O nas
Kontakt

Europoglądy. Czy UE zamierza zrobić krok wstecz w kształtowaniu polityki opartej na dowodach?

Laura Kowalczyk

European Commission President Ursula von der Leyen gestures as she speaks at the European Parliament in Strasbourg, October 2022

Niepewność i „polikryzys” wymagają częstszego, a nie mniejszego stosowania metod prognozowania. Kierowanie się bogactwem dostępnych dowodów to najlepszy sposób, w jaki UE może ustalić program na rzecz bezpiecznej, dostatniej i zrównoważonej przyszłości, piszą Elizabeth Dirth i Jonas Gissel Mikkelsen.

Odpowiedzialni decydenci czerpią informacje z dowodów, szczególnie w czasach niepewności. Aby poradzić sobie ze złożonymi kompromisami, poradzić sobie z nieprzewidywalnością i zrównoważyć interesy teraźniejszości, bliskiej i dalekiej przyszłości, oparte na dowodach prognozowanie strategiczne jest potężnym kompasem pomagającym w podejmowaniu decyzji.

Dobrze wykorzystane zaawansowane narzędzia prognostyczne Europy mogą zapewnić jej długoterminową przewagę konkurencyjną.

Dlatego tak niepokojące jest to, że szefowie państw i rządów UE wydają się być gotowi zignorować bogactwo dowodów, którymi dysponują, jeśli wyciekający dokument ustalający priorytety instytucji UE na kolejne pięć lat – Program strategiczny – nie ulegnie zmianie .

Tymczasowe priorytety, które zostały opracowane w drodze szeregu konsultacji z przywódcami europejskimi pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, nie są spójne z prognozami UE.

Najbardziej rażącą rozbieżnością jest brak zrównoważonego rozwoju. Przejście w stronę zrównoważonego rozwoju stanowi stały filar zaleceń dotyczących kształtowania polityki zorientowanych na przyszłość, nie pojawia się to jednak w projektach priorytetów na lata 2024–2029.

Jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu?

Dowody, którymi dysponują przywódcy, zostały szczegółowo zebrane. W ciągu ostatnich pięciu lat UE poczyniła postępy w „myśleniu o przyszłości” i wyposażyła się w ogromną ilość informacji i spostrzeżeń na temat możliwych „przyszłości”, przed którymi stoimy, podsumowanych w corocznych sprawozdaniach w sprawie prognozy strategicznej. Foresight strategiczny to poważna dyscyplina; systemowy sposób przygotowania się na przyszłe wstrząsy i możliwości.

W 2019 r. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po raz pierwszy utworzyła stanowisko poświęcone zadaniu polegającemu na osadzeniu prognozowania strategicznego w sercu kształtowania polityki UE. Od tego czasu wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz europejski Maroš Šefčovič jest twarzą foresightu.

Odporność, zrównoważony rozwój i dobre samopoczucie to stałe tematy w ostatnich latach. Podobnie jak bezpieczeństwo i obrona, demokracja i praworządność. Jednak choć ta ostatnia grupa jest dobrze uwzględniona w nowym programie strategicznym, względy środowiskowe i klimatyczne oraz zrównoważony dobrostan praktycznie nie istnieją.

Europejski komisarz ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Maros Sefcovic przemawia podczas konferencji medialnej w Brukseli, maj 2023 r.

Pod jego kadencji wzmocniono zdolność dostarczania przyszłych informacji wywiadowczych w wewnętrznej jednostce naukowej Komisji, Wspólnym Centrum Badawczym, oraz w centralnym Sekretariacie Generalnym, który podlega bezpośrednio von der Leyen.

Równolegle zbudowano wewnętrzną sieć praktyków foresightu i powołano grupę Ministrów ds. Przyszłości ze szczebla krajowego.

Wszystko to znalazło odzwierciedlenie w solidnych raportach rocznych, które dostarczają materiału dowodowego na temat zagrożeń i trendów, na które Europa musi się przygotować, oraz identyfikują „kluczowe obszary działania”, aby informować o pracach Komisji Europejskiej i kierunku rozwoju bloku.

