O nas
Kontakt

Polska i Słowacja nie wyznaczyły regulatorów platform internetowych

Laura Kowalczyk

European Commissioner for Internal Market Thierry Breton addresses a media conference.

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego już w kwietniu.

Według danych Komisji Europejskiej Polska i Słowacja nie wyznaczyły jeszcze formalnie organów regulacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad zgodnością platform internetowych z Ustawą o usługach cyfrowych (DSA), mimo że są prawnie zobowiązane to uczynić do 17 lutego.

W kwietniu Komisja wszczęła procedury w sprawie naruszenia przepisów przeciwko obu krajom, ponieważ nie wyznaczyły jeszcze organów regulacyjnych. Estonia również była pierwotnie przedmiotem skargi, ale później powiadomiła Komisję o wyznaczeniu swojego koordynatora usług cyfrowych (DSC).

Krajowi regulatorzy są głównym punktem kontaktowym platform internetowych, który pomaga Komisji w gromadzeniu dowodów na temat wdrażania DSA. Spotykają się w ramach rady nadzorczej UE, aby usprawnić podejścia krajowe i zapewnić użytkownikom w całej UE takie same prawa.

W kwietniu organ wykonawczy UE udzielił również nagany Cyprowi, Czechom i Portugalii za to, że nie wyposażyły ​​swoich DSC w niezbędne uprawnienia i kompetencje do wykonywania swoich zadań. TylkoGliwice rozumie, że te trzy kraje nadal muszą wyposażyć DSC w odpowiednie uprawnienia.

Kraje te miały dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć wskazanych przez Komisję; wysłanie uzasadnionych opinii stanowi możliwy kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

„Komisja prowadzi ciągły dialog ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby monitorować postępy i zapewniać państwom członkowskim wsparcie techniczne w zakresie wdrażania ustawy o usługach cyfrowych” – powiedział rzecznik Komisji w wywiadzie dla TylkoGliwice.

W przypadku Belgii formalne powołanie regulatora rynku telekomunikacyjnego BIPT na stanowisko krajowego DSC będzie musiało nastąpić dopiero po przerwie wakacyjnej parlamentu, powiedział rzecznik BIPT.

W lutym TylkoGliwice podało, że chociaż ustawa DSA weszła w życie w sierpniu ubiegłego roku, do tego czasu tylko kilka państw wyznaczyło krajowego regulatora.

Zgodnie z ustawą DSA platformy internetowe, które mają średnio ponad 45 milionów użytkowników miesięcznie w UE – takie jak Facebook, TikTok, Booking.com i Amazon – muszą przestrzegać rygorystycznych zasad, takich jak wymogi przejrzystości i ochrony nieletnich w Internecie.

W lutym DSA zaczęła obowiązywać na wszystkich platformach, także tych z mniejszą liczbą użytkowników.