O nas
Kontakt

Polityka UE. Związki zawodowe zwracają się do parlamentu o zakazanie wszystkim lobbystom pracującym dla Amazona

Laura Kowalczyk

Amazon

Wezwanie nadeszło po tym, jak w zeszłym miesiącu prawodawcy postanowili zakazać przedstawicielom Amazona.

Związki zawodowe napisały do ​​administracji Parlamentu Europejskiego, prosząc o wprowadzenie zakazu dla wszystkich organizacji lobbujących pracujących na rzecz Amazona, gdyż 14 pracowników amerykańskiej giełdy internetowej już boryka się z ograniczeniami wjazdu na teren siedziby parlamentu.

21 organizacji, w tym Europejski Związek Zawodowy IndustriAll i LobbyControl, twierdzi, że „aby nadać realny skutek” podjętej w zeszłym miesiącu decyzji o wycofaniu identyfikatorów dostępu pracownikom Amazon, należy również odmówić wjazdu wszystkim podmiotom, które chcą lobbować posłów do Parlamentu Europejskiego w imieniu Amazon.

Z ich pisma, powołującego się na unijny rejestr służący przejrzystości, wynika, że ​​Amazon wydał od 2,1 do 3,1 mln euro tylko w 2023 r. na 20 firm konsultingowych lobbujących w imieniu firmy.

W 2023 r. tymi lobbystami byli FleishmanHillard, FTI Consulting, Edelman Public Relations Worldwide i Deloitte.

„W praktyce oznaczałoby to, że posłowie do Parlamentu Europejskiego odmawiają spotkań z wyżej wymienionymi organizacjami, jeśli chcą one reprezentować Amazon lub jego interesy” – czytamy w piśmie.

Przesłuchanie

W zeszłym miesiącu 14 lobbystom Amazona zakazano wstępu do parlamentu po wezwaniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) po tym, jak firma nie stawiła się na szeregu przesłuchań i wizyt w fabrykach w latach 2021 i 2023.

„To nieuzasadnione, aby członkowie byli lobbowani przez Amazon, a jednocześnie byli pozbawieni prawa do reprezentowania interesów obywateli Europy i dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących łamania praw podstawowych zapisanych w traktatach UE i prawie pracy UE” – komisja EMPL powiedział.

Politycy chcieli przeprowadzić dyskusje i wizyty w doniesieniach mediów badawczych sugerujących potencjalne monitorowanie pracowników Amazona oraz innych praktyk biznesowych i w miejscu pracy.

Amazon stwierdził, że jest „bardzo rozczarowany” tą decyzją i wyraził chęć nawiązania kontaktu z prawodawcami. „Kilkakrotnie zapraszaliśmy ich do odwiedzenia naszych obiektów. To zaproszenie jest nadal aktualne” – powiedział rzecznik w zeszłym miesiącu.

Zdaniem związków zawodowych środki powinny zostać zniesione jedynie wówczas, gdy Amazon weźmie udział w przesłuchaniu w sprawie warunków pracy i zgodzi się na wizytę Komisji EMPL i przedstawicieli pracowników w swoich magazynach w Polsce i Niemczech.