O nas
Kontakt

W manifeście wyborczym Zieloni wzywają do neutralności klimatycznej UE do 2040 r

Laura Kowalczyk

W manifeście wyborczym Zieloni wzywają do neutralności klimatycznej UE do 2040 r

LYON, Francja – W przyjętym w niedzielę programie wyborczym tej partii Europejscy Zieloni podwoili swoje ambicje klimatyczne.

Unia Europejska powinna zintensyfikować wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, „wyjść poza” 55-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i „osiągnąć pełną neutralność klimatyczną do 2040 r.” – stwierdziła partia w swoim manifeście wyborczym do Parlamentu Europejskiego.

To o dekadę wcześniej niż obecnie uzgodniono na szczeblu UE, w ramach Zielonego Ładu wzywającego do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Wcześniejszy cel oznacza stratę dla niemieckich Zielonych, którzy – zgodnie z poprawkami dostrzeżonymi przez TylkoGliwice – przed trzydniowym kongresem partii w Lyonie w ten weekend nalegali na przesunięcie celu neutralności klimatycznej do 2045 r.

W manifeście wyborczym, przyjętym przez zdecydowaną większość delegacji krajowych, przestrzegano, że realizacja celów klimatycznych „nie może opierać się na fałszywych rozwiązaniach, takich jak geoinżynieria”.

Zieloni są zagrożeni utratą około jednej trzeciej mandatów w Parlamencie Europejskim podczas czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, podczas gdy w ostatnich tygodniach na całym kontynencie przetacza się ostry sprzeciw wobec zielonej agendy Brukseli. Odpowiedzią partii było podwojenie nacisków na realizację jej podstawowych żądań dotyczących wyższych ambicji klimatycznych.

Na przykład w końcowym manifeście wzywa się, aby system energetyczny UE opierał się w 100% na źródłach odnawialnych i do stopniowego wycofywania wszelkich paliw kopalnych do 2040 r., „zaczynając od węgla do 2030 r.”. Wzywa także UE do przyjęcia planu wycofywania „gazu kopalnego i ropy naftowej już w 2035 r. i nie później niż w 2040 r.”

Ten punkt stanowi kolejną stratę dla niemieckich Zielonych, którzy nawoływali do usunięcia z manifestu dat wycofywania gazu i ropy kopalnej.

Zieloni odpierają także ataki konserwatystów i skrajnej prawicy, obwiniając ich za obecne zmagania rolników i wymuszenie szybkiego przejścia na ekologię w tym sektorze.

W weekend Zieloni zmienili swój manifest, aby odpowiedzieć na niezadowolenie rolników, mówiąc, że będą prowadzić kampanię na rzecz „nowego modelu rolnictwa, który ogranicza emisje, chroni środowisko i wspiera sprawiedliwość społeczną”.

W tekście podkreśla się, że „rolnicy powinni zapewniać godziwe dochody ze swojej pracy” i że Zieloni będą naciskać, aby „dopilnować, aby rolnicy nie byli narażeni na nieuczciwą konkurencję ze strony produktów niespełniających tych samych norm, w tym produktów importowanych z krajów trzecich” – co – to główne żądania związków zawodowych rolników podczas ostatnich demonstracji.