O nas
Kontakt

Polityka UE. UE-Japonia będzie współpracować w zakresie sztucznej inteligencji i przepływów danych

Laura Kowalczyk

Japan

Regiony będą wzywać kraje OECD do wspierania bezpiecznej sztucznej inteligencji.

Jak wynika z protokołu załącznika telekomunikacyjnego, do którego dotarł TylkoGliwice, Unia Europejska i Japonia ogłoszą współpracę między unijnym biurem ds. sztucznej inteligencji a japońskim Instytutem Bezpieczeństwa podczas Rady Partnerstwa Cyfrowego UE-Japonia w dniu 30 kwietnia.

Jak wynika z protokołu, pierwszym krokiem w kierunku interoperacyjności będzie zachęcanie japońskich przedsiębiorstw do udziału w Paktie na rzecz sztucznej inteligencji, zainicjowanym przez Komisję Europejską w celu wspierania wczesnego i dobrowolnego przestrzegania przez przedsiębiorstwa kluczowych przepisów ustawy o sztucznej inteligencji, zanim zacznie ona być powszechnie stosowana.

Oczekuje się, że unijna ustawa o sztucznej inteligencji, która reguluje systemy uczenia maszynowego w oparciu o stwarzane przez nie ryzyko, formalnie wejdzie w życie w czerwcu, kiedy rządy krajowe podpiszą umowę.

Biuro ds. sztucznej inteligencji, wewnętrzny departament Komisji, będzie nadzorować przepisy dotyczące systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia i będzie pełnić funkcję centralnego organu koordynującego politykę w zakresie sztucznej inteligencji na szczeblu UE, koordynując działania z innymi departamentami Komisji, agencjami UE, przedsiębiorstwami i 27 państwami członkowskimi UE Stany. Ruszyła rekrutacja na część stanowisk technicznych.

Na szczycie Rady UE-Japonia obie strony oświadczą, że będą wspierać tzw. proces dotyczący sztucznej inteligencji w Hiroszimie, zapoczątkowany przez grupę G7 pod przewodnictwem Japonii w maju 2023 r. w celu promowania bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji. Planują wystosować wspólny apel na posiedzeniu ministerialnym OECD odbywającym się w Paryżu w dniach 2–3 maja w celu jego szybkiego wdrożenia.

Przepływy danych

Ponadto Komisja i Japońska Agencja Cyfrowa podpiszą protokół o współpracy w zakresie tożsamości cyfrowej i usług zaufania w celu wdrożenia tzw. swobodnego przepływu danych w ramach zaufania. Kraje będą dzielić się doświadczeniami w zakresie inicjatyw związanych z tożsamością cyfrową – takich jak unijny portfel tożsamości cyfrowej – aby wywrzeć pozytywny wpływ na handel międzynarodowy i handel elektroniczny, ale także na świadczenie podstawowych usług.

Partnerstwo cyfrowe między obydwoma sojusznikami zostało podpisane w maju 2022 r. podczas 28. szczytu UE–Japonia. Trzecie spotkanie ma się odbyć w 2025 r. w Tokio.

W zeszłym miesiącu (26 marca) UE i Korea Południowa ogłosiły także wspólną współpracę w dziedzinie technologii. Na posiedzeniu Rady Partnerstwa Cyfrowego uruchomili wspólne forum badań nad półprzewodnikami, które połączy europejskich i koreańskich badaczy i ułatwi wspólne projekty badawcze. Obie strony zbadają także opracowanie wspólnych sposobów poprawy bezpieczeństwa i odporności łańcuchów dostaw chipów.