O nas
Kontakt

Z nowego raportu wynika, że ​​co najmniej 895 000 osób w Europie jest bezdomnych ze względu na utrzymujące się nieodpowiednie warunki mieszkaniowe

Laura Kowalczyk

Z nowego raportu wynika, że ​​co najmniej 895 000 osób w Europie jest bezdomnych ze względu na utrzymujące się nieodpowiednie warunki mieszkaniowe

Z nowego raportu wynika, że ​​w zeszłym roku co najmniej 895 000 osób w Europie było bez dachu nad głową, co rzuca światło na tendencję pogłębioną przez wojnę Rosji z Ukrainą.

W 2022 r. w Niemczech zarejestrowano 84 500 podkładów, podczas gdy w Hiszpanii ponad 28 500.

Ustalenia zostały zebrane przez Europejską Federację Narodowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi (FEANTSA) i Fondation Abbé Pierre w nowym raporcie zatytułowanym „Ubogie mieszkania w Europie”, opublikowanym we wtorek.

Badanie budzi niepokój w związku z tym, jak nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, takie jak przeludnienie, pleśń, wilgoć, narażenie na zanieczyszczenia i złe warunki sanitarne, wpływają na najbiedniejsze warstwy populacji, pogłębiając ubóstwo i utrwalając wykluczenie społeczne.

„Każdej nocy w Europie populacja porównywalna z liczbą mieszkańców takich miast jak Marsylia czy Turyn jest bezdomna” – stwierdziły organizacje we wspólnym artykule redakcyjnym. „Odwrócenie sytuacji będzie wymagało bezprecedensowych wysiłków politycznych i odważnych środków strukturalnych”.

Organizacje ostrzegają, że brak kompleksowych danych zebranych za pomocą wspólnej metodologii utrudnia uzyskanie dokładnego obrazu bezdomności w Unii Europejskiej. Szacunkową liczbę 895 000 osób bezdomnych uzyskano na podstawie danych udostępnionych przez władze krajowe i lokalne.

„Jest to wzrost o 30% w porównaniu z ostatnim razem, gdy sporządzaliśmy takie szacunki w 2018 r., a w ciągu 10 lat poprzedzających ten wzrost wzrósł już o 70%. Jest to zatem strukturalnie rosnący problem w Unii Europejskiej, „ Ruth Owen, zastępca dyrektora FEANTSA, powiedziała w wywiadzie dla TylkoGliwice.

Raport zawiera kilka migawek niektórych głównych miast w Europie. W Barcelonie w Hiszpanii w 2022 r. zarejestrowano 1063 bezdomnych podkładów, co stanowi wzrost o 19% w ciągu zaledwie jednego roku. W stolicy Francji, Paryżu, 69% z 2598 bezdomnych w mieście żyje w takich warunkach od ponad roku.

Bezdomność nie oznacza wyłącznie osób, które nie mają stałego miejsca do spania, ale także tych, które zmuszone są korzystać z zakwaterowania awaryjnego. Przykład pogorszenia warunków zaobserwowano w Dublinie w Irlandii, gdzie w tego rodzaju usługach publicznych mieszkało 8 376 osób, co oznacza wzrost o 31% w ciągu jednego roku.

Za pogarszającą się sytuację na kontynencie obwinia się decyzję Rosji o podjęciu próby inwazji na Ukrainę na pełną skalę i jej liczne skutki, do których zaliczają się rekordowe ceny energii i utrzymująca się wysoka inflacja.

Owen wyjaśnił, że konsekwencje gospodarcze odczuli zarówno osoby bezdomne, jak i służby społeczne, które pomagają im na co dzień.

„Fakt, że kryzys kosztów życia i że inflacja skoncentrowała się na kluczowych kwestiach, takich jak energia i żywność, oznaczał, że najbiedniejsze gospodarstwa domowe ucierpiały najmocniej” – powiedział Owen. „Również służby zajmujące się pomocą bezdomnym bardzo mocno odczuły inflację, a zwłaszcza wzrost cen energii”.

Obietnice nowej platformy

Bezdomność to problem, który poprzedza wojnę rewizjonistyczną na Kremlu i głęboko zakorzenił się w większości krajów europejskich, które choć należą do najbogatszych na świecie, nie są w stanie skutecznie uporać się z tym problemem.

Z inicjatywy socjalistycznego rządu Portugalii Unia Europejska utworzyła w czerwcu 2021 r. Europejską Platformę ds. Walki z Bezdomnością, której celem jest wykorzenienie tego zjawiska do 2030 r. W ramach platformy powołano grupę roboczą, której zadaniem jest mobilizacja środków przekazanych przez Komisję Europejską i Komisję Europejską Rady Europy i wspierają programy polityczne na rzecz włączenia społecznego.

Owen uważa, że ​​platforma pomogła uczynić bezdomność priorytetem polityki społecznej na poziomie UE, ale konkretne rezultaty nie zostały jeszcze osiągnięte.

„Musimy zobaczyć, jak Unia Europejska przekształciła tę nową platformę, co stanowi nowy, wspaniały krok, w prawdziwe forum postępu, pracujące nad takimi kwestiami, jak lepsze dane na temat bezdomności i mobilizacja funduszy UE na walkę z bezdomnością” – powiedział Owen.

„Wiele można osiągnąć, jeśli chodzi o wymianę polityk i uczenie się, co działa, od krajów, które odniosły większy sukces w walce z bezdomnością”.

Jednak sprawy toczą się powoli.

Według raportu tylko trzy z 27 państw członkowskich UE poczyniły wymierne postępy w walce z bezdomnością i osiągnęły „nieznaczny spadek” liczby osób bezdomnych: Finlandia, Dania i Austria.

Kraje te stosują tzw. strategię „Najpierw mieszkanie”, która polega na zapewnieniu mieszkania jako pierwszy krok przed wsparciem w dostępie do usług zdrowotnych i edukacyjnych.

W przyszłym roku Europejska Platforma ds. Zwalczania Bezdomności, której obecnie przewodniczy były premier Belgii Yves Leterme, ma rozpocząć w kilku miastach w całej Europie szereg działań mających na celu poprawę jakości badań, w tym pilotażowy projekt liczenia osób bezdomnych w oparciu o wspólną metodologię.

Eurostat, urząd statystyczny UE, również rozpocznie gromadzenie danych.