O nas
Kontakt

Polityka UE. Komisja ustanawia grupę ekspertów ds. tajemnic handlowych sztucznej inteligencji i zagadnień związanych z prawami autorskimi

Laura Kowalczyk

The AI Act divides AI systems into four main categories according to the potential risk they pose to society.

Komisja Europejska powołała grupę ekspertów, która ma pomóc 27 państwom członkowskim UE w kwestiach związanych z wdrażaniem ustawy o sztucznej inteligencji i zapewnić zharmonizowane stosowanie przepisów.

Grupa złożona z urzędników wywodzących się z władz państw członkowskich powinna także odpowiedzieć na pytania oczekiwane od krajów dotyczące bezpieczeństwa produktów, tajemnic handlowych, praw autorskich, identyfikacji biometrycznej i egzekwowania prawa, jak TylkoGliwice wnioskuje z dokumentów ze spotkań. Nastąpiło to po zatwierdzeniu zbioru przepisów dotyczących sztucznej inteligencji na spotkaniu ambasadorów UE w ubiegły piątek (2 lutego).

Na przykład w kwestii bezpieczeństwa produktów eksperci udzielą porad dotyczących stosowania przepisów związanych z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych, rozporządzeniem w sprawie wyrobów do diagnostyki in vitro, a także przepisami dotyczącymi maszyn.

Z protokołu wynika, że ​​Niemcy wyraziły poparcie dla grupy roboczej. Jej przedstawiciel powiedział podczas spotkania, że ​​należy wyjaśnić powiązanie między ustawą o sztucznej inteligencji a innymi przepisami, i postawił konkretne pytania dotyczące systemów egzekwowania prawa i kontroli granicznej. Z kolei Francja domagała się większej przejrzystości w zakresie tajemnic handlowych, podczas gdy Węgry zażądały więcej szczegółów na temat egzekwowania prawa.

Kraje UE uzgodniły szczegóły techniczne ustawy o sztucznej inteligencji, będącej pierwszą na świecie próbą uregulowania tej technologii zgodnie z podejściem opartym na ryzyku, po grudniowym porozumieniu politycznym.

Prawo dzieli systemy sztucznej inteligencji na cztery główne kategorie w zależności od potencjalnego ryzyka, jakie stwarzają dla społeczeństwa. Podczas procesu negocjacji niektóre kraje, w tym Francja, Niemcy i Włochy, były sceptyczne wobec regulowania tak zwanych modeli podstawowych, takich jak ChatGPT.

Niektóre przepisy pozostawiające pole do interpretacji lub wymagające częstszych aktualizacji będą wymagały przyjęcia tzw. aktów delegowanych, czyli prawodawstwa wtórnego, na mocy ustawy o sztucznej inteligencji.

Umowa wymaga zgody prawodawców UE, zanim przepisy wejdą w życie; głosowanie plenarne w Parlamencie Europejskim spodziewane jest w kwietniu.

Następnie ustawa ma wejść w życie jeszcze w tym roku i obejmuje okres wdrażania wynoszący do 36 miesięcy. Wymogi dotyczące modeli sztucznej inteligencji zaczną obowiązywać już po roku, a w ciągu sześciu miesięcy kraje UE będą musiały wycofywać zabronione systemy.

Oprócz grupy ekspertów komisja tworzy cztery organy nadzoru i egzekwowania prawa. Biuro AI będzie miało za zadanie nadzorować wdrożenie wspólnie z krajowymi organami regulacyjnymi. Europejska Rada ds. Sztucznej Inteligencji, w skład której wchodzą przedstawiciele każdego państwa członkowskiego, będzie wspierać Komisję i kraje UE oraz dzielić się doświadczeniami regulacyjnymi.

Forum doradcze będzie składać się z przedstawicieli przemysłu, MŚP i środowisk akademickich, które będzie wnosić wkład techniczny w prace nad ustawą o sztucznej inteligencji, a panel naukowy, czyli grupa niezależnych ekspertów naukowych i technicznych, pomoże Urzędowi ds. AI we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów Modele AI ogólnego przeznaczenia.