O nas
Kontakt

Zmiana warty: w jaki sposób EBI z Calviño na czele stworzy bardziej ekologiczną przyszłość?

Laura Kowalczyk

The changing of the guard: How will the EIB create a greener future with Calviño at the helm?

TylkoGliwice spotyka się z prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadią Calviño, aby omówić, w jaki sposób przyspiesza realizację europejskiego celu, jakim jest zrównoważenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r., oraz wysiłki na rzecz odbudowy Ukrainy.

To największy wielostronny pożyczkodawca na świecie; Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia fundusze na projekty ekologiczne zamiast na inwestycje w paliwa kopalne. Finansuje także odbudowę Ukrainy oraz wspieranie innowacji i konkurencyjności nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

Korespondent TylkoGliwice Stefan Grobe rozmawiał z Nadią Calviñobyły wicepremier Hiszpanii i nowo mianowany prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie globalnej rozmowy.

Stefan Grobe, TylkoGliwice: Kilka tygodni temu rozpoczął pan sześcioletnią kadencję i już ma wiele na głowie. Na początek chcę wspomnieć o jednym priorytecie – odbudowie Ukrainy. Jest to oczywiście monumentalne zadanie, które wymaga zdecydowanych zobowiązań europejskich. Zastanawiam się, jak to będzie zarządzane, jak finansować projekty, które wojna może jeszcze zniszczyć?

Nadia Calviño, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Cóż, bank był aktywny na Ukrainie przez długi czas. I tak naprawdę, odkąd wybuchła wojna, zainwestowaliśmy na Ukrainie już 2 miliardy euro. To (również) bardzo dobra wiadomość, że w zeszłym tygodniu przywódcy zgodzili się w celu wzmocnienia obiektu na Ukrainie. Zapewni to również więcej gwarancji i siły oddziaływania Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, aby mogła w dalszym ciągu wspierać Ukrainę i inwestować w odbudowę po wojnie skończyło się, mam nadzieję, najszybciej jak to możliwe.

Walka EBI ze zmianami klimatycznymi

Stefan Grobe, TylkoGliwice: Wiele osób nazywa EBI zielonym bankiem. Opowiedz nam więc trochę o tych projektach, branże, liczby. Czy inwestorzy nadal są podekscytowani?

Nadia Calviño, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Absolutnie. Cóż, w zeszłym roku zainwestowaliśmy 49 miliardów euro w zieloną transformację. Więc myślę, że to bardzo dobrze. I to naprawdę dobry opis banku, aby nazwać nas bankiem klimatycznym. A my skonsolidowaliśmy naszą markę i finansujemy cały cykl. Ma to związek z ekologicznym przejściem od badań i rozwoju (badania i rozwój techniczny) oraz wdrażaniem przełomowych technologii do wzmacniania sieci. Także dekarbonizacja przemysłu ciężkiegoefektywność energetyczna i technologie zero netto. Dlatego uważam, że jest to właściwy sposób wspierania transformacji.

Stefan Grobe, TylkoGliwice: Obecnie coraz częściej duzi producenci samochodów opóźniają wprowadzenie nowych modeli elektrycznych, a rolnicy protestują przeciwko przepisom dotyczącym ochrony środowiska i populiści ignorujący politykę klimatyczną. Czy Zielony Ład w realnym niebezpieczeństwie?

Nadia Calviño, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Jesteśmy w fazie przejściowej, a zmiany są destrukcyjne, wiążą się z kosztami, dlatego sektor publiczny, politycy, a także instytucje publiczne, takie jak Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, muszą towarzyszyć tym sektorom.

Musimy wspierać sektor rolniczy w podejmowaniu niezbędnych inwestycji. Musimy wspierać przemysł ciężki, aby dokonać tych dostosowań. Potrzebujemy, aby obywatele mieli dostęp do ekologicznych technologii po przystępnych cenach.

Naszym obowiązkiem jest wyjaśnianie sytuacji oraz towarzyszenie naszym gospodarkom i społeczeństwom, zamykanie luki inwestycyjnej i dopilnowanie, abyśmy wykorzystali możliwości, jakie stwarzają te bliźniacze transformacje ekologiczna i cyfrowa.

Stefan Grobe, TylkoGliwice: Ze sprawozdania inwestycyjnego EBI wynika, że ​​europejskie przedsiębiorstwa zwiększyły inwestycje w obszarach takich jak innowacje, efektywność energetyczna i dywersyfikacja łańcucha dostaw. W raporcie ostrzega się jednak również, że istnieje ryzyko, że korporacyjna Europa w przyszłości ulegnie podziałowi. O co tutaj chodzi?

