O nas
Kontakt

Polityka UE. Liczba pracowników i finansowanie Biura AI przez Komisję budzi zdziwienie w stolicach

Laura Kowalczyk

Vote in the European Parliament on the AI Act.

Jak wynika z protokołu spotkania, do którego dotarł TylkoGliwice, plan Komisji Europejskiej dotyczący zatrudnienia około 100 pracowników w nowym biurze ds. sztucznej inteligencji i sfinansowania go ze zmienionego budżetu z programu „Cyfrowa Europa” wzbudził pytania ze strony państw członkowskich UE.

Ogłoszone przez Komisję w zeszłym tygodniu (24 stycznia) Biuro ds. AI, które ma wejść w życie 21 lutego, będzie miało za zadanie nadzorowanie przepisów dotyczących systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia w ramach nadchodzącej ustawy o sztucznej inteligencji. Będzie także działać jako centralny organ koordynujący politykę w zakresie sztucznej inteligencji na szczeblu UE, koordynując działania z innymi departamentami Komisji, agencjami UE, przedsiębiorstwami i 27 państwami członkowskimi UE.

Jednak plan dyrektora dotyczący sfinansowania jego utworzenia poprzez przetasowania w budżecie programu „Cyfrowa Europa”, czyli środków przeznaczonych na projekty związane z cyberbezpieczeństwem i superkomputerami, wywołał pytania z 27 stolic podczas spotkania komisji z dyplomatami, które odbyło się wcześniej w tym tygodniu.

Kilka krajów, w tym Dania, Finlandia i Szwecja, poprosiło o więcej informacji na temat sposobu redystrybucji finansów. Chcą też mieć pewność, że w nowym biurze będzie zapewniona odpowiednia kadra.

W odpowiedzi Komisja stwierdziła, że ​​w ramach wieloletniego planu budżetowego (WRF) Unii obejmującego lata 2021–2027 nie przewidziano dodatkowego finansowania.

Biuro AI będzie podlegać jednostce cyfrowej Komisji i w związku z tym będzie podlegać planowi zarządzania DG Connect. Z protokołu wynika, że ​​potrzebnych będzie około 100 pracowników. Plan zakłada ściągnięcie 80 pracowników z innych lokalizacji i przeniesienie 20 osób z komisji do nowego biura.

Podobnie jak w przypadku AI Office, dyrektor poszukuje również pracowników do pracy nad przyszłymi regulacjami platformy. W ostatnich miesiącach rozesłała kilka zaproszeń do składania wniosków w celu utworzenia zespołu w DG Connect, który będzie łączył nadzór nad ustawą o usługach cyfrowych i przepisami ustawy o rynkach cyfrowych i będzie zatrudniał ponad 100 pracowników pełnoetatowych.

Ustawa o AI

Francja, jeden z krajów sceptycznie nastawionych do szczegółów technicznych ustawy o sztucznej inteligencji, wyraziła obawy co do harmonogramu prac komisji, ponieważ nie osiągnięto jeszcze oficjalnego porozumienia w sprawie zbioru przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. Negocjatorzy instytucji UE wkrótce sfinalizują porozumienie w sprawie szczegółów technicznych europejskiego planu uregulowania zastosowań sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, po grudniowym porozumieniu politycznym.

Jeśli jutro (2 lutego) ambasadorowie zatwierdzą ostateczny tekst, oczekuje się, że Parlament Europejski będzie głosował w komisjach Rynku Wewnętrznego i Wolności Obywatelskich w połowie lutego oraz na posiedzeniu plenarnym w marcu lub kwietniu. Następnie ustawa ma wejść w życie jeszcze w tym roku i obejmuje okres wdrażania wynoszący do 36 miesięcy.

Oprócz Urzędu ds. AI i krajowych organów regulacyjnych utworzone zostaną trzy inne organy nadzoru i egzekwowania prawa.

W skład Europejskiej Rady ds. Sztucznej Inteligencji wejdą przedstawiciele każdego państwa członkowskiego, którzy będą wspierać Komisję i kraje UE oraz dzielić się doświadczeniami regulacyjnymi. Odrębne forum doradcze będzie składać się z przedstawicieli przemysłu, MŚP i środowiska akademickiego, które będzie wnosić wkład techniczny w prace nad ustawą o sztucznej inteligencji. I wreszcie panel naukowy, czyli grupa niezależnych ekspertów naukowych i technicznych, będzie wspierać Biuro AI we wdrażaniu i egzekwowaniu modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia.