przedsiębiorstw.

Jak wynika z niedawnego badania przeprowadzonego przez Strand Partners na zlecenie Amazon Web Services (AWS), organizacje różnej wielkości i działające we wszystkich branżach wraz z obywatelami korzystają z tej przełomowej technologii jak nigdy dotąd.

W raporcie szacuje się, że sztuczna inteligencja może odblokować 600 miliardów euro dla gospodarki europejskiej do 2030 r., jeśli uda się utrzymać europejski apetyt na sztuczną inteligencję.

Jak Europa może wykorzystać tę szansę? Z raportu wynika, że ​​wyeliminowanie luki w umiejętnościach cyfrowych będzie największym prezentem, jaki rządy mogą dać zarówno przedsiębiorstwom, jak i obywatelom.

Rok 2023 był przełomowym momentem dla sztucznej inteligencji

Liczba firm korzystających ze sztucznej inteligencji wzrosła w zeszłym roku o 32%, a ponad dwie trzecie firm korzystających z tej technologii odnotowało zwiększone przychody, poprawę produktywności lub pobudzenie innowacji.

W całej Europie widzimy już powszechne pozytywne skutki wykorzystania sztucznej inteligencji do transformacji gałęzi przemysłu.

NeuroPro wykorzystuje uczenie maszynowe oparte na sztucznej inteligencji (ML), aby poprawić dokładność diagnozowania złożonych chorób mózgu, skracając czas potrzebny szpitalom na udostępnianie danych medycznych i postawienie diagnozy z tygodni do godzin.

Prawie połowa (44%) europejskich przedsiębiorstw zgłosiła, że ​​brak możliwości znalezienia personelu posiadającego odpowiednie umiejętności cyfrowe stanowił przeszkodę dla technologii cyfrowej, która miała pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa, a 27% stwierdziło, że uniemożliwia im wdrażanie nowych technologii.

Boćwina rośnie w świetle LED na miejskiej farmie w pomieszczeniach zamkniętych, w której uprawia się warzywa na pionowo ułożonych stojakach w Singapurze, lipiec 2023 r.
Boćwina rośnie w świetle LED na miejskiej farmie w pomieszczeniach zamkniętych, w której uprawia się warzywa na pionowo ułożonych stojakach w Singapurze, lipiec 2023 r.

Holenderski start-up Growy wykorzystuje aplikacje AI do monitorowania i pielęgnacji swoich gospodarstw wertykalnych, przetwarzając ogromne ilości danych, w tym informacje dotyczące podlewania, karmienia i zbiorów, aby zoptymalizować zdrowie roślin.

Firma oferuje wgląd w innowacyjny, konkurencyjny i zrównoważony model rolnictwa przyszłości.

Firmy te pokazują, co można osiągnąć dzięki innowacjom AI. Obywatele również dostrzegają ten potencjał — ponad połowa (52%) uważa, że ​​sztuczna inteligencja będzie ważna w stawianiu czoła dużym wyzwaniom społecznym, takim jak zmiana klimatu i kontrola chorób.

Uzupełnianie luk w umiejętnościach cyfrowych

W miarę jak przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, brak umiejętności cyfrowych może powstrzymać Europę.

Prawie połowa (44%) europejskich przedsiębiorstw zgłosiła, że ​​brak możliwości znalezienia personelu posiadającego odpowiednie umiejętności cyfrowe stanowił przeszkodę dla technologii cyfrowej, która miała pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa, a 27% stwierdziło, że uniemożliwia im wdrażanie nowych technologii.

Brak umiejętności nie oznacza braku zainteresowania. Co najmniej 61% obywateli Europy jest otwartych na zdobywanie nowych umiejętności cyfrowych, wierząc, że poprawi to ich perspektywy zawodowe i umożliwi im utrzymanie konkurencyjności na rynku pracy.

Zasadnicze znaczenie ma wypełnienie luki w umiejętnościach cyfrowych. Poprawa umiejętności zarówno wśród pracowników technologicznych, jak i nietechnicznych, poprzez programy szkoleniowe i specjalne finansowanie, umożliwi Europie uwolnienie jej potencjału cyfrowego.

Nauczyciel pracuje w pustej klasie na uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, marzec 2020
Nauczyciel pracuje w pustej klasie na uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, marzec 2020

Aby zlikwidować lukę w umiejętnościach, musimy stawić czoła barierom, które uniemożliwiają obywatelom korzystanie z tego wyraźnego interesu.

Badanie Stranda wykazało, że koszt programów szkoleniowych (45%) i brak czasu (24%) to najważniejsze bariery, które zdaniem obywateli je powstrzymują.

Co najważniejsze, bariery te z większym prawdopodobieństwem dotkną osoby z grup mniej uprzywilejowanych lub historycznie pozostawionych w tyle, zwiększając istniejące nierówności.

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję dla wszystkich?

Zasadnicze znaczenie ma wypełnienie luki w umiejętnościach cyfrowych.

Poprawa umiejętności zarówno wśród pracowników technologicznych, jak i nietechnicznych, poprzez programy szkoleniowe i specjalne finansowanie, umożliwi Europie uwolnienie jej potencjału cyfrowego.

UE prowadzi szereg inicjatyw mających na celu poprawę umiejętności cyfrowych, w tym program „Cyfrowa Europa” i plan działania w zakresie edukacji cyfrowej.

AWS w podobny sposób angażuje się w poprawę dostępu do szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych. Zapewniliśmy już 900 000 osób w całej Europie umiejętności przetwarzania w chmurze, a nasze zobowiązanie dotyczące AI Ready ma na celu zapewnienie bezpłatnych szkoleń w zakresie umiejętności AI kolejnym 2 milionom osób.

Tego typu wysiłki zapewnią Europie fundament, którego potrzebuje, aby odblokować swoją cyfrową przyszłość.

Uświadomienie sobie potencjału gospodarczego i społecznego, jaki stwarza sztuczna inteligencja oraz utrzymanie wzrostu jej wykorzystania w całej Europie oznacza wyposażenie każdego w odpowiednie umiejętności, abyśmy wszyscy mogli wziąć udział w cyfrowej podróży Europy.