O nas
Kontakt

Polityka UE. Komisja będzie pracować nad normami dla produktów IoT wysokiego ryzyka zgodnie z przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa

Laura Kowalczyk

EU Commissioner Thierry Breton discussing the security risks related to IoT products.

Produkty uważane za stwarzające wysokie ryzyko będą miały pierwszeństwo, powiedział dziś urzędnik UE.

Komisja Europejska będzie pracować nad wnioskami o standaryzację cyberbezpieczeństwa w przypadku produktów połączonych wysokiego ryzyka, gdy tylko ustawa o odporności cybernetycznej (CRA) zostanie w pełni przyjęta, oznajmił dziś (21 marca) urzędnik Komisji.

„Mamy już jeden wniosek do konsultacji i wyślemy oficjalny (do organów normalizacyjnych) zaraz po zatwierdzeniu agencji ratingowej” – powiedziała Christiane Kirketerp de Viron, kierownik jednostki ds. cyberbezpieczeństwa i polityki prywatności cyfrowej w DG Connect, powiedziała podczas konferencji wydarzenie organizowane przez Koalicję Cyberbezpieczeństwa.

Celem agencji ratingowej, zaproponowanej przez Komisję w 2022 r., jest zapewnienie, aby produkty wyposażone w funkcje cyfrowe, w tym produkty codziennego użytku związane z Internetem rzeczy, takie jak podłączone dzwonki do drzwi i nianie elektroniczne, a także maszyny przemysłowe, były bezpieczne w użyciu, odporne na zagrożenia cybernetyczne i zapewniały wystarczające informacje o ich właściwościach bezpieczeństwa.

Tak zwane produkty krytyczne będą bardziej rygorystycznie badane przez organ nadzorczy, natomiast produkty obarczone większym ryzykiem będą zarządzane wewnętrznie przez producentów.

„Musimy mądrze formułować wnioski, nie będziemy w stanie od razu mieć standardów dla wszystkiego, co obejmuje agencja ratingowa. Musimy ustalić priorytety i najpierw przyjrzeć się tym, które zapewniają zgodność krytycznym produktom” – dodała.

Jutro (22 marca) organ wykonawczy UE zorganizuje warsztaty z państwami członkowskimi dotyczące norm.

Agencja ratingowa została zatwierdzona w Parlamencie Europejskim na początku tego miesiąca (12 marca) po porozumieniu politycznym pod koniec ubiegłego roku i obecnie oczekuje na formalne przyjęcie przez państwa członkowskie UE, zanim wejdzie w życie.

Oprócz standardów komisja przygotuje w tym roku także akty wykonawcze i delegowane – prawodawstwo wtórne, a także wyda wytyczne dla firm.

Zgodnie z przepisami producenci urządzeń IoT mogą wprowadzać produkty na rynek UE jedynie wtedy, gdy wiedzą, że nie zawierają one żadnych istotnych luk, które mogłyby zostać zhakowane. Ilekroć dowiedzą się o incydentach lub włamaniach, będą musieli zgłosić to odpowiednim władzom.