O nas
Kontakt

Dywersyfikacja dostaw gazu w UE i zaangażowanie Azerbejdżanu w zieloną energię w porządku obrad posiedzeń w Baku

Laura Kowalczyk

Azpromo

Spotkania ministerialne w Baku obejmowały dyskusje na temat planów budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Kaspijskim oraz udział w światowych działaniach na rzecz redukcji emisji metanu.

1 marca w Baku w Azerbejdżanie odbyło się dziesiąte spotkanie ministerialne Rady Doradczej ds. Południowego Korytarza Gazowego i drugie spotkanie ministerialne Rady Doradczej ds. Zielonej Energii. Ważnym punktem programu była rozbudowa korytarza; kluczową drogę dywersyfikacji dostaw gazu dla UE i krajów sąsiadujących.

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew powiedział TylkoGliwice: „Zaczęliśmy budować partnerstwo między krajami, między firmami, zapraszając wiodące międzynarodowe instytucje finansowe do wsparcia nas swoim finansowaniem. Rurociąg o długości 3500 km stał się teraz rzeczywistością”.

Azerbejdżan to kraj posiadający duże zasoby ropy i gazu ziemnego, który w ubiegłym roku zwiększył eksport gazu o 9%, osiągając poziom 22 miliardów metrów sześciennych. Obecnie głównymi nabywcami w Europie są Włochy, Grecja, Rumunia, Węgry i Bułgaria i wygląda na to, że lista ta będzie mogła zostać rozszerzona.

„Jest wiele nowych krajów partnerskich, które są skłonne otrzymać jeszcze dodatkowe ilości gazu ziemnego, mimo że odchodzimy od paliw kopalnych. Ale to zajmuje kilka dziesięcioleci. Teraz chcemy nawiązać także przyszłościową współpracę” – powiedziała Kadri Simson, europejska komisarz ds. energii.

Dyskutowano także na temat przejścia na energię ekologiczną i odnawialną, a prezydent Alijew wezwał do zmiany narracji w ocenie krajów posiadających paliwa kopalne. „Myślę, że wyniki krajów korzystających z paliw kopalnych należy oceniać na podstawie tego, jak podchodzą do kwestii ochrony środowiska. Jak podchodzą do kwestii zielonej transformacji” – powiedział. Prezydent Alijew dodał, że długoterminowym celem jego kraju jest „inwestowanie w odnawialne źródła energii i osiągnięcie wspólnego zrozumienia co do takiej potrzeby”.

Jednym ze sposobów, w jaki Azerbejdżan chce wesprzeć tę zmianę, są farmy wiatrowe na Morzu Kaspijskim. WindEurope z siedzibą w Brukseli to stowarzyszenie promujące wykorzystanie energii wiatrowej w Europie, a jego dyrektor generalny Giles Dickson powiedział TylkoGliwice: „Energia ma charakter transgraniczny. Weźmy Azerbejdżan – chcą zbudować mnóstwo morskich farm wiatrowych na Morzu Kaspijskim. Sami nie zużyją tej energii. Wyślą go nowym kablem zasilającym, który zostanie zbudowany przez Kaukaz pod Morzem Czarnym do Europy”.

Dickson dodał, że jest to możliwe jedynie w przypadku współpracy transgranicznej, mówiąc: „To jest współpraca międzynarodowa. Takie rzeczy można zrobić tylko wtedy, gdy rządy zjednoczą się i połączą siły z przemysłem, który to zbuduje.

Gdy Azerbejdżan przygotowuje się do zorganizowania tegorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP29 w Baku, prezydent Alijew odniósł się do szerszych skutków zmian klimatycznych: „Widzimy implikacje i niebezpieczne implikacje zmian klimatycznych. Mniej wody w naszych rzekach, mniej śniegu w naszych górach, mniej wody w Morzu Kaspijskim. Jeśli nie zajmiemy się tym problemem z pasją i zaangażowaniem, wszyscy ucierpimy”.