O nas
Kontakt

Jak wyglądają średnie wynagrodzenia w całej Europie?

Laura Kowalczyk

Jak wyglądają średnie wynagrodzenia w całej Europie?

Jak wyglądają średnie wynagrodzenia w całej Europie? TylkoGliwice Business przygląda się krajom, które najlepiej nagradzają pracowników.

Europejskie przepisy dotyczące pracy są generalnie dość rygorystyczne i kładą nacisk na indywidualne warunki pracy i prawa pracownicze, w tym prawo do informacji, przepisy antydyskryminacyjne i bezpieczeństwo pracy.

Jeśli jednak chodzi o płace w państwach członkowskich UE, nadal istnieją znaczne różnice w zależności od szeregu czynników, takich jak przepisy, popyt, inflacja itp.

Porównanie wynagrodzeń pomiędzy krajami europejskimi

Według Statisty w 2022 r. średnie roczne wynagrodzenie wahało się od 73 642 euro w Islandii do 24 067 euro w Grecji.

Krajami płacącymi najlepiej w 2022 r. były Islandia (73 642 euro), Luksemburg (72 529 euro), Szwajcaria (67 605 euro), Belgia (63 758 euro) i Dania (59 405 euro), natomiast najniżej płacącymi krajami była Grecja (24 067 euro), Słowacja (24 337 euro), Węgry (26 376 euro), Portugalia (29 540 euro) i Czechy (30 967 euro).

Według Eurostatu średni godzinowy koszt pracy w UE wyniósł 30,5 euro. Średnie roczne wynagrodzenie samotnych pracowników bez dzieci wyniosło 26 136 euro. Pracujące pary z dwójką dzieci zarabiają średnio 55 573 euro rocznie.

W 2021 r. nieskorygowana różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wyniosła 12,7%, przy czym największa różnica w Estonii wyniosła 20,5%, a najmniejsza w Luksemburgu –0,2%. Jednak według Komisji Europejskiej różnica w wynagrodzeniach wzrosła w 2023 r. o 13%.

Co UE robi, aby zmniejszyć różnicę w wynagrodzeniach?

W 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła strategię mającą na celu zlikwidowanie tej luki do 2025 r. Następnie w czerwcu 2023 r. wprowadzono dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, na którą przeznaczono fundusz w wysokości 6,1 mln euro na pomoc w jej wdrożeniu. Ułatwiło to pracownikom rozpoznawanie dyskryminacji płacowej. Stanowiła także wytyczną dla pracodawców.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej opłacanymi sektorami w Europie są finanse, ubezpieczenia, energia elektryczna, górnictwo, technologie informacyjne, handel detaliczny i edukacja. Na drugim końcu spektrum najgorzej opłacane sektory to zazwyczaj wsparcie administracyjne, hotelarstwo i budownictwo.

Co wyjaśnia wysokie wynagrodzenia w Islandii i Luksemburgu?

Wysokie płace w Islandii wynikają z faktu, że znaczna część sektora prywatnego w kraju opiera się na układach zbiorowych. Pewne podwyżki wynikają także z dodania świadczeń związanych z Covid-19, a także z odbicia płac godzinowych po osłabieniu podczas pandemii.

Islandia to także jeden z najdroższych krajów świata, z utrzymującą się wysoką inflacją, która także popycha pracowników do żądania wyższych płac. Od marca 2019 r. podpisano 326 islandzkich porozumień pracowniczych, a ponad 90% siły roboczej należy do związków zawodowych.

Sektor finansowy i bankowy są głównym czynnikiem wpływającym na atrakcyjne wynagrodzenia w Luksemburgu, przy czym większość banków zatrudnia wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i poszukiwanych pracowników. Wielu z nich to także emigranci.

Luksemburg dokonuje także przeglądu swojej minimalnej płacy socjalnej co dwa lata w odniesieniu do średnich wynagrodzeń i zmian cen, dzięki czemu standardy płac są aktualne. Wysokość wynagrodzeń w dużej mierze zależy jednak od branż, oddziałów banku, stażu pracy, wieku, a także wykształcenia i doświadczenia.

Może to prowadzić do znacznych różnic, nawet w obrębie tej samej branży, w zależności od konkretnej roli i stanowiska pracownika. Zatem średnie wynagrodzenia w Luksemburgu są mniej więcej stabilne od 2015 r. wraz ze spadkiem wydajności.

Niższe podatki i dynamicznie rozwijający się sektor bankowy i finansowy

Szwajcarski rynek pracy również w dużej mierze ma tę samą ofertę co Luksemburg, ponieważ oba kraje są wspierane głównie przez sektor bankowości i usług finansowych. Jednak Szwajcaria ma również znacznie niższe podatki niż reszta Europy, średnio około 20 do 35% w przedziale od 150 000 do 250 000 franków szwajcarskich.

Belgia również w dużym stopniu opiera się na indeksacji wynagrodzeń pracowników sektora prywatnego, zarówno umysłowych, jak i fizycznych. W 2022 roku w kraju doszło do największej indeksacji od 50 lat, a rosnąca inflacja i niekontrolowane ceny energii miały szkodliwe skutki dla siły nabywczej pracowników.

Z drugiej strony Dania ma nieco wyjątkowy model rynku pracy, który opiera się na równowadze między elastycznością a bezpieczeństwem. Dzięki temu kraj nie może mieć ustalonej płacy minimalnej, ale pozwala pracownikom i pracodawcom na zawieranie własnych porozumień płacowych.

Jednocześnie istnieje mniej przepisów dotyczących zwolnień, a spory sądowe kwestionujące je również zdarzają się dość rzadko. Ale pracownicy nie pozostają w tyle. Posiadają kasę ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, do której mogą wpłacać składki w trakcie zatrudnienia, na zasadzie składki. Daje im to dostęp do zasiłku dla bezrobotnych przez okres do dwóch lat, na wypadek późniejszej utraty pracy.

Dlaczego wynagrodzenia w Grecji są tak niskie w porównaniu do innych krajów?

Grecka gospodarka i rynek pracy w dalszym ciągu starają się wyjść z kryzysu zadłużeniowego, w wyniku czego średnie i minimalne płace są znacznie niższe od tych w pozostałej części Europy. Niedawno wdrożono także szereg bardziej rygorystycznych środków dotyczących rynku pracy, takich jak zatrudnianie młodszych i świeżo wykwalifikowanych stażystów, którzy mogą otrzymywać niższe wynagrodzenie.

Podobnie Słowacja również boryka się z niską wydajnością pracy i konsekwencjami upadku reżimu sowieckiego, który utrzymywał niskie płace.

Portugalia boryka się również z niską produktywnością, a także rosnącą tendencją do zatrudniania pracowników sezonowych na krótki okres, aby wzmocnić sektor turystyczny w kraju. Spadające płace również odegrały dużą rolę w wykluczeniu wielu osób z dynamicznie rozwijającego się sektora nieruchomości.

Do obniżenia wynagrodzeń mogła w ostatnim czasie przyczynić się recesja techniczna na Węgrzech, ponieważ mniej firm było w stanie pokryć koszty pracy. Jednak historycznie rzecz biorąc, niski koszt życia na Węgrzech mógł być kluczowym czynnikiem niskiego wzrostu płac, chociaż sytuacja ta może powoli się zmieniać teraz, gdy kraj boryka się z wyższą inflacją.

Z drugiej strony Czechy borykają się z problemem bardziej kulturowym, gdzie większość pracowników niechętnie negocjuje wyższe wynagrodzenia. W rezultacie nawet związki zawodowe są słabsze, niż powinny i nie są w stanie wiele zrobić, aby realizować programy pracowników.