O nas
Kontakt

Rekordowa liczba obraźliwych pozwów SLAPP złożonych w Europie w 2022 r. – raport

Laura Kowalczyk

Rekordowa liczba obraźliwych pozwów SLAPP złożonych w Europie w 2022 r. – raport

Jak wynika z nowego raportu opublikowanego w środę przez Koalicję Przeciwko SLAPPs w Europie (CASE), liczba obraźliwych procesów sądowych przeciwko dziennikarzom i obrońcom praw człowieka wzrosła do rekordowego 161 w 2022 r.

Strategiczne pozwy przeciwko udziałowi społeczeństwa (SLAPP) to obelżywe pozwy przeciwko firmom medialnym, dziennikarzom, organizacjom pozarządowym lub obrońcom praw człowieka, mające na celu zastraszenie ich i uciszenie w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania publicznego.

W ciągu ostatniej dekady w Europie i na całym świecie ich użycie stale rosło, podważając wolność słowa i demokrację.

Z raportu wynika, że ​​w ubiegłym roku złożono około 161 takich pozwów, pobijając poprzedni roczny rekord wynoszący 146, ustanowiony w 2020 r.

CASE we współpracy z ekspertami prawnymi i Fundacją Daphne Caruana Galizia przeanalizowało łącznie 820 postępowań sądowych, ale stwierdziło, że rzeczywista liczba SLAPP jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Na przykład w samej Chorwacji w 2022 r. wszczęto ponad 245 nowych pozwów przeciwko dziennikarzom, ale CASE nie był w stanie niezależnie zweryfikować, które z nich były SLAPPami.

Najbardziej prawdopodobnymi celami SLAPP są dziennikarze, środki masowego przekazu, redaktorzy, aktywiści i organizacje pozarządowe, przy czym działania prawne najczęściej podejmowane są przeciwko indywidualnym osobom. Celem 30% zbadanych przypadków byli poszczególni dziennikarze. Inni prawdopodobni oskarżeni to prawnicy, naukowcy, politycy, autorzy i wydawcy.

Programy SLAPP są powszechnie inicjowane przez osoby sprawujące władzę, takie jak przedsiębiorstwa (39,9%), podmioty państwowe (26,8%) i politycy (25%), a ich celem są głównie działania lub publikacje dotyczące korupcji, spraw rządowych, biznesowych i środowiskowych.

Zniesławienie jest najczęstszą podstawą prawną i stanowi 72% spraw rozpatrywanych w raporcie.

Analizowane programy SLAPP obejmowały również wygórowane żądania dotyczące wartości odszkodowania, przy czym najwyższe opiewały na kwotę około 17,6 mln euro. Średnia wartość żądanego odszkodowania wyniosła 15 150 euro, a średnia 360 659 euro. W 8,3% spraw w 2022 r. oskarżeni ponieśli konsekwencje karne, takie jak kara pozbawienia wolności.

Według CASE w 2022 r. znaczna liczba wniosków SLAPP została złożona na Malcie, we Francji, Chorwacji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Turcji i Gruzji.

Malta odnotowała największą liczbę SLAPP na mieszkańca – 19,93 przypadków na 100 000 osób, chociaż na dane duży wpływ miało liczne sprawy wniesione przez rząd maltański przeciwko maltańskiemu internetowemu portalowi śledczemu The Shift News.

Kwestia ta ma ogromne znaczenie na Malcie, gdzie w chwili morderstwa w 2017 r. dziennikarka Daphne Caruana Galizia stanęła przed 43 procesami cywilnymi i pięcioma karnymi.

Prawo Daphne

Komisja Europejska stara się ograniczyć stosowanie tych pozwów i w kwietniu przedstawiła propozycje dyrektywy anty-SLAPP, zwanej Prawem Daphne, na cześć Caruany Galizii.

Umożliwiłoby to sędziom szybkie oddalanie bezpodstawnych pozwów przeciwko dziennikarzom i obrońcom praw człowieka oraz ustanowienie zabezpieczeń – takich jak odszkodowanie za szkody i odstraszające kary – w przypadku wszczynania nadużyć.

Zapewniłoby to również jednolitą ochronę prawną we wszystkich państwach członkowskich, w których obecne przepisy dotyczące SLAPP znacznie się różnią.

Dyrektywa uzyskała poparcie komisji JURI Parlamentu Europejskiego w czerwcu i została zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym w lipcu.

Istnieją jednak obawy, że europejskie państwa członkowskie tworzące Radę UE będą próbowały złagodzić ambicje dyrektywy dotyczące ochrony wolności dziennikarzy i mediów podczas negocjacji trójstronnych.

Kiedy w czerwcu państwa członkowskie uzgodniły swoje stanowiska negocjacyjne, europejski komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders wyraził ubolewanie w związku z „osłabieniem środków zapobiegawczych przeciwko nadużyciom w postępowaniu sądowym, w szczególności usunięciem przepisu dotyczącego naprawienia szkody i osłabieniem przepisu dotyczącego zasądzenie kosztów.”

W zeszłym miesiącu w TylkoGliwice Emma Bergmans z Free Press Unlimited i Corinne Vella z Fundacji Daphne Caruana Galizia stwierdziły, że „jak na ironię, uchwalona przez Radę wersja Prawa Daphne nie uchroniłaby samej Daphne przed SLAPP, z którymi się borykała”.

Jednym z prawdopodobnych punktów spornych w nadchodzących negocjacjach jest definicja „transgranicznych” SLAPP, w przypadku których skarżący i pozwany zamieszkują w różnych państwach członkowskich. Według raportu CASE stanowią one prawie co dziesiąty SLAPP.