O nas
Kontakt

Liczba upadłości przedsiębiorstw w UE osiągnęła najwyższy poziom od 2015 r

Laura Kowalczyk

Liczba upadłości przedsiębiorstw w UE osiągnęła najwyższy poziom od 2015 r

Najnowsze dane stanowią ponurą wskazówkę dotyczącą kondycji gospodarczej Europy.

Najnowsze dane pokazują, że liczba upadłości przedsiębiorstw w UE osiągnęła rekordowy poziom.

Według oficjalnej agencji statystycznej bloku Eurostat, liczba przedsiębiorstw ogłaszających upadłość w drugim kwartale 2023 roku wzrosła o 8,4% w porównaniu do pierwszego, do czego przyczyniły się kłopoty w sektorze spożywczym i mieszkaniowym.

Dane te oznaczają wzrost liczby upadłości szósty kwartał z rzędu, czego nie widziano od czasu, gdy Eurostat zaczął zbierać dane w 2015 r.

Liczba roszczeń upadłościowych osiągnęła najwyższy poziom w czwartym kwartale 2022 r. w związku z powolnym odcinaniem wsparcia państwa w związku z pandemią Covid.

Komisja Europejska po raz pierwszy ogłosiła finansowanie w wysokości ponad 8 miliardów euro w kwietniu 2020 r., zapewniając natychmiastową pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w całej UE.

Choć pakiety pomocowe i późniejsze programy uchroniły przedsiębiorstwa przed poważnymi krachami finansowymi, ich wyniki po złagodzeniu obostrzeń nie napawały optymizmem.

Od drugiego kwartału 2022 r. liczba przedsiębiorstw ogłaszających upadłość stale rośnie, wzrasta także zadłużenie państwa.

Z drugiej strony liczba rejestracji nowych przedsiębiorstw w 2023 r. w UE osiągnęła najwyższy poziom w 2023 r. w porównaniu z poprzednimi ośmioma latami.

Sektor gastronomiczny boryka się z trudnościami po pandemii

Podczas gdy przedsiębiorstwa ze wszystkich głównych sektorów odnotowały wzrost niewypłacalności, sektor żywności i zakwaterowania wydawał się borykać z największymi problemami.

W sektorze zakwaterowania i usług gastronomicznych liczba upadłości przedsiębiorstw wzrosła o 23,9%, co wynika głównie z wyzwań związanych z kryzysem kosztów utrzymania.

Oznacza to ogromny wzrost o 82,5% w porównaniu z ostatnim kwartałem przed ograniczeniami związanymi z pandemią.

Gwałtowny wzrost liczby upadających firm stał się także normą w sektorze transportu i magazynowania, na co bezpośredni wpływ mają rosnące ceny energii.

Według najnowszych danych jedynie w dwóch sektorach przemysłu i budownictwa utrzymano mniejszą liczbę rejestracji upadłości w porównaniu do ostatniego kwartału 2019 roku.