O nas
Kontakt

Czym są wybory europejskie i jak przebiegają?

Laura Kowalczyk

How do the European Parliament elections work?

Masz pytania dotyczące zbliżających się wyborów europejskich? To wyjaśnienie jest dla Ciebie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024 r. Jest to jedyna instytucja Unii Europejskiej wybierana w wyborach bezpośrednich. Ale jak dokładnie działają te wybory?

Wybory odbywają się co pięć lat, dając 447 milionom obywateli w 27 państwach członkowskich bloku możliwość wyboru, kto będzie ich reprezentował w Parlamencie Europejskim.

Ilu eurodeputowanych wybiera każde państwo? A jak są wybierani?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego stosuje się system reprezentacji proporcjonalnej, w którym każdemu państwu członkowskiemu przydzielana jest określona liczba mandatów w zależności od liczby ludności.

Jednak nie wszystkie państwa członkowskie głosują w ten sam sposób. W niektórych krajach głosuje się na partie, które wybrały stałą listę kandydatów, którzy widnieją na karcie do głosowania.

Inne kraje mają bardziej otwarte listy, na których wyborcy wybierają partię lub wskazują, kto jest ich ulubionym kandydatem.

Dodatkowo istnieje również pojedynczy głos przenoszalny, w ramach którego elektorzy wybierają dowolną liczbę kandydatów i numerują ich według preferencji.

Co się stanie po wyborach?

Po wybraniu będą pełnić swoją kadencję przez pięć lat i spędzać czas pomiędzy posiedzeniami Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Brukseli.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego reprezentujący różne kraje i regiony zasiadają w grupach ponadnarodowych zgodnie ze swoją ideologią polityczną.

Istnieją na przykład ugrupowania reprezentujące centroprawicę, socjalistów, zielonych i eurosceptyków.

Największe ugrupowanie polityczne po wyborach ma najsilniejszy mandat, aby jego wybór stał na czele komisji.

Rada Europejska złożona z przedstawicieli krajów UE głosuje w pierwszej kolejności nad kandydatem wybranym po uwzględnieniu wyniku wyborów.

Jeśli kandydaturę zatwierdzą, trafia ona do Parlamentu Europejskiego, gdzie musi uzyskać poparcie większości eurodeputowanych.

Co robi Parlament Europejski?

Parlament bezpośrednio kształtuje ustawodawstwo, politykę i budżety UE, odzwierciedlając demokratyczny głos prawie pół miliarda obywateli w całej Europie.

Jednak niezależnie od ich znaczenia, frekwencja w wyborach do UE wykazuje tendencję spadkową, znacznie spadając z 62% odnotowanych cztery dekady temu.

Spadek ten utrzymuje się pomimo wprowadzenia obowiązku głosowania w kilku krajach, w tym w Belgii, Grecji i Bułgarii.

W 2019 r. frekwencja wyborcza wzrosła – wzięła w niej udział nieco ponad połowa uprawnionych do głosowania.