O nas
Kontakt

Polityka UE. Wyłącznie: biuro ds. oszustw rozpatrujące skargi dotyczące stanowisk pracy w europejskiej agencji ds. znaków towarowych

Laura Kowalczyk

The EUIPO office in Alicante

Dwie skargi złożone w zeszłym roku dotyczyły kilku nominacji i dotyczyły nieprawidłowości w procesie wstępnej selekcji, uprzedzeń, nepotyzmu i łapówkarstwa.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF otrzymał dwie skargi dotyczące oszustw związanych z rekrutacją do unijnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante, jak może ujawnić TylkoGliwice, według dwóch źródeł zaznajomionych ze skargami i widokiem powiązanych dokumentów.

Obie skargi zostały złożone w ciągu ostatniego roku i dotyczyły kilku procesów rekrutacji i selekcji. Zarzucają częste nieprawidłowości w pracy komisji preselekcyjnych mające na celu przedstawienie do selekcji wyłącznie kandydatów lub faworyzowanie konkretnych kandydatów.

W dwóch procesach rekrutacyjnych będących przedmiotem skarg zarzuca się łapówkę z udziałem władz miejskich znajdujących się w pobliżu siedziby EUIPO w Alicante. Postawiono dwa zarzuty nepotyzmu w odniesieniu do rekrutacji.

Skargi obejmują krytykę częstych nominacji personelu kierowniczego EUIPO ze strony Zarządu i Komitetu Budżetowego agencji (MBBC) oraz zarzuty, że wywierano poważny wpływ na personel zaangażowany w proces nominacji.

W skargach zarzuca się, że takie zachowanie stanowi oszustwo, ponieważ stanowiska pracy w sposób nieuzasadniony zapewniały beneficjentom korzyść finansową.

Patenty

EUIPO, założone jakieś trzydzieści lat temu w Hiszpanii, odpowiada za rejestrację unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, czyli dwóch praw własności intelektualnej uznawanych w Unii. Każdego roku rejestruje około 135 000 unijnych znaków towarowych i około 100 000 wzorów.

Urząd prawdopodobnie zyska nowe kompetencje w ramach proponowanych zasad dotyczących tzw. standardowych patentów niezbędnych (SEP), przedstawionych przez Komisję Europejską w kwietniu ubiegłego roku, w celu ujednolicenia fragmentarycznego podejścia do egzekwowania licencji patentowych w całej UE.

Zgodnie z tymi planami w EUIPO powstanie centrum kompetencyjne, które będzie administrować bazami danych, rejestrem SEP i monitorować arbitraż w sporach związanych z licencjonowaniem SEP.

EUIPO, które zatrudnia około 1100 pracowników, nie podlega kontroli komisji budżetowej ani komisji Parlamentu Europejskiego, ponieważ jest w pełni samofinansujące się z opłat rejestracyjnych. Władzą budżetową urzędu jest jego wewnętrzna Komisja Budżetowa. Jego roczny budżet na 2023 rok wyniósł około 456 mln euro.

Oprócz skarg Służba Prawna Parlamentu Europejskiego odniosła się do procedur wyboru EUIPO na stanowisko dyrektora wykonawczego w opinii z 2020 r., stwierdzając, że zarząd powinien zaproponować więcej niż jednego kandydata do zatwierdzenia przez państwa członkowskie UE, aby nie ograniczać procesu decyzyjnego w poszczególnych krajach moc.

W dniu 1 października 2023 r. stanowisko dyrektora wykonawczego EUIPO (ED) objął João Negrão z Portugalii, zastępując Christiana Archambeau, obywatela Belgii, który pełni tę funkcję od 2018 r.

W odpowiedzi na pytanie Parlamentu Europejskiego dotyczące zeszłorocznego procesu selekcji ED unijny komisarz ds. przemysłu Thierry Breton zauważył, że wstępnie wybrano więcej niż jednego kandydata, i stwierdził, że dwa miejsca w zarządzie dyrektora UE oraz stanowisko obserwatora miejsce w podkomitecie przygotowawczym EUIPO, przyczyniło się do zapewnienia otwartej i przejrzystej procedury.

Zalecenia

OLAF, upoważniony przez UE do ochrony interesów finansowych bloku, może wydawać zalecenia jedynie w przypadkach, gdy bada następujące skargi i gdy jego dochodzenia faktycznie wykryją nadużycia finansowe. Następnie do Komisji lub władz krajowych należy podjęcie odpowiednich działań.

Jak pokazuje jego sprawozdanie roczne, w 2022 r. OLAF zamknął ponad 250 spraw i zalecił odzyskanie do budżetu UE ponad 426 mln euro w wyniku nadużyć finansowych i nieprawidłowości. Zbadała także podejrzenia dotyczące niewłaściwego postępowania pracowników i członków instytucji UE.

„Nie mamy żadnych komentarzy” – głosi oświadczenie biura prasowego OLAF-u. „Co do zasady OLAF nie może potwierdzać, zaprzeczać ani komentować skarg, które otrzymał lub nie, ani spraw, którymi może się zajmować lub nie” – stwierdzono w oświadczeniu, dodając: „Ma to na celu ochronę poufności wszelkich ewentualnych skarg, dochodzeń lub wynikających z nich postępowań sądowych, a także w celu zapewnienia poszanowania danych osobowych i praw procesowych.”

W oświadczeniu rzecznika EUIPO stwierdzono, że agencja nie wiedziała o żadnych skargach OLAF-u.

„Wszystkie procedury selekcji w EUIPO są otwarte, uczciwe i przejrzyste oraz podlegają Regulaminowi pracowniczemu urzędników, warunkom zatrudnienia innych pracowników UE i odpowiednim przepisom wykonawczym, przyjętym za zgodą Komisji i dostosowanym do wszystkich pozostałych agencji UE, oraz podlegają kontroli sądowej” – napisano w oświadczeniu.

W oświadczeniu EUIPO stwierdzono, że Trybunał Sprawiedliwości UE, będący instytucją właściwą do kontroli decyzji EUIPO, „nie stwierdził żadnych nieprawidłowości ani nie unieważnił żadnej procedury selekcyjnej EUIPO, w związku z czym odpieramy wszelkie bezpodstawne, fałszywe zarzuty” – dodał. że „każdy ma prawo narzekać, ale to nie znaczy, że każdy ma rację”.

Komisja Europejska nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.