O nas
Kontakt

Polityka UE. UE-USA ogłoszą wizję 6G i współpracę w zakresie sztucznej inteligencji na szczycie TTC

Laura Kowalczyk

EU commissioners Dombrovskis and Vestager and US state secretary Blinken

Spotkanie będzie prawdopodobnie ostatnim TTC; forum może nie przetrwać zmian przywództwa po tegorocznych wyborach po obu stronach Atlantyku.

UE i USA ogłoszą wspólną wizję sieci 6G oraz dalszą współpracę w zakresie sztucznej inteligencji i półprzewodników podczas posiedzenia Rady ds. Handlu i Technologii (TTC), które odbędzie się w przyszłym tygodniu (4 i 5 kwietnia) w Leuven w Belgii, zgodnie z projektem konkluzji zapoznanym przez Wiadomości Euro.

UE i Stany Zjednoczone podzielają przekonanie, że zaawansowana łączność może wspierać bardziej włączającą, zrównoważoną i bezpieczną gospodarkę światową – stwierdza deklaracja.

„Zgadzamy się co do wspólnych zasad badań i rozwoju systemów komunikacji bezprzewodowej 6G i uznajemy, że współpracując możemy wspierać rozwój technologii i globalnych standardów technicznych dla krytycznej infrastruktury cyfrowej jutra, które odzwierciedlają wspólne zasady i wartości” – projekt dodany.

W ramach umowy 6G obie strony zacieśnią współpracę między swoimi agencjami finansującymi badania i innowacje oraz skoncentrują się na współpracy badawczej, w tym w zakresie mikroelektroniki; rozwiązania AI i chmurowe; bezpieczeństwo, a także efektywność energetyczną, wykorzystanie widma i standardy.

Biorąc pod uwagę znaczenie dostosowania podejścia do 6G, zamierzają również opracować plan dotarcia do partnerów o podobnych poglądach, aby przyspieszyć rozwój i komercjalizację tych sieci, jak stwierdzono w artykule.

Dziedzictwo

Szczyt TTC będzie prawdopodobnie ostatnim, ponieważ forum może nie przetrwać zmian przywództwa po obu stronach Atlantyku. Zarówno UE, jak i USA pójdą w tym roku do urn. Spotkania rozpoczęły się w ramach komisji Von der Leyen i administracji Bidena w 2021 r., a ich celem jest poprawa więzi między obydwoma regionami.

W dokumencie stwierdza się, że „współpraca między UE a USA w dalszym ciągu stanowi podstawę radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami”, a TTC odegrała kluczową rolę w koordynacji kwestii handlowych i technologicznych oraz w kształtowaniu przyszłościowego dialogu.

„Dlatego potwierdzamy znaczenie TTC dla realizacji naszych wspólnych celów, w tym poprzez ułatwianie bezprecedensowej koordynacji i szybkich reakcji na kluczowe wydarzenia związane z handlem i technologią, zwłaszcza w kontekście ciągłej agresji Rosji na Ukrainę” – czytamy w dokumencie.

sztuczna inteligencja

Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, regiony podkreślają swoje zaangażowanie w rozwój godnych zaufania i odpowiedzialnych technologii sztucznej inteligencji. Będą kontynuować „regularne dyskusje” w ramach umowy o współpracy między Europejskim Biurem ds. Sztucznej Inteligencji a amerykańskim Instytutem Bezpieczeństwa AI, w tym prace na rzecz opracowania wspólnych ram oceny generatywnych modeli sztucznej inteligencji.

„Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami opracowaliśmy listę kluczowych terminów związanych z sztuczną inteligencją wraz ze wzajemnie akceptowanymi wspólnymi definicjami” – czytamy w projekcie konkluzji.

W odniesieniu do półprzewodników obie strony stwierdziły, że wysiłki na rzecz budowy odpornych łańcuchów dostaw półprzewodników pozostają kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych dostaw chipów, które są niezbędnym surowcem dla stale rosnącej gamy kluczowych sektorów przemysłu, oraz dla zapewnienia wiodącej pozycji w zakresie najnowocześniejszych technologii.

Zgodziły się w dalszym ciągu gromadzić i udostępniać informacje niepoufne i dane wywiadowcze dotyczące rynku, zobowiązały się do wzajemnych konsultacji w sprawie planowanych działań i mogą opracować wspólne środki w celu zaradzenia skutkom zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw.

Ponieważ w tym roku zarówno w UE, jak i w USA odbędą się wybory, w dokumencie podkreślono wreszcie, że podjęte zostaną działania mające na celu zwalczanie manipulacji i ingerencji w informacje zagraniczne, aby chronić obrońców praw człowieka w Internecie, w tym w kontekście wyborów.

Spotkaniu będą współprzewodniczyć wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager i wiceprezydent Valdis Dombrovskis ze strony UE, a ze strony amerykańskiej sekretarz stanu Antony Blinken i sekretarz handlu Gina Raimondo.