O nas
Kontakt

Polityka UE. Organizacje pozarządowe wnoszą skargę prawną przeciwko Komisji w związku z glifosatem

Laura Kowalczyk

Paul Chiasson / The Canadian Press

Organizacje zajmujące się ochroną środowiska twierdzą, że decyzja dyrektora UE o przedłużeniu umowy jest sprzeczna z najnowszymi dowodami naukowymi.

Konsorcjum sześciu organizacji pozarządowych kwestionuje przedłużenie przez Komisję Europejską o dziesięć lat zatwierdzenia glifosatu, twierdząc, że decyzja ta jest niezgodna z prawem UE, powiedział rzecznik Pesticide Action Network (PAN) Europe podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Brukseli (styczeń) 25).

PAN Europe, ClientEarth EU, Générations Futures, GLOBAL 2000, PAN Germany i PAN Holandia przedstawiły swoją sprawę kierownictwu UE w dniu 24 stycznia, powołując się na kilka ostatnich badań naukowych, które „przeoczono podczas procesu zatwierdzania (glifosatu)” – powiedział rzecznik.

Grupa twierdzi, że badania te wykazały, że cieszący się złą sławą środek chwastobójczy zwiększa ryzyko raka i śmiertelności owadów, a także znacząco wpływa na funkcjonowanie mózgu i genów.

W listopadzie ubiegłego roku Komisja odnowiła swoją zgodę na stosowanie glifosatu w oparciu o oceny bezpieczeństwa przeprowadzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). Organizacje pozarządowe obwiniają jednak obie agencje UE za „niezwrócenie wystarczającej uwagi na naukę”.

W przypadku EFSA agencja pominęła w swojej wzajemnej ocenie dane dotyczące toksyczności glifosatu dla owadów – która, jak twierdzi grupa, a dane branżowe sugerują, że w niektórych przypadkach powoduje 100% śmiertelność – – zarzucają organizacje pozarządowe.

„Komisja działała niezgodnie z prawem UE dotyczącym zatwierdzania pestycydów i zasadą ostrożności, ponownie zatwierdzając glifosat pomimo dowodów, że substancja ta może powodować szkody dla ludzi, zwierząt i środowiska” – czytamy w oświadczeniu PAN Europe.

Organizacje pozarządowe stwierdziły, że w ocenie UE „systematycznie odrzuca się badania niezwiązane z branżą”, zwłaszcza te prowadzone ze środowiska akademickiego, które zdaniem grupy często dostarczają lepszych informacji na temat toksyczności pestycydów w porównaniu z badaniami branżowymi.

Zdaniem organizacji pozarządowych odrzucono także oceny ryzyka nowotworu i badania nad wpływem glifosatu na narządy ludzkie.

Pomimo prawnego obowiązku korzystania z najnowszych i wiarygodnych danych naukowych konsorcjum ponadto zarzuca branży kilkukrotne pominięcie kluczowych badań, przy czym władze UE przymykają na to oko, co skutecznie zagraża dokładnej i opartej na podstawach naukowych ocenie pestycydu.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu, choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne, mikrobiom i wpływ na mózg jelitowy to tylko niektóre z głównych niedociągnięć dostrzeganych w publicznej literaturze naukowej, a lekceważonych przez UE, powiedziała Angeliki Lysimachou, dyrektor ds. nauki i polityki w PAN Europe Konferencja prasowa.

„Ponowne zezwolenie przez Komisję Europejską na glifosat na 10 lat, przy współudziale Francji i innych państw członkowskich, jest katastrofą dla ludzi, środowiska i demokracji” – stwierdziła eurodeputowana Manon Aubry (Francja/Lewica), dodając, że komisja „wysłuchała lobby i zlekceważył niezliczone dowody poważnej toksyczności”.

„Pomija sprzeciw wyrażany przez 70% Europejczyków wobec glifosatu i europejskich przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych” – stwierdziła Aubry.

Stefan de Keersmaecker, rzecznik Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu oraz zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, powiedział, że decyzja została oparta na „solidnych danych naukowych i dowodach” dostarczonych przez ECHA i EFSA, i dodał, że organ wykonawczy UE „odpowie” organizacjom pozarządowym skargi prawnej, po „dokładnej analizie roszczeń”.