O nas
Kontakt

Inflacja, słaby popyt i spadające zatrudnienie ciążą na strefie euro

Laura Kowalczyk

Inflacja, słaby popyt i spadające zatrudnienie ciążą na strefie euro

Gospodarka strefy euro kontynuowała spadek szósty miesiąc z rzędu. TylkoGliwice Business analizuje dlaczego i podaje najnowsze dane.

Według najnowszych danych, gospodarka strefy euro, zwanej również strefą euro, w listopadzie spadła szósty miesiąc z rzędu, co oznacza dalszy spadek aż do połowy czwartego kwartału.

Indeks PMI dla produkcji kompozytowej HCOB w strefie euro, stanowiący łączną miarę sektora produkcyjnego i usług, w listopadzie utrzymywał się poniżej progu 50,0, wskazując na dalsze obniżanie poziomu produkcji sektora prywatnego w strefie euro.

Listopadowy indeks PMI wyniósł 47,6 i po raz pierwszy od 35 miesięcy pokazał niewielką poprawę z październikowego minimum na poziomie 46,5. Jednak pomimo tego niewielkiego wzrostu, pozostaje on znaczącym sygnałem pogorszenia się sytuacji gospodarczej w regionie.

„W listopadzie sektor usług utrzymał spadek. Skromna poprawa wskaźnika aktywności nie pozostawia wiele miejsca na optymizm co do szybkiego ożywienia w najbliższej przyszłości” – powiedział dr Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank.

Trwałe wyzwania gospodarcze w strefie euro

Kilka kluczowych wskaźników podkreśliło obecne wyzwania gospodarcze. Zatrudnienie spadło po raz pierwszy od stycznia 2021 r., co pokazuje wpływ słabnącego popytu na rynek pracy. Spadek ten dotknął głównie sektor produkcyjny, natomiast w sektorze usług nadal rosło zatrudnienie.

W głównych gospodarkach strefy euro odnotowano spadek aktywności biznesowej, a spadki odnotowały Francja, a tuż za nią Niemcy i Włochy. Ponadto sektor prywatny w Hiszpanii skurczył się po raz pierwszy od sierpnia. Jedynie Irlandia odnotowała wzrost produkcji wśród regionów strefy euro.

Utrzymujący się słaby popyt zmusił firmy do głębszej analizy ksiąg zamówień, co doprowadziło do gwałtownego spadku liczby niezrealizowanych zamówień ósmy miesiąc z rzędu.

Na krajobraz gospodarczy wpływa także nasilająca się presja inflacyjna, w wyniku której ceny środków produkcji gwałtownie wzrosły, szczególnie w sektorze usług, a producenci odnotowali spadek wydatków.

Indeks aktywności biznesowej HCOB Services PMI w strefie euro w listopadzie wyniósł 48,7, co w dalszym ciągu sygnalizuje spadek aktywności w sektorze usług, utrzymujący się poniżej progu wzrostu.