O nas
Kontakt

Polityka UE. Komisja zachęca przemysł do przyłączenia się do platformy wsparcia na rzecz minienergii jądrowej

Laura Kowalczyk

Emsland nuclear plants in Lingen, Lower Saxony, shortly before its closure last year marked the end of atomic power in Germany.

Komisja Europejska zaprosiła zainteresowane przedsiębiorstwa do pomocy w „ułatwianiu i przyspieszaniu rozwoju, demonstracji i wdrażania” małych modułowych reaktorów jądrowych – raczkującej technologii, która, jak ma nadzieję, pomoże UE osiągnąć cel, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto poprzez 2030.

Władza wykonawcza UE zaprasza wnioskodawców do Europejskiego Sojuszu Przemysłowego z myślą o włączeniu pierwszych w Europie małych reaktorów modułowych (SMR) do sieci elektroenergetycznych lub systemów ciepłowniczych na początku następnej dekady, zgodnie z planami ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 90 poniżej poziomu z 1990 r. w ciągu najbliższych 16 lat.

„Mogą przyczynić się do naszej ścieżki dekarbonizacji, uzupełniając odnawialne źródła energii i zapewnić produkcję energii w obciążeniu podstawowym na potrzeby głębokiej elektryfikacji, niezawodne źródło ciepła dla przemysłu i dzielnic miejskich, a także niskoemisyjną produkcję wodoru” – zapraszając przedsiębiorstwa, komisarz ds. energii Kadri Simson w piątek (9 lutego) do przyłączenia się do platformy, ogłoszonej na początku tego tygodnia w pakiecie polityki klimatycznej.

Sojusz jest otwarty dla firm „chętnych do współpracy w celu ułatwienia i przyspieszenia rozwoju, demonstracji i wdrożenia” raczkującej technologii, która została również uwzględniona w ustawie Net Zero Industry Act, uzgodnionej tymczasowo na początku tego tygodnia, potencjalnie ułatwiając procesy planowania i ułatwienie dostępu do wsparcia państwa.

Włączenie energii jądrowej do europejskiej polityki łagodzenia zmiany klimatu spowodowało podziały: Francja przewodziła grupie członków UE, która opowiadała się za promowaniem tej energii jako rozwiązania niskoemisyjnego, a Niemcy były przeciwne – co zauważył Simson, podkreślając, że zostanie ona wdrożona dopiero „ w krajach, które się na to zdecydują, przy pełnym poszanowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego”.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział, że SMR odegrają „centralną rolę” w europejskich działaniach klimatycznych. „W kontekście rosnącej konkurencji biznesowej w zakresie SMR na poziomie globalnym Europa szybko reaguje, wykorzystując swoje silne kompetencje w dziedzinie energii nuklearnej, innowacje i możliwości produkcyjne” – stwierdził w oświadczeniu.

Małe reaktory o mocy mniejszej niż 300 megawatów i zaledwie 10 MW mogłyby być „znacznie bardziej elastyczne” – jeśli chodzi o wybór lokalizacji, czas budowy i ilość wody potrzebnej do ich schłodzenia – niż konwencjonalne duże elektrownie, które zazwyczaj składają się z Komisja stwierdziła, że ​​kilka jednostek o mocy około 1000 MW.

Grupy zajmujące się ochroną środowiska skrytykowały to, że Komisja opiera się na technologiach, w tym SMR oraz wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla, w przypadku których nie udowodniono jeszcze, że osiągną cele klimatyczne UE, zamiast koncentrować zasoby na promowaniu istniejących rozwiązań, takich jak energia słoneczna i wiatrowa.

Platforma SMR to najnowszy z kilku takich sojuszy branżowych utworzonych w celu wspierania europejskiego programu „Zielonego Ładu”, przy czym pierwszy z nich ma na celu rozwój krajowej zdolności produkcyjnej akumulatorów, a następnie inne w obszarach tak różnorodnych, jak lotnictwo o zerowej emisji, recykling tworzyw sztucznych i produkcja wodoru.