O nas
Kontakt

TotalEnergys odnotowuje spadek zysków w pierwszym kwartale ze względu na spadek cen gazu

Laura Kowalczyk

The logo of TotalEnergies is seen at an electric vehicle fuelling station in La Defense business district in Courbevoie near Paris, France, Wednesday, March 1, 2023. (AP Photo

Spadające przychody z gazu ziemnego pogorszyły wyniki spółki w pierwszym kwartale 2024 r., a zyski spadły o 22%, ale odporność jej działalności naftowej pomogła ograniczyć straty.

Francuska spółka energetyczna TotalEnergys opublikowała w piątek rano wyniki za pierwszy kwartał 2024 r., ogłaszając 22% spadek wyników za pierwszy kwartał 2024 r., głównie ze względu na niższe zyski z gazu ziemnego.

Jednak silniejszy niż oczekiwano rynek ropy naftowej zdołał to nieco zrównoważyć, chociaż według TotalEnergys rosnące ceny ropy naftowej mogą stanowić problem dla marż rafineryjnych w nadchodzących miesiącach.

Skorygowany zysk netto za pierwszy kwartał roku przekroczył oczekiwania rynkowe i wyniósł 5,1 miliarda dolarów (4,75 miliarda euro), czyli więcej niż 5 miliardów dolarów oczekiwane wcześniej przez analityków ds. marketingu z London Stock Exchange Group (LSEG). Kwota ta pozostaje jednak o 22% niższa od odnotowanych w pierwszym kwartale 2023 roku 6,5 miliarda dolarów.

Skorygowana EBITDA za kwartał wyniosła 11,5 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 19% w porównaniu z 14,2 miliarda dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 2,2 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 58% z 5,1 miliarda dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku.

Spółka podała również, że w tym kwartale uruchomi programy odkupu akcji o wartości około 2 miliardów dolarów.

W ostatnich miesiącach zyski kilku spółek naftowych i gazowych odnotowały spadek, w związku z tym, że nadzwyczajne zyski osiągnięte podczas wojny między Rosją a Ukrainą zaczęły spadać. Inne firmy, takie jak Shell, również stanęły przed zwiększoną presją, aby przyspieszyć przejście na energię odnawialną w Europie, co skłoniło je do rozważenia zamiast tego ekspansji w Stanach Zjednoczonych.

TotalEnergys ogłasza wspólne przedsięwzięcie w zakresie czystych paliw z Vanguard Renewables

TotalEnergys ogłosiła niedawno utworzenie spółki joint venture w zakresie czystych paliw z firmą Vanguard Renewables, będącą własnością BlackRock. Projekt ten miałby siedzibę głównie w Stanach Zjednoczonych i obejmowałby konwersję odpadów biospożywczych w odnawialny gaz ziemny (RNG).

Olivier Guerrini, wiceprezes ds. biogazu w TotalEnergies, powiedział w oświadczeniu: „TotalEnergys z przyjemnością współpracuje z BlackRock i jego spółką portfelową Vanguard Renewables, aby przyspieszyć rozwój transformacji bioodpadów spożywczych w odnawialny gaz ziemny w STANY ZJEDNOCZONE.

„Dzięki ekspansji na ten szybko rozwijający się rynek nasze wspólne przedsięwzięcie stworzy wartość dla obu firm, przynosząc korzyści sektorowi spożywczemu i rolnemu oraz zapewniając gotowe do użycia rozwiązanie dla przedsiębiorstw przemysłowych chcących dekarbonizować swoje dostawy energii.

„To wspólne przedsięwzięcie stanowi dla TotalEnergys nowy krok w osiągnięciu celu, jakim jest produkcja 10 TWh odnawialnego gazu ziemnego do 2030 roku”.

Neil H. Smith, dyrektor zarządzający Vanguard Renewables, powiedział: „Z przyjemnością witamy TotalEnergys jako partnera strategicznego, opierając się na naszej misji opracowywania projektów rolniczych mających na celu przekształcanie produktów organicznych w odnawialny gaz ziemny na terenie Stanów Zjednoczonych.

„Ta współpraca potwierdziła pozycję lidera Vanguard w RNG w Stanach Zjednoczonych i łączy naszą wiedzę specjalistyczną z rozległym doświadczeniem TotalEnergys w zakresie rozwoju energetyki na dużą skalę, procedur bezpieczeństwa i globalnych partnerstw.

„Te 10 projektów RNG, podjętych wspólnie przez TotalEnergys i Vanguard Renewables jako partnerów współinwestycyjnych, jeszcze bardziej wzmacnia nasze zaangażowanie i zdolność do wypełniania naszej misji polegającej na wykorzystaniu mocy odpadów do dekarbonizacji naszej planety.