O nas
Kontakt

Grupa zadaniowa na przyszłość: europejski plan podnoszenia kwalifikacji pracowników domowych w celu rozwiązania problemu niedoborów siły roboczej

Laura Kowalczyk

A task force for the future: Europe

W tym odcinku „Real Economy” dziennikarka TylkoGliwice Fanny Gauret podróżuje po Europie, aby poznać wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami i dowiedzieć się, w jaki sposób podnoszą oni kwalifikacje swoich pracowników w ramach transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Z niedawnego badania Eurobarometru wynika, że ​​około 63 procent małych i średnich przedsiębiorstw w Europie twierdzi, że niedobory siły roboczej i umiejętności utrudniają im prowadzenie ogólnej działalności gospodarczej.

Aby wspierać europejskie przedsiębiorstwa, promować lojalność personelu i wyposażyć specjalistów w umiejętności, których będą potrzebować w przyszłości, Komisja Europejska i jej partnerzy ogłosili na szczycie w Val Duchesse pod koniec stycznia, że ​​podpisali „Trójstronną Deklarację w sprawie kwitnący europejski dialog społeczny.

UE obiecała przyciągnąć więcej specjalistów na europejski rynek pracy, ułatwić uznawanie zagranicznych kwalifikacji, poprawić warunki pracy i zapewnić profesjonalistom narzędzia potrzebne do pełnienia specjalistycznych ról.

Bruksela zapewnia około 65 miliardów euro z funduszy UE na edukację i przekwalifikowanie. Dzięki europejskiej strategii na rzecz umiejętności i Paktowi na rzecz umiejętności około dwa miliony pracowników w całej Europie przeszło już zaawansowane szkolenie.

Tworzenie cyfrowej siły roboczej w Słowenii

Rok Zajc, dyrektor generalny Bold Group, agencji marketingu cyfrowego w Lublanie, powiedział TylkoGliwice, że ma trudności z rekrutacją niektórych profili, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Lublana, Słowenia.  W tym dynamicznym i połączonym kraju istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników ICT.
Lublana, Słowenia. W tym dynamicznym i połączonym kraju istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników ICT.

„Próbujemy znaleźć różne profile, począwszy od projektowania, marketingu wydajności, programistów i starszych projektantów. Jednak potrzeba dużo motywacji i uczęszczania na różne kursy, aby, powiedzmy, dostać się na wyższy poziom, do tego, co faktycznie zapewniamy, – powiedział Zajc.

W sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) występują poważne niedobory personelu. UE potrzebuje 11 milionów dodatkowych osób, które dołączą do tego sektora, jeśli ma osiągnąć swój cel, jakim jest zatrudnienie 20 milionów specjalistów w dziedzinie ICT do 2030 r.

„Rządy mogą i powinny zrobić także przekwalifikowanie istniejącej siły roboczej, aby zapewnić jej zdobycie niezbędnych umiejętności” – powiedziała dr Emilija Stojmenova Duh, słoweńska minister transformacji cyfrowej.

Inżynier, który stał się politykiem, powiedział TylkoGliwice, że w ubiegłym roku 30 000 osób w Słowenii skorzystało z bezpłatnych kursów, które pomogły im przystosować się i zdobyć umiejętności potrzebne do sprostania wymaganiom rynku.

„Tylko 17 procent ekspertów w dziedzinie ICT to kobiety. Być może więc moim ulubionym projektem był projekt cyfrowy, który dotyczył szkolenia i podnoszenia kwalifikacji młodych kobiet. Współpracowaliśmy z przemysłem, aby przemysł mógł pozyskać dobrą siłę roboczą” – powiedziała Stojmenova Duh.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że umiejętności cyfrowe są potrzebne nie tylko w sektorze ICT, ale potrzebujemy ich również we wszystkich sektorach.

Doktor Emilija Stojmenova Duh

Minister Transformacji Cyfrowej

Podnoszenie kwalifikacji inżynierów w Portugalii

Dwadzieścia dwa procent pracodawców w europejskim przemyśle ciężkim twierdzi, że nie może znaleźć potrzebnego personelu. Wysoce dochodowy przemysł metalurgiczny i obróbki metali również ma trudności ze znalezieniem w Portugalii specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach.

Sektor przeszedł znaczącą transformację cyfrową. Roboty wykonują obecnie większość ciężkich prac, jednak nadal istnieje przestarzałe przekonanie, że jest to sektor wymagający fizycznie.

Inżynierowie i operatorzy maszyn w tej branży wymagają umiejętności technicznych. Nuno Teixeira, dyrektor generalny Grupy Alsil, stara się przyciągnąć specjalistów z kraju, a także z krajów portugalskojęzycznych.

„Firmy, jeśli chcą przyciągać ludzi, muszą zapewniać jednostkom możliwości awansu, rozwoju zawodowego i równoważenia tego z życiem osobistym” – stwierdziła Teixeira.

Zarówno Eduardo, jak i Rui są technikami programowania i obsługi CNC i zostali niedawno zatrudnieni przez Grupę Alsil. Ich kariera nabrała nowego kierunku po zapisaniu się na program szkolenia zawodowego w CENFIM, publicznym i prywatnym ośrodku szkoleniowym wspieranym przez Europejski Fundusz Społeczny Plus.

„To bardzo wymagająca dziedzina, w której codziennie dzieją się nowe i wymagające rzeczy, dlatego naprawdę mnie zainteresowało i widzę w niej obiecującą przyszłość” – powiedział Rui, który pracował jako inżynier geolog.

Szkolenie osób w Centrum Szkolenia Zawodowego Przemysłu Metalurgicznego i Metalurgicznego (CENFIM) w Portugalii.
Szkolenie osób w Centrum Szkolenia Zawodowego Przemysłu Metalurgicznego i Metalurgicznego (CENFIM) w Portugalii.

„Jeśli chodzi o zatrudnienie, oznacza to około 230 000 stanowisk pracy, które ewoluowały nie tylko w celu dostosowania się do nowych technologii, ale przede wszystkim w celu dostosowania się do wymaganej pracy” – powiedział Manuel Pinheiro Grilo, dyrektor CENFIM.

Według AIMMAP (Stowarzyszenia Przemysłu Metalurgicznego, Metalurgicznego i Pokrewnego Portugalii) portugalskie przedsiębiorstwa metalurgiczne generują dzięki swojemu eksportowi około 23 miliardów euro rocznie.

Zapewnienie profesjonalistom środków pozwalających im przejąć kontrolę nad swoją karierą

Chociaż doskonalenie specjalistów przynosi ogromne korzyści firmom starającym się obsadzić specjalistyczne stanowiska, w Słowenii Minister Stojmenova Duh ostrzegła, że ​​odpowiedzialność nie spoczywa wyłącznie na organizacjach publicznych i prywatnych ścigających się z czasem w rekrutacji specjalistów z odpowiednimi umiejętnościami.

„To od nas, od każdej jednostki, zależy, czy zdamy sobie sprawę, że kiedy ukończymy szkołę średnią, to nie wystarczy. Świat się zmienia. Musimy uczyć się nowych umiejętności. Chodzi więc o uczenie się przez całe życie, nad czym naprawdę powinniśmy się zastanowić” – podsumowała. .