O nas
Kontakt

Najważniejsze pytanie: jakie są perspektywy stóp procentowych? Ujawniono prognozy dyrektora generalnego Barclays Europe

Laura Kowalczyk

Barclays Europe CEO Francesco Ceccato on The Big Question live in Brussels.

Francesco Ceccato, dyrektor zarządzający Barclays Europe, omawia, kiedy jego zdaniem EBC mógłby rozpocząć obniżki stóp procentowych oraz wpływ zbliżających się wyborów na rynki.

Francesco Ceccato, dyrektor generalny Barclays Europe, uważa, że ​​europejska gospodarka znajduje się w punkcie zwrotnym i w środę podczas nagrania na żywo „Wielkiego pytania” w Brukseli powiedział, że spodziewa się, że Europejski Bank Centralny (EBC) rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych – i gdzie nastąpi stopa depozytowa może pójść.

„Polityka pieniężna, którą widzieliśmy, miała wpływ na europejską gospodarkę, przyniosła skutek i inflacja spada, i to szybko. Obecnie w tych czy innych danych pojawiają się sporadyczne błędy, ale tendencja jest bardzo wyraźna, więc to szczególnie pozytywna wiadomość” – powiedział Ceccato.

„Nastąpił wzrost wynagrodzeń, w związku z czym w Unii Europejskiej jest wyraźnie dużo większa siła nabywcza i znacznie większy dochód do dyspozycji. Mimo że rynek pracy wykazał pewne spowolnienie, tak naprawdę nie zaobserwowaliśmy żadnego zatrudnienia cięć budżetowych od teraz do tego czasu. Myślę, że to tylko jeden z powodów, dla których jestem optymistą w tym kontekście i że EBC ma szansę rozpocząć cykl cięć budżetowych. Oczekujemy, że rozpocznie się to w czerwcu i prawdopodobnie nastąpi że do stycznia 2025 r. będą miały miejsce obniżki na każdym posiedzeniu. Oczekujemy zatem spadku stopy depozytowej z obecnych 4% do około 2,5% w późniejszym terminie.

W wywiadzie dla Barnesa Ceccato dodatkowo podkreślił swoje perspektywy gospodarcze na nadchodzący rok.

„Być może spodziewamy się, że pierwsza połowa tego roku będzie nadal stosunkowo stagnacyjna, a w drugiej połowie zacznie się odbicie wzrostu”.

Jaki wpływ będą miały wybory europejskie na przedsiębiorstwa w Europie?

Ceccato zapytano także o wpływ, jaki tegoroczne wybory mogą mieć na krajobraz gospodarczy w Europie – ponieważ odbyło się 76 wyborów, w wyniku których do urn poszło około cztery miliardy ludzi.

„Z mojego punktu widzenia nie widzę na horyzoncie żadnej realnej zmiany w zakresie integracji politycznej ani fiskalnej Unii po tych wyborach”.

Francesco Ceccato przemawia w Euronews On Air w Brukseli
Francesco Ceccato przemawia w TylkoGliwice On Air w Brukseli

Ceccato zwrócił także uwagę na zmienność rynku wokół wyborów, ale stwierdził, że niekoniecznie jest to coś złego.

„Nasza działalność rynkowa rozwija się dzięki zmienności. Jeśli więc nasza działalność rynkowa radzi sobie dobrze, oczywiście możemy wspierać inne firmy. Dlatego myślę, że cały obraz jest neutralny, jeśli nie potencjalnie pozytywny”.

Konsolidacja kapitału w państwach członkowskich

Jednym z zadań stojących przed UE jest konsolidacja rynków kapitałowych we wszystkich państwach członkowskich, aby otworzyć obywatelom możliwości inwestycyjne. Ceccato podzielił się swoją perspektywą na temat tego, jak według niego wygląda sytuacja i jaki dalszy postęp można poczynić. Podkreślił także kierunki, w jakich należy kierować fundusze europejskie.

Przedsiębiorstwa muszą korzystać z tlenu, jaki dają rynki kapitałowe, aby inwestować we wzrost i innowacje.

Francesco Ceccato

Dyrektor generalny Barclays Europe

„Myślę więc, że projekt unii rynków kapitałowych i ogólnie skupienie się na rynkach kapitałowych musi być jednym z głównych priorytetów politycznych przyszłego parlamentu. To i konkurencyjność. I jedno i drugie naprawdę idzie w parze. I dlaczego? Mówię dzieje się tak, ponieważ przedsiębiorstwa potrzebują tlenu rynków kapitałowych, aby inwestować we wzrost i innowacje.

