O nas
Kontakt

Polityka UE. Jak świat radzi sobie z AI: akty, pakty i deklaracje

Laura Kowalczyk

Britain

Ten tydzień będzie ważny dla sztucznej inteligencji ze względu na międzynarodowy szczyt, który odbędzie się w Korei i podpisanie ustawy o sztucznej inteligencji w Brukseli.

Szczyt dotyczący bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, którego gospodarzem jest Korea Południowa i w którym uczestniczą rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie (21 maja), prawdopodobnie zaowocuje większą liczbą dobrowolnych zobowiązań po szczycie otwierającym, którego gospodarzem była Wielka Brytania w zeszłym roku. Inicjatywa ta – której głównymi inicjatorami są Francja, Wielka Brytania i Korea Południowa – jest jedną z rosnącej grupy zasad, paktów, praw i porozumień dotyczących sztucznej inteligencji, które rozprzestrzeniają się na całym świecie. Oto najważniejsze wydarzenia, które warto obserwować z perspektywy europejskich przedsiębiorstw i decydentów.

1. Szczyt bezpieczeństwa AI

Szczyt, który odbył się dzisiaj w Seulu i którego współorganizatorem jest Wielka Brytania, będzie opierał się na dziedzictwie pierwszej edycji, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, a jego celem będzie „postępowanie w globalnych dyskusjach na temat sztucznej inteligencji”. Rozmowy będą dotyczyć bezpieczeństwa sztucznej inteligencji i potencjalnych możliwości najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Wśród ubiegłorocznych uczestników, oprócz przywódców rządów, znaleźli się między innymi Elon Musk, dyrektor generalny Tesli i właściciel Twittera, a także Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI i Nick Clegg, prezes ds. spraw globalnych w Meta. Oczekuje się, że ta edycja przyciągnie mniej rządów – 19 zamiast 28.

Naukowcy pochwalili postępy poczynione w Bletchley Park w 2023 r., a także utworzenie w Wielkiej Brytanii Instytutu Bezpieczeństwa AI w celu testowania nowych typów sztucznej inteligencji w celu zajęcia się potencjalnym szkodliwym wykorzystaniem takich modeli. Wszelkie ustalenia zostaną przejęte przez Francję, która będzie gospodarzem kolejnego szczytu dotyczącego bezpieczeństwa jeszcze w tym roku.

2. Ustawa o AI

Jutro (21 maja) ministrowie UE podpiszą również unijną ustawę o sztucznej inteligencji, pierwsze na świecie oparte na ryzyku ustawodawstwo dotyczące narzędzia uczenia maszynowego, co oznacza, że ​​przepisy zaczną obowiązywać w czerwcu. Dużą różnicą w stosunku do wszystkich innych inicjatyw jest to, że ustawa o sztucznej inteligencji jest rzeczywistym prawem. W związku z tym przedsiębiorstwa mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenia, co może skutkować karami finansowymi.

Zgodnie z ustawą – zaproponowaną przez Komisję Europejską w 2021 r. – systemy uczenia maszynowego zostaną podzielone na cztery główne kategorie ze względu na potencjalne ryzyko, jakie stwarzają dla społeczeństwa. Przepisy dotyczące sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia zaczną obowiązywać rok po wejściu w życie, czyli w maju 2025 r., natomiast obowiązki dotyczące systemów wysokiego ryzyka zaczną obowiązywać dopiero po trzech latach. Będą pod nadzorem władz krajowych, wspieranych przez biuro AI w Komisji Europejskiej.

