O nas
Kontakt

UE dokona przeglądu statusu ochrony wilków, po tym jak Ursula von der Leyen ostrzega przed „prawdziwym niebezpieczeństwem”

Laura Kowalczyk

UE dokona przeglądu statusu ochrony wilków, po tym jak Ursula von der Leyen ostrzega przed „prawdziwym niebezpieczeństwem”

Powrót wilka do Europy stanowi „realne zagrożenie” dla zwierząt gospodarskich i życia ludzi – ostrzegła w poniedziałek Komisja Europejska, ogłaszając plany przeglądu statusu ochrony gatunku.

Władze wykonawcze wkroczą teraz w „nową fazę” procesu podejmowania decyzji o obniżeniu stanu ochrony wilków poprzez gromadzenie odpowiednich danych od lokalnych społeczności i naukowców w odpowiedzi na coraz liczniejsze wezwania ze strony europejskich rolników.

„Musimy dysponować aktualnym zestawem informacji i danych na temat statusu wilka, aby móc podjąć dalsze działania” – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej.

Gatunek ten jest obecnie ściśle chroniony na mocy Dyrektywy Siedliskowej przyjętej w 1992 roku, która zabrania celowego chwytania lub zabijania wilków na wolności.

Jednak stada wilków powróciły niedawno do regionów UE, gdzie były nieobecne od dziesięcioleci, atakując zwierzęta gospodarskie i podsycając napięcia w społecznościach rolniczych i łowieckich.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odczuła to osobiście we wrześniu ubiegłego roku, kiedy jej 30-letni kucyk Dolly został zabity przez samca wilka w północno-wschodnich Niemczech.

„Stężenie watah wilków w niektórych regionach Europy stało się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich, a potencjalnie także dla ludzi” – stwierdziła von der Leyen w poniedziałkowym oświadczeniu.

Odstępstwa od dyrektywy siedliskowej umożliwiają rolnikom podejmowanie ukierunkowanych środków w celu ochrony swoich upraw i źródeł utrzymania, takich jak stosowanie „miękkich” pułapek na wilki.

Von der Leyen wezwała władze lokalne i krajowe, aby „w razie potrzeby podjęły działania” w drodze wdrożenia takich odstępstw.

Rolnicy kontra ekolodzy

Społeczności rolnicze w całej Europie wezwały do ​​obniżenia statusu ochrony wilków w odpowiedzi na rosnące zagrożenie stwarzane przez watahy wilków.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego z listopada ubiegłego roku wezwano Komisję do wsparcia sektora rolnictwa poprzez zapewnienie większej elastyczności w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich przed atakami.

Europejska Partia Ludowa, największa grupa w Parlamencie, przewodziła takim wezwaniom, pozycjonując się jako obrońca praw rolników w kluczowych reformach UE w zakresie ochrony środowiska.

Austria, Belgia, Czechy, Francja, Niemcy i Włochy należą do państw członkowskich UE, które odnotowały dramatyczny wzrost liczby zabijanych zwierząt gospodarskich. W Austrii, gdzie według doniesień liczba zwierząt gospodarskich zabijanych przez watahy wilków wzrosła o 230% do 680 w 2021 r., kilka regionów kontrowersyjnie zezwoliło na zabijanie wilków, aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi tej sytuacji na rolników.

Ekolodzy i organizacje pozarządowe twierdzą, że takie zabójstwa stanowią naruszenie prawa UE.

Na początku tego roku 12 ministrów środowiska UE napisało do Virginijusa Sinkevičiusa, europejskiego komisarza ds. środowiska, wzywając władzę wykonawczą, aby „nie osłabiała prawnej ochrony wilka”. List, zainicjowany przez Słowację, podpisali ministrowie Bułgarii, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Cypru, Luksemburga, Austrii, Portugalii, Rumunii i Słowenii.

„Należy cieszyć się z powolnego odbudowy populacji wilków w UE, a nie się go obawiać” – stwierdziła Reineke Hameleers, dyrektor generalna Eurogroup for Animals, w odpowiedzi na poniedziałkowe oświadczenie Komisji Europejskiej:

„Ten sukces pozostaje kruchy, ponieważ większość transgranicznych populacji wilków w UE nie osiągnęła jeszcze odpowiedniego stanu ochrony. Po zainwestowaniu wszystkich tych wysiłków i funduszy obniżenie statusu ochronnego wilków nie tylko wpłynęłoby na ich dobrostan, ale także zagroziłoby ich przetrwaniu i potępiaj ich, zanim w ogóle będą mogli zostać zbawieni” – dodał Hameleers.

Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) wilk należy do gatunków „najmniejszej troski”, a jego populacja w Europie „rośnie i poszerza zasięg występowania” od lat 70. XX wieku.