„I przychodzi taki moment, że nie ma już możliwości dalszego finansowania wzrostu gospodarczego i innowacji, jeśli uwzględni się jedynie kapitał założycielski i finansowanie banków. Dlatego niezwykle istotne jest, aby bardziej przemyśleć kwestię unii rynków kapitałowych”.

Poprawa wiedzy finansowej w Europie

Komisja Europejska bardzo jasno określiła swoją misję polegającą na poprawie świadomości finansowej Europejczyków i opublikowała kilka ram, które mają pomóc w opracowywaniu polityk krajowych – zadanie to, zdaniem Ceccato, jest integralne.

„Myślę, że to coś ogromnego. Powodem jest to, że w Europie około 34% aktywów naszych gospodarstw domowych znajduje się na lokatach bankowych. Wykorzystanie nawet niewielkiej ich części mogłoby stanowić ogromną szansę na pobudzenie wzrostu gospodarczego i innowacji. Gdybyśmy mogli skierować choćby 5 procent zgodnie z jednym z badań, które przeczytałem, mogłoby to spowodować różnicę wynoszącą prawie dwa biliony w porównaniu z kapitałem produkcyjnym zaangażowanym w UE.

„Dlatego edukacja jest bardzo ważna i kluczowa, ponieważ moim zdaniem pomaga ludziom zyskać pewność siebie podczas inwestowania”.

Zapytaliśmy naszych obserwatorów w mediach społecznościowych, co myślą o wiedzy finansowej w Europie. 68% ankietowanych stwierdziło, że nie czuje się odpowiednio poinformowane o tym, jak najlepiej inwestować swoje pieniądze.

Dyrektor generalny Barclays Europe przemawia w „Wielkim pytaniu”.
Dyrektor generalny Barclays Europe przemawia w „Wielkim pytaniu”.

Ceccato zauważył ponadto, że jest to również ważne ze względu na zmieniającą się sytuację demograficzną w Europie i współczynnik obciążenia osób starszych.

„W tej chwili na każdą osobę w wieku emerytalnym przypada około trzech osób w wieku produkcyjnym. A do 2050 r. liczba ta prawdopodobnie spadnie do mniej niż 2 do 1. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie polegać wyłącznie na systemie dystrybucji.”. go, ale stwarzając możliwość oszczędzania i docelowo zapewnienia przyszłości finansowej osobom w określonym wieku. „

Jak możemy utrzymać konkurencyjność Europy, jednocześnie osiągając cele ekologiczne?

Kolejnym zadaniem UE jest utrzymanie konkurencyjności Europy przy jednoczesnym stworzeniu do 2050 r. zielonej gospodarki o zerowym zużyciu netto w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zapytaliśmy Ceccato, co sądzi o ogromnych amerykańskich dotacjach wspierających ekologiczny przemysł za pośrednictwem amerykańskiej ustawy o redukcji inflacji.

„W sprawie Zielonego Ładu a ustawy o ograniczaniu inflacji. Chodzi mi o to, dlaczego nie przyjrzeć się tym, jakie cechy są potencjalnie rzeczami, z których możemy się czegoś nauczyć. Wiesz. Istnieją różne sposoby, w jakie ustawa o ograniczaniu inflacji odnosi się do zachęt, a zachęty są opiera się na wynikach, a nie na danych wejściowych.

„Mamy zachęty po stronie popytu i podaży w USA i tylko po stronie podaży w UE. Możemy więc przyjrzeć się tym elementom, aby zobaczyć, jak możemy stać się bardziej konkurencyjni. Ale ostatecznie wróćmy do tego, o czym mówiłem wcześniej konkurencji sprzyjają także rynki kapitałowe i dyscyplina, jaką zapewniają” – stwierdził.

Jakie wyzwania wiążą się ze zbyciem ropy i gazu?

Barclays ogłosił niedawno na początku tego roku, że nie będzie już finansować niektórych kategorii nowych złóż ropy i gazu. Ceccato podzielił się swoimi poglądami na temat tego, czy kwestie ESG zostały pominięte w porządku obrad.

„Wcale tak nie sądzę. W rzeczywistości uważam, że dla moich klientów, a także dla moich współpracowników pozostaje to niezwykle ważny temat i ludzie rozumieją, że transformacja energetyczna jest jednym z kluczowych tematów naszych czasów i że „ Będzie to oczywiście wymagało dużo pieniędzy.Myślę, że szacunki mówią o około 400 miliardach euro do 2030 roku, które UE ma sfinansować transformację energetyczną, a następnie około 550 miliardów euro rocznie do 2050 roku.

„Są to więc ogromne sumy pieniędzy i wyraźnie są to inwestycje, których nie mogą dokonać wyłącznie państwa członkowskie ani rządy krajowe. Potrzebujemy, aby cały sektor uwierzył w tę transformację. I to właśnie widzimy u naszych klientów” – dodał .