3. Pakt AI

Aby pomóc przedsiębiorstwom przygotować się na ustawę o sztucznej inteligencji, Komisja przedstawiła pakt o sztucznej inteligencji. Ma na celu pomóc tzw. liderom w testowaniu i udostępnianiu rozwiązań AI innym firmom w oczekiwaniu na nadchodzące ramy regulacyjne.Pakt AI | Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy (europa.eu)

Lucilla Sioli, dyrektor ds. sztucznej inteligencji w Komisji, powiedziała w zeszłym tygodniu na Europejskim Szczycie Biznesowym (15 maja), że pakt nie ma służyć jako środek egzekwowania przestrzegania przepisów przez władzę wykonawczą UE, ale raczej jako piaskownica, w której przedsiębiorstwa mogą sprawdzić, czy zasady są przestrzegane nadające się do celu. „Zarejestrowało się ponad 400 firm. Organizujemy comiesięczne warsztaty, które będziemy kontynuować, aby firmy mogły się dobrze przygotować” – powiedział Sioli.

4. OECD

Odejście od UE: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała po raz pierwszy swoje zasady dotyczące sztucznej inteligencji w 2019 r. Stały się one globalnym punktem odniesienia dla kształtowania polityki w zakresie sztucznej inteligencji: UE, Rada Europy, Stany Zjednoczone i ONZ stosuje przyjętą przez OECD definicję systemu i cyklu życia sztucznej inteligencji w swoich ramach legislacyjnych i regulacyjnych.

Zaktualizowaną wersję przyjęto na początku tego miesiąca (3 maja), aby uwzględnić najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, takie jak pojawienie się narzędzi sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia i generatywnych, w tym programów takich jak ChatGPT. Na liście uwzględniono obecnie wyzwania związane ze sztuczną inteligencją dotyczące prywatności, własności intelektualnej i integralności informacji.

Audrey Plonk, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarki Cyfrowej OECD, która przemawiała na tej samej konferencji EBU co Sioli, powiedziała, że ​​chociaż UE wykazała się wiodącą rolą w zakresie regulacji, „ostatecznie wszystkie demokracje na całym świecie będą miały prawo dotyczące sztucznej inteligencji”. i istnieje wiele podobieństw w celach. OECD liczy około 38 członków, w tym kraje UE, ale także Kanadę, Japonię, Australię, Norwegię, Wielką Brytanię i USA.

5. Rada Europy

Rada Europy (RE) – organizacja międzynarodowa, której celem jest promowanie i ochrona praw człowieka i demokracji – składa się z około 46 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE oraz krajów takich jak Albania i Turcja.

W zeszłym tygodniu (16 maja) Rada Europy przyjęła traktat, który obejmuje cały cykl życia systemów sztucznej inteligencji i uwzględnia ryzyko, jakie mogą one stwarzać, promując jednocześnie odpowiedzialne innowacje. Ma na celu zapewnienie uwzględnienia praw człowieka i przepisów prawa w sytuacjach, w których systemy sztucznej inteligencji pomagają lub zastępują proces podejmowania decyzji przez człowieka.

Przepisy międzynarodowe mają jedno zastrzeżenie: każdy kraj może zdecydować, czy podpisać konwencję, czy nie.

6. G7

Mniejsza grupa krajów G7 – Włochy, Kanada, Francja, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania i USA – spotka się we Włoszech w przyszłym miesiącu, aby omówić sztuczną inteligencję. Będzie obejmować specjalną wizytę papieża Franciszka, który nawoływał do rozwoju etycznej sztucznej inteligencji.

W zeszłym roku Japonia, podczas swojej prezydencji w G7, rozpoczęła tzw. proces hiroszimski, którego celem jest promowanie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji. 11 zasad przewodnich i dobrowolny kodeks postępowania mają na celu uzupełnienie, na poziomie międzynarodowym, prawnie wiążącej ustawy UE o sztucznej inteligencji.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, która uczestniczyła w spotkaniu, stwierdziła, że ​​w ten sposób UE wnosi także „wkład w bariery ochronne i zarządzanie sztuczną inteligencją na poziomie globalnym”.

7. Organizacja Narodów Zjednoczonych

Bardziej symboliczne podejście przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), która w marcu ubiegłego roku przyjęła pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych projekt rezolucji podkreślającej poszanowanie, ochronę i promowanie praw człowieka przy projektowaniu, rozwoju i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Tekst poparło ponad 120 ze 193 państw członkowskich.