O nas
Kontakt

Komisja nie realizuje jeszcze strategii cyfrowej Europy – raport

Laura Kowalczyk

Press conference by Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the European Commission,on the Digital Decade package (18/09/2020)

Raport Komisji Europejskiej na temat Dekady Cyfrowej z 2024 r. ujawnia mieszane postępy w krajach UE. Podczas gdy rozwój 5G jest silny, luki w inwestycjach w AI i szkoleniach wykwalifikowanej siły roboczej utrzymują się.

Według raportu zleconego przez organ wykonawczy UE i opublikowanego dzisiaj (2 lipca) Europa ma problemy w kilku sektorach cyfrowych, takich jak wdrażanie światłowodów, przepustowość chmury, rozwój sztucznej inteligencji i szkolenie wykwalifikowanego personelu w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Raport 2024 State of the Digital Decade Report ma być kompleksowym przeglądem osiągnięć i niedociągnięć państw członkowskich UE w zestawieniu z celami na rok 2030 określonymi przez Digital Decade Policy Programme (DDPP). Raport ocenia postęp w kilku kluczowych obszarach, w tym w infrastrukturze, biznesie, umiejętnościach i cyfryzacji usług publicznych.

„Dzisiejszy raport jasno pokazuje, że nie jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów w zakresie transformacji cyfrowej w Europie” – stwierdziła Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji i wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej, przedstawiając wyniki raportu.

Więcej informacji na temat Programu Politycznego Cyfrowej Dekady znajdziesz tutaj.

Raport omawia strategiczne plany każdego kraju na rzecz Dekady Cyfrowej i proponuje działania mające na celu poprawę wdrażania tych planów. Więcej szczegółów na temat krajowych planów działania można znaleźć w artykule TylkoGliwice tutaj.

Chociaż nie wszystkie informacje zostały ujawnione publicznie przez państwa członkowskie, Komisja Europejska udostępniła dane oparte na konkretnych kryteriach osiągnięć w różnych sektorach. Słowenia wyróżnia się jako lider w dziedzinie cyfryzacji, spełniając lub przekraczając swoje cele, a następnie Finlandia i Luksemburg. Z kolei Czechy i Rumunia pozostają w tyle, a Grecja i Bułgaria również znajdują się na końcu listy.

„Tegoroczne sprawozdanie stanowi apel do państw członkowskich o podjęcie bardziej ambitnych działań” – stwierdziła Komisja Europejska w swoim komunikacie prasowym.

W każdym kraju istnieją obszary, w których cele są bliskie osiągnięcia, np. podstawowe umiejętności cyfrowe (98%), wdrażanie technologii 5G (94%) i sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN), takie jak sieci światłowodowe lub sieci komunikacji elektronicznej (97%).

Komisja zaleca inwestycje, wdrażanie i spójność

Raport podkreślił potrzebę zwiększenia inwestycji na szczeblu UE i krajowym w umiejętności cyfrowe, wysokiej jakości łączność, przyjęcie sztucznej inteligencji i analityki danych przez przedsiębiorstwa, produkcję półprzewodników i wspieranie ekosystemów start-upów. Podkreślił również znaczenie wdrażania polityk cyfrowych UE, takich jak ustawa o usługach cyfrowych (DSA), ustawa o sztucznej inteligencji i rozporządzenie UE w sprawie tożsamości cyfrowej.

W raporcie wskazano, że aby zapewnić sprawiedliwy postęp cyfrowy, należy zająć się również dysproporcjami między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz między poszczególnymi regionami Europy.

Do 2 grudnia 2024 r. każde państwo członkowskie jest zobowiązane do zmiany i aktualizacji swoich planów krajowych, aby dostosować je do celów wyznaczonych przez program polityki cyfrowej dekady Komisji Europejskiej. Komisja będzie monitorować wdrażanie tych aktualizacji i oceniać ich skuteczność w kolejnym raporcie State of the Digital Decade w 2025 r.