O nas
Kontakt

Koszt szczęścia: oto dlaczego bogacze mogą pozostawać w tyle

Laura Kowalczyk

Children laugh while eating a local fruit in the Chambira community, in Peru

Nowy raport podważa pogląd, że szczęśliwi mogą być tylko ludzie żyjący w zamożnych społeczeństwach.

Z nowego badania wynika, że ​​wiele osób w małych społeczeństwach na całym świecie jest bardzo zadowolonych ze swojego życia pomimo bardzo niskich dochodów.

Chociaż poprzednie badania, w tym Światowy Raport Szczęścia, sugerują, że wzrost gospodarczy (zasadniczo więcej pieniędzy) to niezawodny sposób na poprawę dobrobytu społeczeństw, Autonomiczny Urząd Instytutu Nauk o Środowisku i Technologii Uniwersytetu w Barcelonie (ICTA)-UAB) nawiązała współpracę z Uniwersytetem McGill w Kanadzie, aby zakwestionować ten pogląd.

Naukowcy badali społeczności na małą skalę, w tym ludność tubylczą, twierdząc, że poprzednie badania je zaniedbały i uzyskały zniekształcone wyniki, skupiając się wyłącznie na reakcjach obywateli społeczeństw uprzemysłowionych.

Ustaliliśmy, że wysoki średni poziom zadowolenia z życia, porównywalny z poziomem w krajach bogatych, występuje w wielu populacjach o bardzo niskich dochodach pieniężnych.

W badanych społeczeństwach wymiana pieniędzy odgrywa minimalną rolę w życiu codziennym, a źródła utrzymania są bezpośrednio zależne od natury.

Analizując wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 2966 członków ludności rdzennej i społeczności lokalnych w 19 lokalizacjach na całym świecie, jedynie 64% ankietowanych gospodarstw domowych posiadało dochody pieniężne.

Z badania wynika, że ​​„wysoki średni poziom zadowolenia z życia, porównywalny z poziomem w krajach bogatych, występuje w wielu populacjach o bardzo niskich dochodach pieniężnych”.

Lokalizacja miejsc badawczych
Lokalizacja miejsc badawczych

Z wyników wynika, że ​​w czterech ośrodkach na 19 średni poziom zadowolenia z życia jest bardzo wysoki (>8). Średnia z 19 ankietowanych małych firm wynosi 6,8 na 10, mimo że w przypadku większości zakładów szacowany dochód na osobę wynosi mniej niż 1000 dolarów (928 euro) rocznie.

Naukowcy stwierdzili w swoim raporcie, że „dzisiaj panuje konsensus co do tego, że bogactwo narodów jest ściśle powiązane ze zdolnością mieszkańców do prowadzenia życia zbliżonego do ideału”.

Doszli również do wniosku, że gdyby tak było, „osiągnięcie wysokiego zadowolenia z życia wszystkich ludzi prawdopodobnie wymagałoby znacznie wyższego tempa wydobycia materiału niż obecnie”, poświęcając ekosystemy, a także zauważyli, że wysiłki „prawdopodobnie przekroczyłyby” granice planety.

Zamiast tego ludzie mają tendencję do mierzenia swojego szczęścia według kryteriów, takich jak to, jak przebiega ich życie w danej społeczności. Badanie wykazało, że gdyby idealne były „cechy na poziomie wioski niezwiązane z bogactwem pieniężnym”, bogactwo jednostki byłoby bardzo niskie.

Gdzie są najszczęśliwsi ludzie z bardzo małymi dochodami?

Wśród ankietowanych społeczności najwięcej osób, które stwierdziły, że ich satysfakcja z życia jest na najwyższym poziomie (10), stanowili Tybetańczycy i inne grupy etniczne z największego okręgu Tybetańskiej Prefektury Autonomicznej Diqing (155).

Następnie na drugim i trzecim miejscu najszczęśliwszych społeczeństw okazali się rdzenni Amazonczycy mieszkający w pobliżu rzeki Juruá w Brazylii (80) oraz mieszkańcy bułgarskiego soum w Mongolii (63), zamieszkiwanego przez prawie 6 000 Kazachów i odpowiednio innych grup etnicznych oraz 100 000 głowa bydła. .

Duża część rdzennych mieszkańców Paragwaju Pai Tavytera (124) również stwierdziła, że ​​ich zadowolenie z życia jest bardzo wysokie (8), co jest typowe dla zamożnych krajów skandynawskich w innych badaniach.

Trudno nie dostrzec korelacji pomiędzy szczęściem a życiem obok siebie w dolinach otoczonych ośnieżonymi górami lub w pobliżu lasu deszczowego w ścisłym kontakcie z naturą.

Jeśli jednak mocno wierzysz, że szczęście wiąże się z pieniędzmi (tutaj nie ma osądu!), przeczytaj więcej o tym, czego potrzebujesz, aby być szczęśliwym.