O nas
Kontakt

Polityka UE. Komisja zachwala środki upraszczające dotacje, aby złagodzić gniew rolników

Laura Kowalczyk

The set of proposals will be discussed in an extraordinary gathering of EU agricultural ministers next Monday.

Władze wykonawcze UE określiły szereg krótko- i średnioterminowych działań mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych rolników, co jest główną przyczyną niezadowolenia.

Pakiet uproszczeń, przesłany w czwartek (22 lutego) do belgijskiej prezydencji UE i do którego dotarł TylkoGliwice, jest próbą odpowiedzi na skargi europejskich rolników, którzy od końca ubiegłego roku wyszli na ulice całego kontynentu.

Zestaw propozycji zostanie omówiony na nadzwyczajnym posiedzeniu ministrów rolnictwa UE w przyszły poniedziałek (26 lutego), przed którym rolnicy planują demonstrację.

Niektóre z przedstawionych środków mają na celu zapewnienie rolnikom większej elastyczności w przestrzeganiu surowych wymogów ekologicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), w szczególności w zakresie utrzymywania trwałych użytków zielonych i minimalnej pokrywy glebowej.

Komisja rozpocznie również konsultacje w sprawie obciążeń administracyjnych związanych z kontrowersyjną dyrektywą azotanową, która w ciągu ostatnich kilku lat doprowadziła do protestów rolników w Holandii i Irlandii.

„Zmniejszamy obciążenia administracyjne naszych rolników, aby pomóc im zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe obywatelom Europy” – powiedziała von der Leyen, która stwierdziła, że ​​uproszczenie polityki rolnej bloku na szczeblu unijnym i krajowym pozostaje priorytetem.

W pakiecie władza wykonawcza UE zaproponowała zmienioną metodologię monitorowania z wykorzystaniem zdjęć z europejskiego systemu satelitarnego Copernicus w celu zmniejszenia liczby wizyt administracji krajowych w gospodarstwach rolnych nawet o 50%.

Komisja twierdzi, że powinno to pozwolić rolnikom na poświęcenie większej ilości czasu swojej podstawowej pracy.

„Przesłanie od rolników jest jasne: chcą pracować na swoich polach, a nie tkwić w aktach” – powiedział unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Ponowne otwarcie WPR

Oczekuje się, że pakiet uproszczeń zainicjuje proces konsultacji na temat sposobu udzielania dotacji rolnych UE, czego pragnie von der Leyen.

W dokumencie skierowanym do ministrów rolnictwa Komisja wspomina o rozważeniu zmian w przepisach WPR uzgodnionych przez unijnych prawodawców w 2021 r.

„Sądzę, że państwa członkowskie podejmą decyzję o ponownym przeanalizowaniu podstawowego instrumentu podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady” – powiedział unijny dyplomata.

Wśród propozycji średniookresowych Komisja rozważa zwolnienie małych gospodarstw o ​​powierzchni poniżej 10 hektarów z kontroli związanych z zieloną architekturą unijnych dotacji rolnych – co dotknie 65% beneficjentów WPR.

Oczekuje się, że podstawą procesu przeglądu będą wyniki ankiety internetowej, która rozpocznie się w marcu i będzie skierowana bezpośrednio do rolników, a która pomoże określić ich główne źródła obaw w związku z unijnymi przepisami dotyczącymi rolnictwa i żywności.

Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w szczegółowej analizie głównych przeszkód administracyjnych dostrzeganych przez rolników, która zostanie opublikowana jesienią 2024 r.