Odporność, zrównoważony rozwój i dobre samopoczucie to stałe tematy w ostatnich latach. Podobnie jak bezpieczeństwo i obrona, demokracja i praworządność.

Jednak choć ta ostatnia grupa jest dobrze uwzględniona w nowym programie strategicznym, względy środowiskowe i klimatyczne oraz zrównoważony dobrostan praktycznie nie istnieją.

Przywódcy UE ignorują dowody

Patrząc na wyciekający projekt najważniejszych priorytetów przywódców UE i najnowszy raport dotyczący prognoz strategicznych, wydaje się, że spostrzeżenia, w gromadzenie których Komisja Europejska włożyła ostatnie pięć lat, są ignorowane.

Zeszłoroczny komunikat dotyczący prognoz nosił tytuł „Zrównoważony rozwój i dobrostan ludzi w sercu otwartej strategicznej autonomii Europy”.

W 21-stronicowym dokumencie słowo „zrównoważony” lub „zrównoważony rozwój” pojawia się nie mniej niż 80 razy. Spośród 10 priorytetowych obszarów działania sześć to działania mające na celu zapewnienie zrównoważonej transformacji – poprzez gospodarkę o zerowej wartości netto, zmiany w produkcji i konsumpcji, przepływy finansowe, budżety publiczne, wskaźniki oraz zapewnienie, że wszyscy Europejczycy będą mogli przyczynić się do transformacji.

Projekt programu pięcioletniego sprowadza odporność – cel, na który obecna Komisja przeznaczyła 648 miliardów euro – do jednego wąskiego odniesienia w odniesieniu do wykorzystania zasobów. O klimacie wspomniano tylko dwa razy – raz w związku z innowacjami i raz w punktorze: „Przygotuj się na nową rzeczywistość wynikającą ze zmian klimatycznych”.

W wytycznych wydawanych przez głowy państw UE w dużej mierze brakuje kluczowych priorytetów oficjalnej jednostki UE ds. gotowości na przyszłość. I chociaż w ujawnionym programie strategicznym pominięto kluczowe aspekty własnych badań i dowodów UE, nie opiera się on też na opinii publicznej.

Dziewczyna trzyma znak informujący o nadjeżdżających pojazdach, uczestnicząc w marszu i demonstracji klimatycznej w Brukseli, październik 2021 r.

Ani dekarbonizacja, ani zerowa energia netto nie były godne uwagi przez głowy państw, pomimo wiążącego celu, jakim jest Europa zerowa netto do 2050 roku.

Innymi słowy, w wytycznych wydawanych przez głowy państw UE w dużej mierze brakuje kluczowych priorytetów oficjalnej jednostki UE ds. gotowości na przyszłość.

I chociaż w ujawnionym programie strategicznym pominięto kluczowe aspekty własnych badań i dowodów UE, nie opiera się on też na opinii publicznej.

Z ostatnich sondaży Barometru UE wynika, że ​​85% obywateli UE uważa, że ​​działania klimatyczne prowadzą do lepszego samopoczucia i większej liczby miejsc pracy, 78% uważa, że ​​działania klimatyczne pomogą gospodarce, a 83% zgadza się, że UE powinna masowo inwestować w energie odnawialne. (Barometry UE to kolejne bogate źródło dowodów – tym razem skupiających się na postawach społecznych i poparciu obywateli dla polityk – które przywódcy UE najwyraźniej wolą ignorować).

Potrzebujemy strategii dla Europy opartej na prognozowaniu

Dostosowanie priorytetów UE na lata 2024–2029 do prognoz i opinii publicznej jest kluczowe i nadal możliwe. Kluczowe obszary działań wynikające z raportów foresight mogą uzupełnić projekt Agendy Strategicznej o brakujące elementy, przede wszystkim zrównoważony rozwój.

Niepewność i „polikryzys” wymagają częstszego, a nie mniejszego stosowania metod prognozowania, na przykład za pośrednictwem „głównego foresightera” na poziomie UE w celu ugruntowania praktyki we wszystkich obszarach polityki i instytucjach.

Kierowanie się bogactwem dostępnych dowodów to najlepszy sposób, w jaki UE może ustalić program na rzecz bezpiecznej, dostatniej i zrównoważonej przyszłości.