Nadia Calviño, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Oczywiste jest, że firmy muszą dwa razy zastanowić się przed podjęciem niektórych niezbędnych inwestycji. Panuje bardzo duża niepewność i napięcie geopolityczne, które również ogranicza apetyt, apetyt na ryzyko korporacji. I dlatego EBI odgrywa ważną rolę w ograniczaniu ryzyka dla inwestycji.

Kiedy inwestujemy w zielony wodór czy fabrykę baterii o obiegu zamkniętym, naprawdę umożliwiamy realizację tego projektu, ponieważ zabieramy ze sobą innych inwestorów publicznych, ale także inwestorów prywatnych, którzy postrzegają rolę banku jako bardzo ważny element ograniczania ryzyka, ale także analizy technicznej. W pewnym stopniu potwierdzamy, że jest to projekt wykonalny. To dobry projekt, który mobilizuje inwestycje prywatne.

Stefan Grobe, TylkoGliwice: Wspomniał Pan o napięciach geopolitycznych. Wiele osób w Brukseli i stolicach UE obawia się powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Czy jesteś wśród nich?

Nadia Calviño, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Rok 2024 to ważny rok z punktu widzenia tego, że miliardy obywateli na całym świecie pójdą do urn, zagłosują i zdecydują, jakiej przyszłości chcą dla swojego życia i swoich dzieci, w tym UE.

Mamy wybory europejskie już wkrótce, a wszystkie te wybory z pewnością będą miały duży wpływ na nasze losy. Ale co najważniejsze, uważam, że wybory europejskie powinny doprowadzić do silnej jedności Europejczyków i solidnego zaangażowania, aby pozostać razem i wspólnie reagować, zjednoczeni i zdeterminowani, na otaczające nas wyzwania. Ponieważ w historii udowodniono, że jest to właściwa droga naprzód.

EBI i unia rynków kapitałowych

Stefan Grobe, TylkoGliwice: Jedną z kluczowych polityk w Brukseli i w Europie jest konkurencyjność. Pozwolę sobie poruszyć tę kwestię w związku ze starym dobrym elementem ambicji politycznych UE o długim okresie przydatności do spożycia, a mianowicie unią rynków kapitałowych (CMU). Kilka dni temu Rada i Parlament zgodziła się na przegląd przepisów dotyczących infrastruktury rynkowej. Czy jest Pan pewien, że uda się to zakończyć w tym roku?

Nadia Calviño, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego: To obszar, w którym pracuję od wielu lat. Wiesz, mam duże doświadczenie w zajmowaniu się regulacjami finansowymi. Unia rynków kapitałowych była już jednym z naszych głównych priorytetów 15, 10 lat temu. Mam zatem nadzieję, że w następnej kadencji będziemy mogli dysponować zaktualizowanymi ramami prawnymi w tym zakresie.

Jednak w międzyczasie, jako przewodniczący Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zainicjowałem już w Izbie szereg działań, aby zobaczyć, w jaki sposób możemy być pionierami w zakresie niektórych instrumentów finansowych, które mogą stanowić elementy składowe obecnych rynków kapitałowych unia.

Stefan Grobe, TylkoGliwice: Właśnie rozpocząłeś swoją kadencję w EBI w Luksemburgu. Gdzie, według pana, powinna być Europa za sześć lat?

Nadia Calviño, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Cóż, to bardzo trudne pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo kto wie, co może się wydarzyć w ciągu najbliższych sześciu lat. Patrzę wstecz i myślę, przez co przeszliśmy przez pandemię, wojnę, inflację. Mam wielką nadzieję, że w przyszłości będziemy w stanie skutecznie reagować na wyzwania, które z pewnością staną przed nami.

Mam nadzieję, że przywróciliśmy pokój na naszych granicach i że patrząc wstecz, możemy pomyśleć, że był to tylko krótki okres, w którym wokół Unii było tyle wojen i zniszczeń. Mam też nadzieję, że w Unii Europejskiej będziemy świadkami silnie zjednoczonej, głębszej i bardziej zintegrowanej gospodarki i społeczeństwa oraz, oczywiście, dobrobytu, opieki społecznej i szczęścia dla naszych dzieci i wnuków.